Divanı Hikmet Hangi Tür?

Divan-ı Hikmet, 12. yüzyılda yazıldığı bilinen bir eserdir. Ahmet Yesevi tarafından yazılmıştır. Hece ölçüsü ile ve dörtlükler ile yazılan öğretici yani didaktik yapıda, dini, tasavvufi olan bir eser olarak bilinir.

Divan-ı Hikmet hangi edebiyat dönemi?

Divan-ı Hikmet, 12. yüzyılda Ahmet Yesevi tarafından dörtlüklerle ve hece ölçüsüyle yazılmış dini, tasavvufi ve öğretici bir eserdir. Dörtlüklerin her birine ‘hikmet’ adı verilmiş ve bu hikmetler Orta Asya ve Anadolu’da yayılarak halkı derinden etkilemiştir.

Divan-ı Hikmet Farsça mıdır?

Eser Karahanlı Türkçesinin Hakaniye lehçesiyle yazılmıştır.

Divan-ı Hikmet in içeriği nedir?

Ahmed Yesevi’nin söylediği “hikmet” adlı şiirleri bir araya getiren Türk tasavvuf edebiyatının bilinen en eski örneklerini içeren kitaptır. Genel olarak dervişlik hakkında övgülerden bu dünyadan şikayetten cennet ve cehennem tasvirlerinden, peygamberin hayatından ve mucizelerinden bahsedilir.

Divan-ı Hikmet özelliği nedir?

Divan-ı Hikmet’in Özellikleri:

Sade ve yalın bir dil kullanılmıştır. Aruz ve hece ölçüsü kullanılmıştır. Dörtlük ve beyitle yazılmıştır. 144 hikmet ve 1 münacaat’tan oluşur.

Geçiş dönemi ne anlama gelir?

Türk edebiyatında geçiş dönemi 11. ile 12. yüzyıllar arasında başlangıcı yapmaktadır. Özellikle İslami açıdan ortaya çıkan bu geçiş, Arap kültürünün ön plana çıkarırken aynı zamanda Türk edebiyatının gelenek ve göreneklerine korumaya çalıştı bir zamandır.

Alp Er Tunga öldü mü hangi döneme aittir?

Alp Er Tunga destanı hakkında elde edilen bilgiler Milattan sonra on birinci yüzyılda yazılmış olan Kaşgarlı Mahmut’un Divanı Lügatı Türk adlı eserinde ağıt şeklinde yer almaktadır. Alp Er Tunga destanının yazılış tarihi ise milattan sonra 7.yüzyılda olduğu bilinmektedir.

You might be interested:  Seyahat Yasagi Hangi Saatlerde?

Divanı Hikmet nüshası nerede?

Divan-I Hikmet Hakkında Detaylı Bilgi

Divan-ı Hikmet önceleri yazma nüshalar şeklinde, daha sonraları ise basma tekniği ile çoğaltılmıştır. Bilindiği kadarıyla son iki yüz yıl içinde onyedi kez Taşkentte, dokuz kez İstanbulda, beş kez Kazanda ve birer kere de Buhara ve Kagan’da matbu olarak yayınlanmıştır.

Divan ı hikmet ne amaçla yazılmıştır?

Eserin yazılma amacı, halka İslamiyet’i hikmetli bir şekilde öğretmektir. Dörtlüklerin her birine “hikmet adı verilmiş ve bu hikmetler Orta Asya ve Anadolu’da yayılarak halkı derinden etkilemiştir. Divan-ı Hikmet’teki şiirler, sade bir dille yazılmış, öğretici mahiyette manzumelerdir.

Hikmet edebiyat ne demek?

Hikmet, Hoca Ahmet Yesevi’ye ait şiirlere ve bunlara benzeyen halk şiirlerine verilen isimdir. Hikmetlerin bir kısmı hece ölçüsü ve dörtlüklerle, diğer bir kısmıysa aruz ölçüsü ve beyitlerle oluşturulmuştur.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *