Tazarruname Hangi Tür?

Sinan Paşa’nın Türkçe yapıtlarından Tazarru‟-nâme’si, nazım-düzyazı karışık süslü düzyazı üslubuyla yazılmış bir yapıttır. Tazarru‟-nâme ilk süslü düzyazı örneğidir.

Tazarruname hangi dönemin eseri?

Eser II.Bâyezîd devrinde yazılmıştır. 47 yaşlarında vefat eden Sinân Paşa’nın bu eserini hayatının son yıllarında yazdığı muhakkaktır.

Sinan Paşa’nın tazarru namesi Osmanlı Türkçesinin hangi dönemine aittir?

Fatih dönemi âlimlerinden Hızır Beg’in oğlu ve bir dönem Fatih’in vezirliğini de yapan kelam ve matematik âlimi ve mutasavvıf Sinan Paşa’nın yazmış olduğu Tazarru’- nâme, secili nesir türünde emsalsiz bir eserdir.

Aşkun Şehitlerini Sen yu kimin sözü?

Aşkın Şehidi – (Kerbela Serisinin İlk Romanı) – Ahmet Turgut

Basım Dili Türkçe
Boyut Normal Boy
Yazar Ahmet Turgut

Tazarruname hangi yüzyılda yazılmıştır?

Sinan Paşa (15. yüzyıl) Tazarruname adlı eseriyle bu alanın ilk örneği verilmiştir. Fuzuli’nin (16. yüzyıl) Şikâyetname’si Türkçe yazdığı diğer bazı mektupları Veysi ve Nergisi adlı yazarların (17.yüzyıl) eserleri sanatlı nesir örneğidir.

Surname edebiyatta ne demek?

Osmanlı döneminde padişah çocuklarının doğum ve sünnet törenleriyle padişah kızlarının düğün törenlerini anlatan manzum, mensur ya da manzum-mensur karışık yazılan eserler genellikle Surnâme adını taşır.

Tazarruat ne demek?

tazarruat / tazarruât / tazarrûât

Yakarışlar, niyazlar.

Seyahatname nesir mi?

Sade Nesir

Masal, destan ve efsaneler, dini-tasavvufi eserler sade nesirle yazılmıştır. Mercimek Ahmet’in Kabusname’si, Kul Mesut’un Kelile ve Dimne’si, Evliya Çelebi’nin Seyahatname’si, sade nesre örnek eserlerdir.

You might be interested:  Dürbünde Hangi Tür Mercek Vardır?

Tazarruname kelime anlamı nedir?

(ﺗﻀﺮّﻋﻨﺎﻣﻪ) i. (Ar. teżarru’ ve Fars. nāme “yazılı şey” ile teżarru’-nāme) Bir şey istemek için yalvararak yazılan tezkere, mektup veya manzûme: Allâhu Teâlâ hazretinin kemâl-i tevfik ve inâyetiyle ve ervâh-ı mutahharenin rûhâniyetleri berekâtıyle birkaç ayın içinde bir tazarrunâme yazıp tertip eyledim (Sinan Paşa’dan)

Sinan Paşa Hangi dönemde yaşamıştır?

Hoca Sinan Paşa (d. 1440 – ö. 1486 Gelibolu), 15. yüzyıl Osmanlı kelam ve matematik alimi ve devlet adamı. Fatih ve II. Bayezid dönemlerinin önemli bir bilim, din ve sanat adamıdır. Fatih’in saltanatında 1476-1477 yılları arasında sadrazamlık yapmıştır.

Sinan Paşa eserleri nelerdir?

1- Hâşiye alâ şerh il-Mülahhas: Osmanlı medreselerinde okutulan Çağminî adıyla bilinen Mahmûd b. Ömer ül-Çağminî el-Hârezmî (ö.618/1221)’nin El-Mulahhas fî’l-Hey’e adlı kitabının Kadı-zâde-i Rûmî adıyla bilinen Mûsâ Paşa bin Mahmûd bin Mehmed Salâheddîn (Ö.815/1412) tarafından yapılan şerhin üzerine yazdığı Haşiye’dir.

Işık bir Dürdür değme denizde bulunmaz kimin?

divan edebiyatı yazarlarından sinan paşa tarafından, 15. yy da kaleme alınmıştır.

Ahmet Turgut Kimdir?

Ahmet Turgut Biyografisi

Türk ve dünya atçılığının konu edildiği Asaletin Dört Nalı isimli belgesel serisinin metin yazarlığını ve yönetmenliğini yapmıştır. Halen Kurtlar Vadisi Pusu televizyon dizisinin yazım grubundadır. Ahmet Turgut evli ve iki çocuk babasıdır.

Aşkın Şehidi neyi anlatıyor?

Geçmişin gelecekle harmanlandığı, karanlığın aydınlıkla savaştığı bu 99 gün insanlık tarihinin derin bir özeti aslında. Orada vefa ve adanmışlık, verilen sözlerden cayıp dostu terk edişle bir arada. Umutlar korkularla savaşıyor. İlkeler çıkarlara meydan okuyor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *