Atalarımız Milli Mücadelede Ne Tür Zorluklarla Karşılaşmış Olabilir?

Cevap: Maddi olarak çok zor durumda olma, yiyecek ve giyecek sıkıntısı çekme, cephanenin yetersiz olması, genç nüfusun savaşlarda hayatlarını kaybetmeleri nedeniyle iş gücünün az olması, milli mücadeleye karşı olanların engellemeleri gibi zorluklarla karşılaşmışlardır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *