Ile ilgili Kısa Bilgi
Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde bulunan ilimizdir. Toplamda Kent merkezi haricinde 7 gelenek kazası yer almaktadır.
Siirt İlçeleri
Baykan, Eruh, Merkez, Kurtalan, Pervari, Şirvan, Tillo 2015 senesi istatistiklerine göre 318.366 kişilik tek nüfusa sahip olup geride bıraktığımız senelere orantılı az da olsa artış göstermiştir.

Siirt‘i merak edenlere hitaben hazırlamış olabildiğimiz ve kesinlikle görmenizi istediğimiz yerleri resim muhteva olarak derledik.Her türlü meyve ve sebzenin yetiştiği verimli toprakları, ailenizin ısısını hissettiren konuksever kişileri, dört mevsimin en güzel şekliyle yaşandığı abu havası, el emeği göz nurunun ürünü olan kilimleri, deva kaynağı , büyük taneli fıstığı, kendisine özgü lezzeti olan Zivzik narı,tabii güzellikleri, tarihi yapıtları, bağrında bulundurduğu evliyaları ile görülmeye kıymet tek yerdir. Siirt ile ilgili kısa bilgimizi de verdikten ardından isterseniz gezip görebileceğiniz yerlerin ile ilgili resim içeriğe geçiş yapalım.

Siirt’de Gezip Görülecek Yerler Listesi 

Siirt Gezi Rehberi
Ulu Cami

Ulu Cami: Siirt il ortasında tespit edilen Ulu Cami, minare kaidesindeki kitabesine göre Selçuklu Sultanı Mugiziddün Mahmut doğrulusunda 1129 seneninde yaptırılmıştır.
Siirt Tarihi adlı yapıtta Irak Selçuklularından olan Mugiziddin Mahmut’un ismi belirtilmektedir. Buna dayanılarak caminin Devasa Selçuklular devrinde yapıldığı da anlaşılmaktadır.

Veysel Karani Türbesi

Siirt Gezi Rehberi
Veysel Karani Türbesi

Veysel Karani Türbesi: Baykan ilçesinin Ziyaret Beldesindedir. Yörenin Cas olarak bilinen harcıyla yapılıp Kubbe ile örtülmüş olan türbe, 1967 senenin de yıktırılarak adına yeni tek türbe yaptırılmıştır Veysel Karani türbesi ve külliyesi 2001 senenin de Valilikçe restore edilerek çağdaş tek görünüme kovuşturulmuştur Her sene 16-17 Mayıs tarihlerinde Veysel Karani’yi anma etkinlikleri düzenlenmektedir

Siirt Gezi Rehberi
Finik Kalesi

Finik kalesi ve etrafı yöre için ehemmiyetli tek merkezdir. Gerek Osmanlı nihai döneminde Siirt toprakları içinde Eruh’ta kalmakta iken 1990 senenin de Şırnak‘a bağlanmış ve kaza merkezi yapılmıştır.

Siirt Gezi Rehberi
Şeyhul Hazin Hazretleri

Şeyh-ul Hazin Hazretleri: yer yer Siirt Merkez Ulu Camisinde vaaz ve tavsiyelerde bulunmuş, tek keresinde İhlas Suresinin tefsiri üstünde 40 gün vaazı öğüt ettiği anlatılmaktadır. 1891 yılında vefat eden zat kendisi köyü olan Dere yamaç (Fer saf) Köyünde meftundur. Ulaşım: Siirt Merkezine 7 km. uzaklıktaki Tillo (Aydınlar) Kazasına bağlı Fersaf Köyündedir.

İsmail Fakirullah Hazretleri: Hicri 1067 senesin de dünyaya gelmiştir. Genç yaşta babasını yitirmiş, kendi Müderrislik ve İmamlık yapmıştır. 40 Yaşında kemale ermiştir. İsmail Fakirullah Hazretleri tek yandan insanlara irşat ta yer alırken diğer taraftan da insanî ilimlerde de oldukça önemli bilim adamları yetiştirmiştir.  Bunlardan bir tanesi de Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleridir. Hadis ve Fıkıhta, tasavvuf ve edebiyatta, psikoloji ve sosyolojide, tıp ve astronomide ve birçok bilim dalında devasa tek kudret ve beceri göstermektedir.Ulaşım: Siirt Merkezinden 7 km.
uzaklıktaki Tillo (Aydınlar) Kazasında yer almaktadır.

Şeyh Muhammed Kazım Türbesi: Yaşamının sonlarına doğru, İran devriminin arka planındaki Şii tesirleri sorgulayan “Şia’ya Hayır” risalesinde, Ehl-i Sünnet ve Şiilik arasındaki ehemmiyetli değişikliklere ilgi çekerek mevki insanının dini düşüncesini muhafaza etmesinde ehemmiyetli katkılar oluşturabildi. Talebeleri, onun kız çocuklarının eğitilmesi içeriğine ehemmiyet verildiğini aktarıyorlar. Şeyh Muhammed Kazım 1996 senesinden hakkın rahmetine kavuştu. Ulaşım: Türbesi Siirt Merkez Aydınlar Yolu Çal Semtinin yüksek tek tepesinde yer almaktadır.

Siirt Gezi Rehberi
Sağlarca (Billoris) Kaplıcası

Sağlarca kaplıcası: Siirt’te 17 km. uzaklıkta, Siirt-Eruh yolu üstünde, Botan Çayı kıyısındaki tek mağarada tespit edilen bu kaplıcadan mağaranın genişletilmesi ve düzenlenmesi ile yararlanılmaya başlanmıştır. İyi geldiği hastalıklar: Kaplıca suyu, romatizma, deri, solunum yolları,bayan, sinir ve adale yorgunluğu, sinirsel hastalıklar, mafsal ve kireçlenme, operasyon ertesi rahatsızlıklar gibi hastalıklara pozitif tesir gerçekleştirmektedir.

Siirt Manzarası

Siirt Gezi Rehberi
manzara

Siirt‘in en güzel manzaralarından biriside bu yerdir. Eğer yolunuz düşerse kesinlikle uğrayın. Kendinize resim arşivi oluşturabilirsiniz. Ama siz yinede bu denli tehlikeli yerlere tırmanırken dikkatli olmayı unutmamalısınız.

Siirt Mağaraları

Siirt Mağaraları: Kalkerli oluşumlar ehemmiyetli yer tuttuğundan bir çok sayıda mağara oluşmuştur.  Bunların tek kısmında, insanlarca evlerin olarak kullanıldığını gösterir izlere rastlanmaktadır. Suya karşı direnci az olan kalkerlerin erimesi ile meydana çıkan bu tabii mağaralar çoğunlukla vadi boylarında yoğunlaşmıştır. Bunların en ünlüleri Botan Mağaralarıdır.

Siirt Gezi Rehberi

Saat Kulesi

Saat Kulesi: Hükümet Caddesi üstünde bulunmaktadır. 1975 senesinde tamamlanmıştır.
Kesme taştan yapılmış olan kule kare planlıdır. Silmelerle birbirinden bölünmüş dört bölümden meydana gelen yüzeyin üstünde saat yer alıyor, kulenin tepesi de yukarıda daralan tek kubbeyle örtülmektedir.

Siirt Gezi Rehberi
Tillo Kalesi Seyir Teras

Siirt’te Tillo Kaymakamlığı ile Tillo Köylere Görev Götürme Birliği ve Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA)’nın kolektif yürüttükleri çalışma neticesinde 11.7.2016 tarihinde hizmete açılmıştır.

Bir önceki yazımız olan Selanik Gezi Rehberi başlıklı makalemizde Atatürk Evi, Bey Hamamı ve Beyaz Kule hakkında bilgiler verilmektedir.

SON YAZILARIMDAN HABERDAR OL

E-Mail adresime kayıt olursanız haftalık yazılarımdan haberdar olabilirsiniz.

Bir yorum bırak

Yorumunuzu yazınız
Lütfen isminizi yazın