Avrupa’Da Bir Cevelan Hangi Tür?

Avrupa seyahatnameleri içerisinde özel bir konuma sahip olan bu eserde mekânlar, olaylar ve kişiler sadece bir Batı hayranlığıyla değil, Doğu’nun değerleri ve bakış açısıyla karşılaştırmalı olarak ele alınır.

Avrupada Bir Cevelan gezi yazısı mı?

Avrupa’da Bir Cevelan

Ahmet Mithat Efendi modern anlamda ilk gezi yazısının örneğini bu kitabı ile verir. II. Abdülhamit tarafından Stockholm’de gerçekleşen Oryantalistler Kongresi’ne katılmak için resmi olarak görevlendirilir.

Avrupada bir cevelan ne tür?

Avrupa’da Bir Cevelan, Ahmet Mithat Efendi’nin 1889 Stockholm Müsteşrikler Kongresi için çıktığı bir yolculuğu anlatır. Ahmet Mithat, eserde bir taraftan Avrupa kültürünü çok yönlü olarak tanıtırken diğer taraftan Kongre boyunca edindiği izlenimleri, katıldığı toplantılarda ele alınan meseleleri aktarır.

Anadolu’da bir cevelan kimin eseri?

Beyrut’tan trenle Halep’e giden Namık Ekrem, Gaziantep ve Nizip üzerinden memleketi Birecik’e ulaşır. İsimlerini zikrettiğimiz bu şehirlerle ilgili müşahedelerini, intibalarını ve başından geçen hadiseleri edebî bir üslupla kaleme alan yazar, Anadolu’da Bir Cevelân adıyla 1327/1909-10 yılında yayımlar.

Hac yolunda bir gezi yazısı mıdır?

Cenap Şahabettin’in ‘Hac Yolunda’ adlı eseri 19. yüzyıla kadar gezi yazısı türünde pek birikimi olmayan Türk edebiyatına kazandırılmış önemli bir yapıttır. Bu eser 1886 yılında Servet-i Fünûn dergisinde tefrika edildikten sonra 1909-1925 yılları arasında kitap olarak yayımlanmıştır.

Avrupada ne gördüm?

Avrupa’da Ne Gördüm, 1891 yılında Servet-i Fünûn dergisi yayıncısı Ahmet İhsan Tokgöz tarafından yazılmış, 580 sayfalık ilk resimli Osmanlı/Türk Avrupa seyahatnamesidir.

You might be interested:  Şehirler Arası Seyahat Pcr Testi Ne Zaman Başlıyor?

Avrupa’da bir Cevelan kaç sayfa?

Avrupa’da Bir Cevelan

Yayın Tarihi: 16.03.2015
Sayfa Sayısı: 1062
Cilt Tipi: Karton Kapak
Kağıt Cinsi: Kitap Kağıdı
Boyut: 13.5 x 21 cm

Dünyaya ikinci gelişi kimin eseri?

Eser, Ahmet Mithat Efendi’nin Dünyaya İkinci Geliş Yahut İstanbul’da Neler Olmuş, Felatun Bey ile Râkım Efendi ve Hüseyin Fellâh adlı romanlarının Latin harflerine aktarımını içermektedir.

Henüz on yedi yaşında Hangi akım?

Henüz On Yedi Yaşında Ahmet Mithat Efendİ, Henüz On Yedi Yaşında Ahmet Mithat Efendi ‘nin ilk baskısı 1881 yılında Osmanlıca harflerle yapılmış sosyal konulu realist ve natüralist bir anlayışla yazılmış olan bir romanıdır.

Ahmet Mithat Efendi kaç kitap yazmıştır?

Ahmet Mithat Efendi’nin Letâif-i Rivâyât serisinde yirmi beş kitap içerisinde otuz ayrı eser yer alır. (Bazı nüshalarda öykü sayısı 28 olarak verilmektedir.)

Ahmet Mithat Efendi hangi edebi akımdan etkilenmiştir?

Ahmet Mithat Efendi, Tanzimat dönemi devrinde ön plana çıkan birçok edebi akımın etkisinde kalmıştır. İlk eserlerinde romantizmin, daha sonraki eserlerinde ise realizm ve natüralizmin etkisinde kalmıştır. Genellikle eserleri romantizmin etkisindedir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *