Schengen vizesi gerektiren Ülkeler

Adını “Schengen Anlaşması”ndan alan Schengen Bölgesi, dış sınırları kontrol etmeye ve ortak adli sistemi ve polis iş birliğini güçlendirerek suçla savaşmaya yönelik ortak kurallarla uyum içinde olarak insanların, malların, hizmetlerin ve anaparanın serbest ve kısıtlamasız dolaşımı için diğer üye ülkelerle iç sınırlarının kaldırılmasını kabul eden 26 farklı Avrupa ulusundan oluşan bir bölgeyi ifade eder. Schengen Bölgesinden Avrupa ülkelerinin arasındaki sınırlar sadece haritalarda mevcuttur çünkü her ülke ortak seyahat ve dolaşım haklarını paylaştığı için 26 üye ülkenin 400 milyonu aşkın vatandaşı için bölge içinde ve dışında tek bir ülkede seyahat eder gibi pasaport kontrolüyle ve sınır kontrolü olmaksızın seyahat etme özgürlüğü garantilidir.

Schengen Bölgesine Üye Ülkeler:

schengen vizesi gerektiren Ülkeler

 • Belçika
 • Avusturya
 • Çek Cumhuriyeti
 • Danimarka
 • Estonya
 • Finlandiya
 • Fransa
 • Almanya
 • Yunanistan
 • Macaristan
 • İzlanda
 • İtalya
 • Letonya
 • Litvanya
 • Lüksemburg
 • Malta
 • Hollanda
 • Norveç
 • Polonya
 • Portekiz
 • Slovakya
 • Slovenya
 • İspanya
 • İsveç
 • İsviçre
 • Lihtenştayn
 • Yukarıdaki listede gördüğünüz gibi, Schengen Bölgesinde 22 (yirmi iki) tanesi Schengen müktesebatını tam olarak yerine getiren ve 4 (dört) tanesi Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) üyesi olup Schengen Sözleşmesi ile ilgili Özel Anlaşmalar yoluyla Schengen Müktesebatını yerine getiren 26 (yirmi altı) üye ülke bulunmaktadır.
 • Şu 3 (üç) Avrupa ülkesi Schengen Bölgesinin ortak üyeleridir ancak Avrupa Birliğine üye değildirler: İzlanda, Norveç ve İsviçre.
 • Şu 3 (üç) bölge Avrupa kıtasının dışında yer almalarına rağmen Avrupa Birliğinin özel üyeleri ve Schengen Bölgesinin parçasıdır: Azorlar, Madeira ve Kanarya Adaları.
 • Öte yandan, şu 3 (üç) ülke sınırlarını açmışlardır ancak Schengen Bölgesine üye değildirler: Monako, San Marino ve Vatikan.
 • Henüz Schengen Bölgesine katılmamış olan 5 (beş) Avrupa Birliği üyesi daha bulunmaktadır: hala dışarıda kalmayı tercih eden İrlanda ve yakında katılmaları istenen ve katılmayı amaçlayan Romanya, Bulgaristan, Hırvatistan ve Kıbrıs.

Schengen Bölgesinin dış sınırları, %80’i sudan ve %20’si karadan oluşup 50.000 km uzunluğunda bir aralığa ulaşmaktadır. Bölgede yüzlerce havalimanı ve deniz limanı, çok sayıda kara geçiş noktası bulunuyor, yüzölçümü 4.312.099 milyon km2 ve nüfusunu 419.392.429 milyon vatandaş oluşturuyor.

Uyarı! Schengen ülkelerinin çoğu Avrupa Birliğinde olmasına rağmen Schengen bölgesini AB ile karıştırmamalısınız.

Avrupa Birliği Ülkeleri Listesi!

Schengen Bölgesinin Temel Özellikleri

Avrupa ülkelerinin arasında sınırların kaldırılması neticesinde şunlar meydana gelmiştir:

 1. Schengen Bölgesinde olan tüm dünya ülkelerinin vatandaşlarının Schengen ülkelerinin iç sınırlarından sınır kontrolleri olmadan özgürce geçebilmesi
 2. Schengen ülkelerinin dış sınırlarına yönelik paylaşılan standartlar
 3. Tüm Schengen ülkeleri için uyumlu hale getirilmiş giriş ve kısa süreli vize koşulları
 4. Üye ülkelerin polisleri arasında artan iş birliği
 5. Suçluların daha hızlı iadesi ve ceza kararlarının daha kolay yer değiştirmesi de dahil olmak üzere Schengen ülkeleri arasında öncelikli adli iş birliği
 6. Üye ülkelerin kendi aralarında insanlar ve mallar hakkında hızla bilgi alışverişinde bulunabilmelerine yardımcı olan SIS (Schengen Bilgi Sistemi) olarak bilinen gelişmiş bir paylaşımlı veri tabanı
 7. Schengen Bölgesi tarafından garanti edilen özgürlük kapsamında polis, belirli koşullarda, iç sınırlarda ve sınır sahalarında kontroller gerçekleştirme yetkisini sürdürür ancak bu bir sınır kontrolü sayılmamaktadır. Polis, iç sınırlarda insanlardan Schengen Bölgesinde konaklamaları hakkında bilgi isteyebilmekte ve başka ilişkili sorular sorabilmektedir
 8. Ciddi bir tehditten dolayı tam bir iç güvenlik gerçekleştiremeyen Schengen ülkesi 30 günden fazla olmamak kaydıyla iç sınırlarında sınır kontrollerini geçici olarak yeniden tanıtabilir

AB Yasası Dahilinde Benimsenen Schengen İle İlgili Yasal Metinler

Aşağıda, Avrupa Birliği Yasasında Schengen Bölgesiyle ilgili olarak yer alan dört temel yönetmelik belirtilmiştir:

 1. Schengen Sınırlar Tüzüğü (Yönetmelik (EC) No 562/2006)

Bu yasal metin, insanların Schengen ülkelerinin sınırlarından seyahat hakkı ve iç sınır kontrollerinin kaldırılmasıyla ilgili kuralları ve üçüncü ülkelerden gelenlerin kısa konaklamalar için dış sınırları geçmesine yönelik kriterleri uyumlu hale getirme çabalarını belirler .

 1. Vize Tüzüğü (Yönetmelik (EC) No 810/2009)

Bu yasal metin, üçüncü ülke vatandaşlarına kısa süreli vizelerin ve havalimanı transit vizelerinin düzenlenmesine yönelik prosedür ve kriterleri belirler.

 1. Yerel Sınıf Trafik Rejimi (Yönetmelik (EC) 1931/2006)

Bu yönetmelik, Yönetmelik çerçevesinde, birbirleriyle sınır komşusu olan Schengen ülkeleri arasında ikili anlaşmalara izin verir; ticari engellerin kaldırılması, sosyal ve kültürel ticaretin veya dini iş birliğinin geliştirilmesini amaçlayarak bu ülkelerin sınır bölgesinde yaşayan insanlara yönelik sınır kontrollerini azaltılmasını belirler.

 1. Vize Bilgi Sistemi (VIS) (Yönetmelik (EC) 767/2008)

Söz konusu yönetmelik, kısa süreli vizelerin uygulanması ve verilmesi hakkında Schengen ülkeleri arasında kolay veri alışverişini kontrol etmeye hizmet eder.

Schengen Üye Ülkesi Olma Kriterleri

Pek çok Avrupa ülkesi Schengen Bölgesinin parçası olma veya Schengen Bölgesine katılma konusunda kararlılık gösterse de aslında bunu hepsi yapamamaktadır. Bunun nedeni bazı ön koşul ve kriterlerin bulunmasıdır; katılmak isteyen ülkeler aşağıdakileri gerçekleştirebilecek kapasiteye sahip olmalı veya daha fazla hazırlık yapmaları gerekmektedir:

 • Diğer Schengen ülkelerinin adına Bölgenin dış sınırları kontrol edebilme ve aynı zamanda Tek Tip Schengen Vizeleri düzenleyebilme
 • Schengen ülkelerinin arasında sınır kontrollerinin kaldırılmasından sonra daha yüksek seviyede güvenlik için diğer Schengen ülkelerinin emniyet teşkilatıyla yeterli bir şekilde iş birliği yapabilme yetkinliğine sahip olma
 • “Schengen Müktesebatı”nı veya kara, deniz ve hava sınırlarını kontrol etmeye, kısa süreli Schengen vizeleri düzenlemeye, polis iş birliği ve aynı zamanda kişisel verilerin korunmasına yönelik Schengen kurallarını uygulama konusunda donanımlı olma
 • Schengen Bilgi Sistemine (SIS) katılmaya ve bunu kullanıma sunmaya hazır olma

*Not: Schengen Bölgesine katılacak olan ülke önce Schengen Değerlendirmesine tabi olacaktır. Daha sonra, üye ülke Schengen Müktesebatının uygun şekilde uygulandığından emin olmak amacıyla dönemsel bir değerlendirmeden geçer.

Schengen Bölgesinin Güvenlik Sistemi

Schengen Bölgesinin vatandaşlarının güvenliğini koruyup Schengen Bölgesine girmesi yasaklı olan kişilerden gelen seyahat belgelerine göre dolandırıcılıkları tespit ettiği mekanizmalar şunlardır:

 • Vize Bilgi Sistemi (VIS) – Schengen Bölgesinin güvenliğini destekleyen bu sistem Schengen ülkelerin arasında yapılan kısa süreli vize başvurularına yönelik veri alışverişinde bulunma aracı görevi görür.
 • Schengen Bilgi Sistemi (SIS) – Schengen Bölgesi emniyetini destekleyen bir diğer sistem olarak şüpheli suçlular, Schengen Bölgesine girme ve Schengen Bölgesinde ikamet etme hakkı olmayanlar, çalınan, zimmete geçirilen veya kaybolan varlıklar ve aynı zamanda kayıp kişilerle ilgili olarak Schengen ülkeleri arasında veri alışverişinde bulunma aracı görevi görür.
 • Avrupa Parmak İzi Tanıma Sistemi (EURODAC) – Schengen Bölgesi ve Avrupa Birliğinin güvenliğini sağlayan bir diğer destekleyici mekanizmadır. EURODAC, parmak izi veri kümelerini karşılaştırarak sığınmacıları ve sınırlardan yasa dışı geçiş yapanları tespit etmek amacıyla kullanılan bir parmak izi veri tabanıdır.

Yukarıda belirtilen Schengen Bölgesi ve AB güvenlik mekanizmalarının hepsi geniş ölçekli sistemler için “eu-LISA” adlı AB Ajansı tarafından yönetilmektedir.

Vize Bilgi Sistemi (VIS)

 1. VIS’in esas rolü Schengen ülkeleri arasında vize bilgilerini paylaşmak ve aynı zamanda AB dışında ve Schengen Bölgesinin dış sınırları dışında kalan ülkelerin elçilik ve konsolosluklarının verilerini eklemektir.

 2. VIS, çoğunlukla Schengen kısa süreli vizeye ve havalimanı transit vizesine başvuranların parmak izleri için gerçekleştirilen biyometrik bir eşleştirme aracılığıyla özellikle seyahat maksadıyla ilgili analiz edilip işlenmiş veriler oluşturur.

 3. VIS, Schengen Bölgesinin ve Avrupa Birliğinin güvenliğine aşağıdaki şekillerde katkıda bulunur:
 • Vize Sigorta ve Sınır Kontrolü Sürecini Destekleme

VIS, Schengen kısa süreli vize ve transit vizesinin düzenleme sürecinde yardımcı olan bir sistemdir.

Ayrıca, polis ve sınır muhafızlarının biyometrik verileri kullanarak bir vize sahibinin yasallığını hızlı bir şekilde doğrulayıp sahte belgelerle veya hiçbir belge olmadan Schengen Bölgesinde usulsüz konaklayan kişileri bulma aracı işlevi de görür.

 • Yasa Dışı Eylemlerle Savaşma

VIS, bireylerin vize alışverişi ve benzeri kanunsuz faaliyetleriyle savaşan bir araç olarak kullanılmaktadır.

 • Schengen Yolcularını Koruma

Sınır muhafızları, VIS’i kullanarak başka bir kişinin kimliğini kullanarak Schengen Bölgesinden geçmeye çalışan kişi vakalarını kolayca tespit eder.

 • İltica Başvurularında Yardımcı Olur

Belirli bir iltica başvurusunu ele almaktan sorumlu olan AB ülkesini bulmak VIS ile daha kolaydır.

 • Schengen Bölgesi ve AB dahilinde güvenlik seviyesini artırır
You might be interested:  Cimere Ne Tür Şikayetler Yapılır?

VIS, teröristleri ve diğer ciddi suç şekillerini önleme, tespit etme ve araştırma aracı olarak ulusal polise de yardımcı olur.

VIS’in işleyiş sistemi merkezi bir veri tabanına kaydedilen verilere dayanır.

Bu veriler, vize başvurusunda bulunan kişinin, vize başvuru formunda belirtilen verilerle birlikte tek bir yerde toplanan 10 parmak izi taramasını ve dijital bir fotoğrafını içerir.

Vize sahibinin parmak izi taramaları ile VIS veri tabanında tutulanlar arasında bir uyuşmazlık olduğu takdirde yolcunun kimliği bakımından başka kontroller gerçekleştirilebilir.

Schengen Bilgi Sistemi (SIS)

Schengen Bilgi Sistemi (SIS), kayıp kişiler, suçlarla ilişkili suç teşekkülleri ve aynı zamanda Schengen Bölgesine girip orada konaklaması yasaklanan kişilerle ilgili olarak polise, göç, adalet makamlarına ve diğer makamlara uyarı bilgisi sunarak emniyet teşkilatı ve bölgenin dış sınırlarının korunması konusunda bir iş birliği temeli görevi görür.

Her bir birey SIS’te kendi kişisel verilerine erişim sağlama ve yanlış verilerin silinmesini veya düzeltilmesini talep etme hakkına sahiptir. Söz konusu erişim Avrupa Veri Koruma Denetçisinin BU kılavuzunda belirtilen bilgilere göre talep edilebilir.

Schengen vatandaşları uyarı düzenlemek amacıyla ilgili makamda ve veri koruma dairesinde erişim talep etme fırsatına sahiptir. AB vatandaşı olmayanlar ise bu erişim talebini herhangi bir Schengen ülkesinin ikamet ettikleri ülkedeki konsolosluğuna sunabilir.

SIS’in gerçekleştirdiği kontroller ağırlıklı olarak AB vatandaşı olmayanlara yöneliktir; AB vatandaşlarını ise daha az kapsar.

SIS, Schengen Bölgesinin ve Avrupa Birliğinin güvenliğine aşağıdaki şekillerde katkıda bulunur:

 • Sınır Kontrolünde İş Birliği Sağlar

SIS kullanan sınır muhafızları, vize düzenleme, göç makamları ve diğer makamlara AB vatandaşı olmayıp Schengen Bölgesi ve AB’ye girişi yasaklananlar hakkında hızlı bir şekilde uyarı bilgisi alma yetkisine sahiptir.

 • Emniyet Teşkilatı İş Birliğini Destekler

Polis ve yargı sistemi SIS aracılığıyla ilgili makamların kayıp kişiler, suçlarla ilgili kişi veya teşekküllerle ilgili uyarıları eklemesine ve ilişkilendirmesine izin vererek daha iyi bir iş birliği sürdürebilir.

 • Araç Ruhsatı Konusunda İş Birliğini Artırır

Schengen Bölgesinin SIS ile ilgili alternatif avantajı Schengen Bölgesi ve AB üzerinden geçen taşıtların yasal durumuyla ilgili sunduğu bilgilerdir. Bu veriler özellikle araç ruhsatı hizmetleri aracılığıyla faydalıdır; taşıtlar, ruhsat belgeleri ve plakalarla ilgili SIS uyarılarına gerekli erişimi sağlar.

Avrupa Parmak İzi Tanıma Sistemi (EURODAC)

Avrupa Parmak İzi Tanıma Sisteminin (EURODAC) görevi, Schengen ve AB bölgesi üzerinden yasalara uygun seyahati desteklemek, ciddi suç ve terörle ve aynı zamanda usulsüz sınır geçişleriyle savaşmak amacıyla parmak izleri veri kümelerini kullanıp karşılaştırarak AB bölgesi dahilinde iltica başvurusu sürecini ve sınırı geçenleri denetlemektir. AB’de herhangi bir yere iltica için her başvurusunda, başvuranın parmak izleri EURODAC aracılığıyla derhal iletilir.

 • Ancak bu sistem 14 yaşın üzerinde iltica başvurularını veya sınır geçişlerini incelememektedir.
 • EURODAC, Schengen Bölgesi ve Avrupa Birliğinin güvenliğine aşağıdaki şekillerde katkıda bulunur:
 • Sığınmacıların ve Sınırdan Geçenlerin Parmak İzi Verilerine Kolay Erişim Sunar

Parmak izlerinin EURODAC Merkezi Birimine ve yetkililere gönderimi ile alımı arasındaki süreyi hızlandırarak veri iletimi sürecini hızlandıran bir araç işlevi görür.

 • En Yeni İltica Mevzuatıyla Uyumu Garantiler

En yeni iltica mevzuatıyla tam uyum içinde olan bilgiler sunar.

 • Terörü ve Ciddi Suçları Önleme, Tespit Etme ve Keşfetmeye yönelik Kayıtlar sağlar

EURODAC’in ana faaliyeti sığınmacılara yönelik veri sağlamaya odaklı olsa da aynı zamanda ciddi suçlarla ve terörle savaşmak için polis teşkilatı tarafından parmak izlerini karşılaştırma aracı olarak da kullanılmaktadır.

 • VIS’in Çalışmalarını destekler

EURODAC, ayrıca, nadiren, parmak izlerini VIS (Vize Bilgi Sistemi) ile karşılaştırma aracı olarak da kullanılır.

Sıkça sorulan sorular

 • SCHENGEN VİZESİ NEDİR? Asağıda örnek olarak verilmis sebeplerden dolayı Schengen bölgesine girmek ve burada kısa süreliğine kalmak için gerekli bir izindir;
  • akraba veya arkadas ziyareti
  • turist olarak
  • is için
  • bir konferansa katılmak üzere
  • veya sadece transit geçis için

  Vize sınırlı bir süre için ve altı aylık dönemde en fazla 90 gün için geçerlidir.

  Schengen ülkelerinin herhangi biri tarafından verilmis olan vize diğerlerine seyahat için de geçerlidir. (İstisnai durumlarda vize yalnızca vizeyi veren ülke, ya da hamilinin pasaportu tüm Schengen ülkelerinde geçerli değilse sadece belirli ülkelere giris için geçerli olabilir).

 • SCHENGEN VİZEM İLE HANGİ ÜLKELERE SEYAHAT EDEBİLİRİM?

  AVUSTURYA, BELÇİKA, ÇEK CUMHURİYETİ, DANİMARKA, ESTONYA, FİNLANDİYA,FRANSA, ALMANYA, YUNANİSTAN, MACARİSTAN, İZLANDA, İTALYA, LETONYA, LİTVANYA,LÜKSEMBURG, MALTA, HOLLANDA, NORVEÇ, POLONYA, PORTEKİZ, SLOVAKYA,SLOVENYA, İSPANYA, İSVEÇ, İSVİÇRE.

 • SCHENGEN VİZESİ İÇİN TÜRKİYE’DEN KİMLER BASVURABİLİR?

  • Türk vatandasları ve Türkiye’de ikamet eden üçüncü ülke vatandasları.
  • Basvuru sahibinin basvurusunu Türkiye’den yapmasıyla alakalı yeterli gerekçe sunması halinde yasal olarak Türkiye’de bulunan fakat Türkiye’de ikamet etmeyen üçüncü ülke vatandasları
 • VİZE BASVURUMU İNCELEYİP BASVURUMA İLİSKİN KARAR VERMEYE HANGİ ÜYE DEVLET YETKİLİDİR?

  Bir vize basvurusunu inceleyerek basvuruya iliskin karar vermeye asağıdaki Üye Devletler yetkilidir;

  • Seyahat/seyahatler sırasında ziyaret edilecek tek ülke kendi toprakları olan Üye Devlet,
  • Ziyaret sırasında farklı ülkelere gidilecekse toprakları seyahat süresi veya kalıs sebebi bakımından esas varıs noktasını teskil eden Üye Devlet,
  • Seyahat süresi veya kalıs sebebi bakımından esas varıs noktasını teskil eden birden fazla Üye Devlet olması halinde, bu Üye Devletler’den herhangi biri,
  • Esas varıs noktasının belirlenememesi halinde, basvuru sahibinin Üye Devletler’in topraklarına girmek için dıs hudutlarından geçeceği Üye Devlet
 • BASVURUMU NEREYE YAPABİLİRİM?

  Basvurular, gidilecek ülkenin büyükelçiliğine/konsolosluğuna doğrudan veya bu amaçla belirlenmis bir hizmet sunucu firmaya yapılabilir. Asağıdaki linkleri kullanarak Üye Devletin web sitesinden bilgi edininiz.

 • VİZE BASVURUMU İNCELEYEREK BASVURUM HAKKINDA KARAR VERME YETKİSİ OLMAYAN BİR ÜLKEYE BASVURU YAPARSAM NE OLUR?

  Bir basvuru yapıldığında Üye Devlet bunu inceleyerek karar verme yetkisi olup olmadığını değerlendirir. Üye Devlet bu konuda yetkili değilse derhal basvuru formunu ve basvuru sahibi tarafından ibraz edilen tüm belgeleri vize ücreti ile birlikte iade ederek hangi Üye Devlet’in yetkili olduğunu belirtir.

  VİZE ÜCRETİ

  • Basvuru sahipleri 80 EUR vize ücreti öder.
  • 6 ila 12 yas grubundaki çocuklar 40 EUR vize ücreti öder.
  • Rusya Federasyonu, Ukrayna, Eski Yugoslav Makedonya Cumhuriyeti (FYROM), Sırbistan,Karadağ, Bosna – Hersek, Arnavutluk, Moldova Cumhuriyeti ile Gürcistan uyruklular 35 EUR öder.

  Dikkat! Ücret, vize basvurusunun incelenmesi için ödenir dolayısıyla vize verilmemesi halinde iade edilmez.

  • (Üye Devletler ödemenin TL cinsinden ve/veya bir banka hesabına yapılamasını talep edebilirler.Bu nedenle asağıdaki linkleri kullanarak Üye Devletin web sitesinden bilgi edininiz)
  • VİZE ÜCRETİNDEN MUAF BASVURU SAHİPLERİ
  • Asağıdaki kategorilerden herhangi birindeki basvuru sahipleri vize ücretinden muaftırlar:
  • Altı yasından küçük çocuklar;
  • Arastırma veya eğitim amaçlı seyahat eden ilköğretim öğrencileri, üniversite öğrencileri,yüksek lisans öğrencileri ve beraberindeki öğretmenleri;
  • Bilimsel arastırma yapmak üzere Topluluk içerisinde seyahat eden, üçüncü ülkelerden arastırmacılara Üye Devletler tarafından tek tip vize verilmesini sağlamayı amaçlayan Avrupa Parlamentosu’nun 2005/761/EC sayılı Tavsiye Kararı ile 28 Eylül 2005 tarihli Konsey toplantısında belirtildiği sekliyle, bilimsel arastırma yapmak üzere seyahat eden,üçüncü ülkelerden arastırmacılar;
  • Kar amacı gütmeyen örgütler tarafından düzenlenen seminer, konferans, sportif, kültürel veya eğitim aktivitelerine katılan yine kar amacı gütmeyen örgütlerin 25 yas ve altındaki temsilcileri;
  • Birlikte seyahat eden ya da seyahat kapsamında bir araya gelecek AB, Norveç, İzlanda,Lihtenstayn ve İsviçre vatandaslarının akrabaları.Not: Bazı Üye Devletler belirli kategorilerdeki basvuru sahipleri için ayrıca vize ücreti muafiyeti uygulayabilir. Bu nedenle asağıdaki linkleri kullanarak Üye Devletin web sitesinden bilgi edininiz.
  1. HİZMET ÜCRETİ
  2. Üye Devletin bireysel uygulamasına bağlı olarak, harici bir hizmet sağlayıcısı tarafından ek hizmet ücreti talep edilebilir.
  3. (Asağıdaki linkleri kullanarak Üye Devletin web sitesinden bilgi edininiz)
 • BASVURU NE ZAMAN YAPILABİLİR?

  Vize basvurusu, ziyaretin planlandığı tarihten en az 15 takvim günü önce yapılmalıdır. Ziyaretin baslangıç tarihine üç aydan daha uzun bir süre varsa, basvuru yapılamaz.

  Ziyaretin planlandığı baslangıç tarihine 15 takvim gününden daha az bir süre kalmasına rağmen yapılan basvurular kabul edilebilir; ancak, basvurunun değerlendirilmesi 15 günü bulabildiği için vize kararı, basvuru sahibinin seyahatine baslamayı planladığı tarihten SONRAYA kalabilir.

  Randevu sisteminin uygulandığı yerlerde tespit edilmis olan zaman sınırlamalarına uymak vegereken tedbirleri almak, basvuru sahibinin kendi sorumluluğudur.

  En az altı ay geçerliliği olan çoklu giris vizesi bulunan bir kisi, elindeki vize geçerliliğini yitirmeden yeni bir vize için basvuru yapabilir. Ancak verilecek yeni vizenin geçerlilik süresi, mevcut vizenin geçerlilik süresinin dolmasını müteakip baslatılır: bir bireye, geçerlilik tarihleri çakısan iki ayrı vize verilemez.

  Bununla birlikte vize basvurunuzu yaparken, gitmek istediğiniz ülke ve Türkiye'de milli bayramlar dolayısıyla uygulanan tatil günlerini de göz önünde bulundurmanız tavsiye olunur. Tatil dönemlerinde, bazı konsolosluk hizmetlerinde yavaslamaların olabileceğini lütfen unutmayınız.

  (Asağıdaki linkleri kullanarak Üye Devletlerin web sitelerinden bilgi edininiz.)

  • BASVURUMU TESLİM EDEBİLMEK İÇİN RANDEVU ALMAM GEREKİYOR MU?
  • Basvuru sahiplerinden, basvurularını teslim etmek üzere randevu almaları talep edilebilir.
  • (Asağıdaki linkleri kullanarak Üye Devletin web sitelerinden bilgi edininiz.)
 • BASVURUMU YAPABİLMEK İÇİN HANGİ BELGELERE İHTİYACIM VAR?

  Basvuru için gerekli olan temel belgeler ve diğer kosullar sunlardır:

  • Basvuru sahibi tarafından eksiksiz bir sekilde doldurulup imzalanmıs basvuru formu.
  • Geride bırakılan 10 yıl içinde çıkartılmıs, geçerliliğini planlanan ziyaretin tamamlanacağı tarihten itibaren en az 3 ay daha koruyacak olan pasaportun orijinali.
  • Bir basvuru sahibinin pasaportu altında yer alan diğer kisilerden (resit olmayanların) her birinin ayrı bir form doldurması gerekmektedir. Netice itibariyle aynı seyahat belgesi üzerine ayrı vize etiketleri yapıstırılacak olduğundan, tüm vize sahipleri için giris/çıkıs damgalarının basılabileceği yeterli alanın sağlanması açısından seyahat etmek isteyen her bir birey için pasaportta 2 bos sayfanın bulunması gerekmektedir. Resit olmayan çocukların ebeveynlerine ait pasaport altında seyahat etmeleri halinde fotoğrafları,ebeveynlerinin pasaportunda yer alır.
  • Pasaportun biyo-bilgi sayfasının / daha önce alınmıs olan vizelerin bulunduğu sayfaların fotokopisi.
  • Standart vize ücreti. Ücret indirimi ve muafiyetiyle ilgili olarak yukarıda verilen bilgilere bakınız.
  • 1 biyometrik fotoğraf
  • Ülkede geçirilmesi planlanan sürenin tamamını kapsayan; tüm Schengen Devletlerinde geçerli olan; sağlık gerekçesiyle ülkeye geri dönüs, kalınan süre boyunca acil tıbbi müdahale, hastanede acil bakım veya kisinin ölümü dolayısıyla ortaya çıkabilecek tüm masrafları karsılayan yeterli bir seyahat sağlık sigortasını gösterir belge. Asgari kapsam tutarı 30.000 EUR olmalıdır.

  Basvuru sahiplerince sunulması gereken kanıtlayıcı belgeleri gösterir uyumlastırılmıs liste (AB Delegasyonu web sayfası linki) ile Üye Devletlerin web sayfalarına asağıdaki linkler yardımıyla ulasılabilir. Yapmak istediğiniz seyahatin amacı belirtilmis kategorilerden hiçbirine girmiyor ise,konsolosluk size gerekli görülen kanıtlayıcı belgelerle ilgili bilgi verecektir.

  Basvurunuzun incelenmesi sırasında konsolosluk tarafından bir takım ek belgeler talep edilebilir.

  1. SEYAHAT BELGELERİNDE KABUL EDİLEBİLECEK ASGARİ GEÇERLİLİK SÜRESİ NEKADARDIR?
  2. Tek girisli vize basvurusu yapılıyor ise, sunulan seyahat belgesinin, kisinin Üye Devlet sınırlarını terk etmeyi planladığı tarihten itibaren en az üç ay süreyle geçerliliğini koruyacak bir belge olması gerekmektedir.
  3. Çok girisli vize basvurularında ise, sunulan seyahat belgesinin, kisinin Üye Devlet sınırlarını terk etmeyi planladığı en son tarihten itibaren en az üç ay süreyle geçerliliğini koruyacak bir belge olması gerekmektedir.
  4. Seyahat belgesinde en az iki sayfa olmak üzere yeterli sayıda bos sayfa BULUNMALIDIR–bunlardan biri, vize etiketinin yapıstırılacağı sayfa olup diğeri ise sınır kontrol makamlarının basacağı mühür için kullanılacaktır.
 • PASAPORTUM ÜZERİNDE VİZE BASVURUMUN UYGUN OLDUĞUNA DAİR BİR DAMGA OLMALI MI?

  Bir basvuru uygun görüldüğü takdirde yetkili konsolosluk, basvuru sahibinin seyahat belgesine bir damga vurur.

  Bu damga, basvuruyu inceleyen Üye Devletin hangisi olduğunu, basvurunun tarihini (örn:22.4.2011) ve vize basvurusunu değerlendiren makamı gösterir.

  Bu damga, herhangi bir yasal sonuç doğurmaz ve vize basıldığında etiket, damganın vurulduğu sayfaya yapıstırılır.

  Diplomatik ve hizmet pasaportları damgalanmaz.

 • HERHANGİ BİR MÜLAKATA GİRMEM GEREKİYOR MU?

  Basvurunuzun incelenmesi sırasında konsolosluk tarafından mülakat daveti yapılabilir.

  • BASVURUM NE ZAMAN SONUÇLANIR?
  • Uygun bulunan basvuru, yapıldığı tarihten itibaren 15 takvim günü içinde karara bağlanır.
  • Özellikle basvurunun ayrıntılı bir tahkikat gerektirdiği bazı durumlarda bu süre, azami 30 takvim gününe kadar uzatılabilir.
  • İstisnai olarak, özel bazı durumlarda ek bir takım belgelerin sunulması gerektiğinde, bu süre azami 60 takvim gününe çıkabilir.
 • VİZE BASVURUM REDDEDİLİRSE NE YAPABİLİRİM?

  5 Nisan 2011 tarihinden itibaren getirilen uygulamayla, vize basvurusu reddedilenlere durumları resmi bir mektup aracılığıyla bildirilir. Bu kisilerin, ilgili Üye Devletin ulusal kanunlarına uygun olarak kararı temyiz etme hakları bulunmaktadır.

  1. Temyiz islemleri, basvuruyla ilgili nihai kararı veren Üye Devlete karsı ve o Üye Devletin ulusal kanunları uyarınca yürütülür.
  2. Her bir Üye Devlet temiz hakkı ile basvurunun yapılabileceği yetkili makam ve basvuru süresi de dâhil olmak üzere temyiz hakkının kullanımına iliskin prosedürleri ve ulusal kanunda referans alınacak ilgili bölümleri belirtir.
  3. Bu bilgileri ret kararı ve gerekçesini bildirmek üzere tarafınıza verilecek olan formda bulabilirsiniz.
 • SCHENGEN VİZESİYLE SEYAHAT EDERKEN HANGİ BELGELERİ YANIMDA BULUNDURMALIYIM?

  Sadece Schengen vizenizin olması, Schengen Bölgesine (yani Schengen vizesi veren ülkelerin topraklarına) otomatikman giris hakkınız olduğu anlamına gelmez.

  Vize alan kisi dıs sınırlara geldiğinde kendisinden, kalmayı planladığı süre için kalıs amacını ve kosullarını; hem kalıs süresi boyunca hem de mensei ülkesine dönüsüyle veya girisinin kesin olarak kabul göreceği üçüncü bir ülkeye transit geçisiyle ilgili giderleri karsılayacak yeterli kaynağının bulunduğunu veya bu araçları kanuni yollarla edinebilecek durumda olduğunu gösteren belgeler sunması istenebilir. Bununla birlikte basvuru sahiplerinden, Üye Devletlerin sınırları dâhilinde geçerli olacak ve planlanan kalıs veya transit geçis süresinin tamamını kapsayacak yeterli bir seyahat sağlık sigortasına sahip olmaları da istenir (ayrıntılar için yukarıdaki bölüme bakınız).

 • AİLE MENSUPLARIM AB/AEA VATANDASI İSE HANGİ KURALLARA TÂBİYİM?

  Sayet AB/AEA veya İsviçre vatandası olan bir bireyin ailesinin mensubu iseniz, asağıdaki kosulları karsıladığınız sürece hızlandırılmıs serbest vize prosedüründen faydalanabilirsiniz:

  • AB/AEA veya İsviçre vatandası olan bir bireyin (veya bu bireyin esi/ kayıtlı partnerinin) ailesine mensupsanız (bu kapsamda yer alanlar: es, kayıtlı partner, 21 yasından küçük çocuk veya bakmakla yükümlü olunan aile mensubu); VE
  • AB/AEA veya İsviçre vatandası olan o birey, vatandası olduğu Üye Devletten baska bir Üye Devlette ikamet ediyor veya ikamet almak üzere o ülkeye seyahat ediyorsa; VE
  • AB/AEA veya İsviçre vatandası olan bireye eslik ediyor veya birlikte ikamet etmek üzere kendisiyle bir araya gelmeyi planlıyorsanız.

  Vize basvurusu, AB/AEA veya İsviçre vatandası olan o bireyin mensei ülkesinin konsolosluğuna değil anılan bireyin ikamet etmeyi planladığı ülkenin konsolosluğuna yapılmalıdır.

  Sayet vize kolaylığından faydalanabileceğinizi düsünüyorsanız, vize basvurunuzu yaparken bu kriterleri karsıladığınızı kanıtlayan belgeleri sunmanız gerekmektedir.

 • SCHENGEN BÖLGESİNE ÜYE DEVLETLER İLE HARİCİ HİZMET SAĞLAYICILARIN WEBSİTE LİNKLERİ

  AVUSTURYA, BELÇİKA, ÇEK CUMHURİYETİ, DANİMARKA, ESTONYA, FİNLANDİYA,FRANSA, ALMANYA, YUNANİSTAN, MACARİSTAN, İZLANDA, İTALYA, LETONYA, LİTVANYA,LÜKSEMBURG, MALTA, HOLLANDA, NORVEÇ, POLONYA, PORTEKİZ, SLOVAKYA,SLOVENYA, İSPANYA, İSVEÇ, İSVİÇRE.

You might be interested:  Otel Odasındaki Klima Nasıl Çalışır?

Vizesiz Ülkeler

Yurt dışı tatili planlamak ince iş diye düşünüp planınızı sürekli erteliyorsanız, vizesiz ülkeler ile henüz tanışmadınız demektir! Bu yazıda fikrinizi değiştirecek, yurt dışında tatil planlamak için sizi harekete geçirecek pek çok bilgi var!

Tonlarca evrak hazırlamakla uğraşmadan, sadece kimlik ya da pasaport ile Avrupa, Güney Amerika, Afrika ya da Uzak Doğu gibi dünyanın farklı noktalarında, Türkiye vatandaşlarından vize istemeyen onlarca ülke bulunuyor.

Vize Nedir?

Vize, bir devletin dış temsilcilikleri veya sınır makamları aracılığıyla, ülkesine seyahat edecek bir yabancının pasaportuna koyduğu ve bu yabancının ülkesinin sınır kapısına kadar giderek sınır makamlarına giriş için başvuru yapabileceğini girebileceğini gösteren bir kayıttır.

Vize seyahat edilecek ülkenin konsolosluklarından, başkonsolosluklardan veya büyükelçilik konsolosluklarından alınır. Bazı ülkeler içinse fahri başkonsolosluklar ya da fahri konsolosluklar vize verme yetkisine sahiptir.

Vize başvurusunda istenen belgeler ülkeye göre değişiklik gösterir. Seyahat amacı, başvuranın sahip olduğu pasaport türü ve döneme göre vize başvuru süreçleri değişiklik gösterebilir.

Vizesiz gidilen ülkeleri iki kategoride ele almak mümkün:

1- Vizesiz

Bu ülkeler Türk vatandaşlarından vize talep etmiyorlar. Bu ülkeleri de; uçak biletinizi alıp sadece nüfus cüzdanınız ile girebileceğiniz ülkeler ve pasaportunuz ile vizesiz giriş yapabileceğiniz ülkeler olarak ikiye ayırabiliriz.

Pasaportsuz Gidebilecek Vizesiz Ülkeler Hangileri?

Gürcistan, KKTC ve Ukrayna sadece nüfus cüzdanınız ile pasaportsuz girebileceğiniz ülkeler arasında bulunuyor.

2- Kapıda Vize Alınabilen Ülkeler

Bu ülkeler vize işlemi uyguluyor gibi görünse de sınır kapısında belirli bir işlem ücreti karşılığında kolayca giriş izninizi alabiliyorsunuz. Örneğin Maldivler, Nepal, Dominik Cumhuriyeti ve Azerbaycan bu gruba giriyor.

Online Vize

Bazı ülkelere ise internet üzerinden doldurduğunuz formu değerlendirerek online vize veriyorlar. Bu ülkelere seyahat ederken doldurduğunuz formun çıktısını yanınızda bulundurmanız gerekiyor. Meksika, Fidişi Sahili ve Senegal online vize veren ülkeler arasında bulunuyor.

Hangi ülkeler vizesiz diye merak ediyorsanız, vize istemeyen ülkeler listesini en güncel hali ile aşağıda görebilirsiniz.

Yeşil Pasaport ile Vizesiz Girilen Ülkeler

Türkiye vatandaşlarının dünyanın bazı ülkelerine vizesiz olarak seyahat edebilmesinin bir yolu da yeşil pasaport sahibi olmaktan geçiyor. Belli statüdeki devlet çalışanlarına verilen bir pasaport türü olan yeşil pasaport, sahiplerine iki avantaj sunuyor. Biri vergi harcından muaf olmak, diğeri ise bazı ülkeleri vizesiz olarak seyahat edebilmek.

Vizesiz Gidilen Ülkeler Hakkında

Yukarıdaki listede bulunan ülkelerden birini seçtiniz ve gitmeye karar verdiniz; hiç yurt dışı deneyiminiz yok ise bu ülkelere yönelik gerçekleştirilen vizesiz yurt dışı turlarına katılabilirsiniz.

Vize uygulamaları zaman zaman ülkelere göre farklılık gösterebileceğinden, seyahatinizi planladığınız dönemde geçerli olan koşulları bilmek risksiz bir tatil için önem taşıyor.

Gideceğiniz yere karar verdiyseniz uygun fiyatlarla uçak biletinizi aldıktan sonra yolculuğunuz öncesinde o ülkenin konsolosluğunun web sitesinden ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’nın web sitesinde bulunan vize uygulamaları sayfasından mutlaka güncel bilgileri okuyun.

You might be interested:  Demir Hangi Tür Katıdır?

Vize İstemeyen Ülkeler Listesi

Vize İstemeyen Avrupa Ülkeleri

Vizesiz gidilen Avrupa ülkeleri listesi aşağıdadır:

SıraÜlke AdıKıtaVize TipiKaç Gün?
1. Andorra Avrupa Vizesiz 90 gün
2. Arnavutluk Avrupa Vizesiz 90 gün
3. Azerbaycan Avrupa Kapıda Vize 30 gün
4. Belarus-Beyaz Rusya Avrupa Vizesiz 30 gün
5. Bosna-Hersek Avrupa Kapıda Vize 120 gün
6. Gürcistan Avrupa Vizesiz 365 gün
7. KKTC Avrupa Vizesiz Serbest Dolaşım
8. Karadağ Avrupa Vizesiz 90 gün
9. Kosova Avrupa Vizesiz 90 gün
10. Makedonya Cumhuriyeti Avrupa Vizesiz 90 gün
11. Moldova Avrupa Vizesiz 90 gün
12. Sırbistan Avrupa Vizesiz 90 gün
13. Ukrayna Avrupa Vizesiz 90 gün
14. Ermenistan Avrupa Vizesiz 90 gün

Vize İstemeyen Kuzey Amerika Ülkeleri

Vizesiz gidilen Kuzey Amerika ülkeleri listesi aşağıdadır:

SıraÜlke AdıKıtaVize TipiKaç Gün?
1. Antigua ve Barbuda Kuzey Amerika Vizesiz 180 gün
2. Bahamalar Kuzey Amerika Kapıda Vize 240 gün
3. Barbados Kuzey Amerika Vizesiz 90 gün
4. Belize Kuzey Amerika Vizesiz 90 gün
5. Dominika Kuzey Amerika Vizesiz 21 gün
6. Dominik Cumhuriyeti Kuzey Amerika Kapıda Vize 30 gün
7. El Salvador Kuzey Amerika Vizesiz 90 gün
8. Guatemala Kuzey Amerika Vizesiz 90 gün
9. Haiti Kuzey Amerika Kapıda Vize 90 gün
10. Honduras Kuzey Amerika Vizesiz 90 gün
11. Jamaika Kuzey Amerika Vizesiz 90 gün
12. Kosta Rika Kuzey Amerika Kapıda Vize 90 gün
13. Meksika Kuzey Amerika Kapıda Vize 90 gün
14. Nikaragua Kuzey Amerika Vizesiz 90 gün
15. Panama Kuzey Amerika Vizesiz 180 gün
16. Saint Kitts (Saint Christoper) ve Nevis Adaları Kuzey Amerika Vizesiz 90 gün
17. Saint Lucia Kuzey Amerika Vizesiz 6 hafta
18. Saint Vincent ve Grenadinler Adaları Kuzey Amerika Vizesiz 30 gün
19. Trinidad ve Tobago Kuzey Amerika Vizesiz 30 gün
20. Turks ve Caicos Adaları Kuzey Amerika Vizesiz 90 gün
21. İngiliz Virjin Adaları Kuzey Amerika Vizesiz 30 gün

Vize İstemeyen Güney Amerika Ülkeleri

Vizesiz gidilen Güney Amerika ülkeleri listesi aşağıdadır:

SıraÜlke AdıKıtaVize TipiKaç Gün?
1. Arjantin Güney Amerika Vizesiz 90 gün
2. Bolivya Güney Amerika Vizesiz 90 gün
3. Brezilya Güney Amerika Vizesiz 90 gün
4. Ekvador Güney Amerika Vizesiz 90 gün
5. Kolombiya Güney Amerika Vizesiz 90 gün
6. Paraguay Güney Amerika Vizesiz 90 gün
7. Şili Güney Amerika Vizesiz 90 gün
8. Peru Güney Amerika Vizesiz 90 gün
9. Uruguay Güney Amerika Vizesiz 90 gün
10. Venezuela Güney Amerika Vizesiz 90 gün

Vize İstemeyen Afrika Ülkeleri

Vizesiz gidilen Afrika ülkeleri listesi aşağıdadır:

SıraÜlke AdıKıtaVize TipiKaç Gün?
1. Botsvana Afrika Vizesiz 90 gün
2. Fas Afrika Vizesiz 90 gün
3. Fildişi Sahili Afrika Online Vize 90 gün
4. Güney Afrika Cumhuriyeti Afrika Vizesiz 30 gün
5. Kenya Afrika Online Vize 90 gün
6. Komor Federe İslam Cumhuriyeti Afrika Kapıda Vize 90 gün
7. Libya Afrika Vizesiz 90 gün
8. Madagaskar Afrika Kapıda Vize 90 gün
9. Mauritius Afrika Vizesiz 30 gün
10. Mozambik Afrika Kapıda Vize 90 gün
11. Zambiya Afrika Vizesiz 30 gün
12. Ruanda Afrika Vizesiz 90 gün
13. Zimbabve Afrika Online Vize 30 gün
14. Senegal Afrika Online Vize 90 gün
15. Seyşeller Afrika Vizesiz 90 gün
16. Svaziland Afrika Vizesiz 90 gün
17. Tanzanya Afrika Vizesiz 90 gün
18. Togo Afrika Kapıda vize 30 gün
19. Tunus Afrika Vizesiz 90 gün

Vize İstemeyen Asya Ülkeleri

Vizesiz gidilen Asya ülkeleri listesi aşağıdadır:

SıraÜlke AdıKıtaVize TipiKaç Gün?
1. Bahreyn Asya Vizesiz 90 gün
2. Doğu Timor Asya Kapıda Vize 30 gün
3. Endonezya Asya Vizesiz 30 gün
4. Filipinler Asya Vizesiz 30 gün
5. Filistin Asya Vizesiz 30 gün
6. Güney Kore Asya Vizesiz 90 gün
7. Hong Kong Asya Vizesiz 90 gün
8. Irak Asya Vizesiz 30 gün
9. İran İslam Cumhuriyeti Asya Vizesiz 90 gün
10. Japonya Asya Vizesiz 90 gün
11. Katar Asya Kapıda Vize 14 gün
12. Kazakistan Asya Vizesiz 30 gün
13. Kırgızistan Asya Vizesiz Süresiz
14. Kuveyt Asya Vizesiz 90 gün
15. Lübnan Asya Vizesiz 90 gün
16. Makau Asya Vizesiz 30 gün
17. Maldivler Asya Vizesiz 30 gün
18. Malezya Asya Vizesiz 90 gün
19. Moğolistan Asya Vizesiz 30 gün
20. Myanmar Asya Online Vize 28 gün
21. Nepal Asya Kapıda Vize 15,30,90 gün
22. Özbekistan Asya Vizesiz 30 gün
23. Singapur Asya Vizesiz 90 gün
24. Sri Lanka Asya Kapıda veya Online Vize 30 gün
25. Suriye Asya Vizesiz 90 gün
26. Tacikistan Asya Kapıda Vize 60 gün
27. Tayland Asya Vizesiz 30 gün
28. Tayvan Asya Kapıda Vize 30 gün
29. Umman Asya Kapıda Vize 30 gün
30. Ürdün Asya Vizesiz 90 gün

Vize İstemeyen Okyanusya Ülkeleri

Vizesiz gidilen Okyanusya ülkeleri listesi aşağıdadır:

SıraÜlke AdıKıtaVize TipiKaç Gün?
1. Cook Adaları Okyanusya Vizesiz 31 gün
2. Fiji Okyanusya Vizesiz 120 gün
3. Kamboçya Okyanusya Kapıda Vize 30 gün
4. Niue Okyanusya Vizesiz 30 gün
5. Palau Okyanusya Vizesiz 30 gün
6. Samoa Okyanusya Vizesiz 60 gün
7. Tonga Okyanusya Kapıda Vize 31 gün
8. Tuvalu Tonga Okyanusya Kapıda Vize 30 gün
9. Vanuatu Okyanusya Vizesiz 30 gün

Rengarenk insanlar, sıcacık dans ritimleri, doğal güzellikler ve dahası ile Güney Amerika, uçsuz bucaksız bir derya… Arjantin, Brezilya, Peru ve diğerleri düşünülünce vizesiz gidilebilecek Güney Amerika ülkeleri gerçekten çok davetkar.

Biraz macera arayan, bu toprakları görmek, buradaki zengin kültürle ve harika doğal alanlarla buluşmak isteyen herkes Vizesiz Güney Amerika turlarını incelemeye almıştır sanıyorum.

O zaman Türkiye’den vize istemeyen Güney Amerika ülkelerine doğru yola çıkmanın zamanı geldi!

Devamı İçin

Schengen vizesi almak için uğraşmadan, sadece konaklama ve uçak bileti rezervasyonu ile kolayca planlayabileceğiniz bir Avrupa tatili kulağa nasıl geliyor?

Schengen Bölgesi dışında kalan ve turistik seyahatler için vize istemeyen Avrupa ülkeleri, yakın mesafede oluşları ve ucuz uçak bileti bulma imkanı ile hem hızlı hem de ekonomik bir seyahat için ideal adres olabilir.

Sayıları çok fazla olmasa da vizesiz Avrupa ülkeleri doğal güzellikleri, kültürel zenginlikleri ve eğlence olanakları ile keyifli bir yurt dışı tatili yapmayı mümkün kılıyor. Çoğu Balkanlar bölgesinde bulunan vizesiz Avrupa ülkelerinin bazılarına pasaportsuz bile giriş yapabilirsiniz.

Devamı İçin

Her tatil fırsatını değerlendirip soluğu yurt dışında alanları içten içe kıskanıyorsanız tam da size göre bir listemiz var!

Üstelik hem uçak bileti bulmak kolay ve ucuz hem de listelediğimiz ülkelerin hepsi vizesiz.

Siz şimdiden Instagram’da düşman çatlatmak için nerede, nasıl poz vereceğinizi düşünün. Bu yılki tatil bir başka olacak! Hazırsanız başlayalım…

Devamı İçin

Vizesiz ve uygun fiyata yurt dışı tatili yapmak isteyenler için Kiev, adeta bir cennet. Üstelik Ukrayna’ya vizesiz giriş şartları oldukça kolayken ucuz Kiev uçak bileti bakmanın tam zamanı. 

Devamı İçin

Sadece bir saatte dünyam değişti desem? Belgrad gezim benim için bambaşka bir deneyim oldu. Üstelik İstanbul’dan sadece bir saatlik uçuşla ve vizesiz! Fiyatlardan bahsetmiyorum bile… Bundan sonra pek çok hafta sonu benim için artık ilk sırada Belgrad var!

Devamı İçin

Sava ve Tuna nehirlerinin buluştuğu noktada tarihin derin izlerini taşıyan bir metropol yaşıyor. Bol yeşil alanların sağladığı tertemiz havası, uzun yürüyüş yolları, tadı damağınızda kalacak enfes yemekleri ve derin tarih izleri ile ‘Beyaz Şehir’ anlamına gelen Belgrad, uzun süre aklınızdan çıkmayacak bir şehir. Üstelik burada hayat çok ucuz!

Devamı İçin

Düğün telaşı, gelinlik provaları, “Ev hazır mı ev” derken bir de vize telaşıyla uğraşamadınız tabii haklı olarak. Olsun, yurt dışına vizesiz olarak gidebileceğiniz romantik mi romantik yerleri sizin için sıraladık. Balayı bu, önemli hadise sonuçta. Özel ve güzel olması şart!

Devamı İçin

Vizesiz olarak misafir kabul etmesiyle birlikte son yılların gözde gezi rotalarından biri olan Balkanlar’ın en güzel mevsimi başladı! Hikayesi bol bu coğrafyayla henüz tanışmadıysanız, seyahat planı yapmak için en doğru zamandayız! Balkanlar yolculuğunuz süresince hem tanıdık bir tat alacaksınız hem de yepyeni güzelliklerle tanışma fırsatı bulacaksınız. İşte Balkanlar’ı görmeniz için size ilham verecek 5 neden!

Devamı İçin

Yapmanız gereken tek şey valiz hazırlamak. Yurt dışında vizesiz gidebileceğiniz dört destinasyona sizin için yakından baktık.

Devamı İçin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *