Evliya Çelebi Seyahatnamesi Hangi Döneme Ait Ne Tür Bilgiler Içermektedir?

Seyahatname, Evliya Çelebi tarafından 17. yüzyılda yazılmış olan bir gezi kitabıdır. 10 ciltten oluşur. Gerçekçi bir gözle izlenen olaylar, yalın ve duru, zaman zaman da fantastik bir anlatım içinde, halkın anlayacağı şekilde yazılmış, yine halkın anlayacağı deyimler çokça kullanılmıştır.

Evliya Çelebi Seyahatnamesinde hangi ülkelerden bahsetmiştir?

Evliya Çelebi Seyahatnamesi

 • 1630 – İstanbul ve çevresi.
 • 1640 – Anadolu, Kafkaslar, Girit ve Azerbaycan.
 • 1640 – Suriye, Filistin, Ermenistan ve Rumeli.
 • 1655 – Doğu Anadolu Bölgesi, Irak ve İran.
 • 1656 – Rusya ve Balkanlar.
 • 1663/1664 – Macaristan’da askeri seferler.
 • 1664 – Avusturya, Kırım ve ikinci kez Kafkaslar.
 • Seyahatnâme hangi döneme aittir?

  Seyahatname (Osmanlıca: سياحت نامه) veya Evliya Çelebi Seyahatnamesi (Osmanlıca: اوليا چلبى سياحتنامه سى), Evliya Çelebi tarafından 17. yüzyılda yazılmış olan gezi yazısı kitabıdır. On ciltten oluşur.

  Seyahatnâme hangi türde yazılmıştır?

  Gezi yazısı ya da diğer adıyla seyahatname bir yazarın gezdiği, gördüğü yerleri edebi bir üslûpla anlattığı yazı türü. Genellikle yazılan bu tür yazılarda betimleme tekniği kullanılır. Yazarın kendi düşüncesi çok önemli olan bir faktördür Türk edebiyatındaki ilk örneği Seydi Âli Reis’in Mir’atü’l-memalik adlı eseridir.

  Evliya Çelebi Seyahatnâme orjinali nerede?

  Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nin Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi’nde bulunan 1-8. ciltleri yazarın el yazısı olduğu kabul edilmektedir.

  You might be interested:  Ultra Herşey Dahil Otel Ne Demek?

  Seyahatnâme ne anlatıyor?

  Seyahatname, 17. yüzyılda Evliya Çelebi tarafından kaleme alınmış bir gezi kitabıdır. Kitabın orijinal adı Târîh-i Seyyâh Evliyâ Efendi’dir. Toplam 10 ciltten oluşan eserde birçok ülkenin mimarisi, gelenekleri, ibadet yerleri ve mutfak kültürleri ayrıntılı bir şekilde anlatılır.

  Seyahatnâme kitabı kaç sayfa?

  Evliya Çelebi Seyahatnamesi (10 Cilt)

  Çevirmen: Dr. Mümin Çevik
  Dil: TÜRKÇE
  Sayfa Sayısı: 6940
  Cilt Tipi: Ciltli
  Kağıt Cinsi: 1. Hm. Kağıt

  Evliya Çelebi’nin son gezisi neresi?

  SON SEFER MISIR’A

  Çelebi, Mısır ve Sudan seferlerinde son bulan seyahatiyle kalemi bırakıyor. Evliya Çelebi’nin ne zaman öldüğü, nerede gömülü olduğu bugün hala tam olarak bilinmese de, gezmek için gittiği son yerin Mısır olduğu ve 1682 yılından sonra vefat ettiği söyleniyor.

  Seyahatname nedir özellikleri nelerdir?

  Bir yazarın, gezip gördüğü yerleri, kendi görüş ve düşüncelerini de katarak anlattığı yazılara gezi yazısı denir. Gezi yazısında yazar, seyahatleri sırasında etkilendiği yerlerin ilgi çekici yanlarını anlatır. Gezi yazıları öğretici olma özelliği taşır.

  Gezi türleri nelerdir?

  Gezi yazılarını, yolculuk yapılan yer bakımından ikiye ayırmak mümkündür: Yurtiçi gezi yazıları ve yurt dışı gezi yazıları. Yurtiçi gezi yazıları, bir yazarın herhangi bir amaçla kendi ülkesinde yaptığı bir yolculuk sırasında gezip gördüğü yerleri ve edindiği izlenimleri anlattığı yazılardır.

  Evliya Çelebi Seyahatnamesi gerçek mı?

  Evliya Çelebi’nin hakkında bilinenler yazdığı 10 ciltlik ”Seyahatname”de kendisi hakkında verdiği bilgilere dayanır. Tam ve gerçek adı bilinmemekle birlikte Evliya Çelebi ismi, hocası İmam Evliya Mehmed Efendi’den alınmış olmalıdır.

  Evliya Çelebi gezileri kaç yıl sürdü?

  EVLİYA ÇELEBİ KİMDİR? Evliyâ Çelebi (Osmanlı Türkçesi: d. 25 Mart 1611, İstanbul – ö. 1682), 17. yüzyılın önde gelen gezginlerindendir. Elli yılı aşkın süreyle Osmanlı topraklarını gezmiş ve gördüklerini Seyahatnâme adlı eserinde toplamıştır.

  You might be interested:  Şehirler Arası Seyahat Yasağı Nasıl Uygulanacak?

  Evliya Çelebi Malatya için ne demiştir?

  Malatya’nın 32 mahallesi,32 camii,11 sarayı olduğunu söyleyen Evliya Çelebi,’havasının güzelliğinden dolayı çoğunlukla erkeklerin kuvvetli bünyeli olduklarını ve yaşları altmış,yetmişe ulaştığı halde dişlerinin inci gibi olduğunu da’ notlarına eklemiştir.

  Evliya Çelebi Bursa için ne demiştir?

  Çelebi, seyahatleri sırasında Bursa’yı ayrı bir yere koymuştur. Bursa Çelebi’nin inceleyip yazmak üzere özel olarak gittiği şehirlerden biridir. Ona göre ruhaniyetli bir şehirdir. Seyahatname’nin ikinci cildi Bursa ve civarı ile başlar” diyerek Evliya Çelebi’yi tanıttı.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *