Turob fuar sonuç raporu açıklandı

turob fuar sonuç raporu açıklandı

 • TUROB, 2-3 Mayıs tarihleri arasında Cape Town'da düzenlenen WTM Afrika Turizm Fuarı Sonuç Raporu'nu açıkladı.
 • TUROB'dan Afrika açılımı
 • WTM Afrika

WTM Londra markasının, WTM Latin Amerika ayağından sonra, WTM Afrika Turizm Fuarı, bu yıl ilk kez 02-03 Mayıs 2014 tarihleri arasında, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Cape Town şehrinde düzenlenmiştir. Fuara 500 profesyonel turizm alıcısı (Hosted Buyer) ve 4.500 turizm profesyoneli katılmış olup, 5,386 adet önceden planlanmış iş randevusu kayıt altına alınmıştır.

Fuar kapsamında iki gün boyunca açılış öncesi 08.00 – 10.00 saatleri arasında “speed network” etkinlikleri düzenlenmiş ve katılımcılar ile davetli profesyoneller bir araya gelme imkânı yakalamıştır. Bir sonraki WTM Afrika Turizm Fuarı 15-17 Nisan 2015 tarihleri arasında, bu yıl olduğu gibi Cape Town Uluslararası Kongre Merkezi'nde gerçekleşecektir.

Türkiye Standı

Fuarda yer alan yaklaşık 100 metrekare büyüklüğündeki Türkiye standının organizasyonu T.C. Londra Kültür ve Tanıtma Müşavirliği’nce gerçekleştirilmiştir.

Fuarın ilk günü, Londra Kültür ve Tanıtma Müşavirliğimiz tarafından düzenlenen Basın Toplantısı'nda, Londra Kültür ve Tanıtma Ataşesi Selçuk Can, TUROB Yönetim Kurulu Üyesi Kasım Zoto, TÜRSAB adına Pınar Özbilge ve THY Cape Town Sorumlusu Gökalp Yazır, ülkemizin pazardaki yeri ve hedeflerini aktarmış, katılımcı basın mensuplarının sorularını yanıtlamışlardır. Fuar süresince ziyaretçilere çeşitli ikramlarda bulunulmuş, ülkemiz destinasyonları hakkında bilgi verilmiştir.

 1. TUROB Standı
 2. Türkiye standı içerisinde yer alan ve 12 kişilik bir heyet ile fuara katılım sağlayan TUROB standında, ziyaretçilere ülkemize ve üyelerimize yönelik bilgi ve materyaller verilmiş, ikili görüşmeler gerçekleştirilmiştir.
 3. Pazar hakkında

1,2 milyon km2’lik alanıyla Türkiye’nin 1,5 katı büyüklüğe sahip olan Güney Afrika, batı, güney ve doğudan okyanusla çevrilidir. Batı kıyılarındaki nispeten soğuk sular daha fazla oksijen, nitrat ve fosfat ihtiva ettiği için ülkenin batı kıyıları balıkçılık sektörünün de merkezi konumundadır.

Güney Afrika’nın 2012 yılı sonu itibariyle tahmini nüfusu yaklaşık 51,2 milyondur. Toplam nüfusun %79’unu oluşturan siyah Afrikalılar en kalabalık grubu teşkil etmektedir. Güney Afrika nüfusunun %79’u siyah, %9,6’sı beyaz, %8,9’u melez ve %2,5’lik kısmı da Asyalıdır.

Güney Afrika nüfusu azalma eğiliminde olup nüfus artış oranı 2014 yılı için tahmini % -0,45 olarak gerçekleşecektir. Hıristiyanlık yanında geleneksel Afrika dinleri, Hinduizm, İslam, Musevilik gibi diğer dinler de mevcuttur.

Yüzyıllar boyu beyazlar tarafından yönetilen ülkede 1994 yılında ilk defa bütün ırkların katılımıyla demokratik bir seçim gerçekleştirilmiştir. ANC (African National Congress) Partisini ve parti lideri Nelson Mandela’yı %62,6 oyla iktidara getiren bu seçimlerin sonucunda Güney Afrika’da köklü bir değişim süreci başlamıştır.            

Afrika kıtasının yüzölçümünün sadece %3’ünü kaplamasına rağmen, Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika kıtasının toplam sanayi üretiminin %40’ını, kıtanın toplam GSYIH’sinin %20’sini, toplam elektrik üretiminin %50’sini ve maden üretiminin ise %45’ini gerçekleştirmektedir.  Modern bir bankacılık ve finans sektörüne sahip olan ülkede, dünyadaki en önemli yirmi borsadan biri olan Johannesburg Borsası yer almaktadır.

Güney Afrika değerli metal ve madenler ile bunların işlenmesinde dünya lideri konumundadır.

Dünya manganez cevheri kaynaklarının %80’i, krom kaynaklarının %68’i, platin grubu metallerinin %56’sı ve altın rezervlerinin %35’i Güney Afrika’dadır.

Dünyanın en büyük ikinci altın ve en büyük platin ve krom üreticisi olan Güney Afrika’nın altın ihracatının toplam ihracattaki payı 1980’lerdeki %50 seviyelerine göre bugün azalmış olsa da halen önemli bir pay sahibidir.

Güney Afrika Cumhuriyeti dünyada aynı anda 5 büyükbaş yaban hayvanına (aslan, leopar, fil, bufalo ve gergedan) doğal ortamlarında ev sahipliği yapan tek ülke konumunda olup ülke turizminde de önemli rol oynamaya başlamıştır.

Yakın zamana kadar düzensiz avlanma, yabani hayvanların neslinin tükenmesine neden olduğundan ülkenin çeşitli bölgeleri Milli Park ilan edilmiş, mevcut hayvan türleri bu bölgelerde korunmaya alınmıştır. Ülke, dünyada en düşük maliyetle elektrik üreten ülkeler arasında yer almaktadır.

Ülkede enerji devi ESKOM önümüzdeki yıllarda 343 milyon Rand’lık yatırım planını bitirmeyi ve yeni nesil nükleer santraller yapmayı planlamaktadır.

Ülkemiz ile olan İlişkiler:

Ülkemizin izlediği çok boyutlu dış politika çerçevesinde 1998 yılında Afrika ülkeleriyle siyasi, askeri, kültürel ve ekonomik ilişkilerimize bir ivme kazandırmak amacıyla “Afrika'ya Açılım Eylem Planı” oluşturulmuştur.

Bu bağlamda, Dış Ticaret Müsteşarlığınca 2003 yılı başında “Afrika Ülkeleriyle Ekonomik İlişkilerin Geliştirilmesi Stratejisi” hazırlanmış ve 2005 yılı hükümetimiz tarafından “Afrika Yılı” ilan edilmiştir.

Bunlara ilaveten, karşılıklı üst düzey ziyaretlerin gerçekleştirilmesi, yeni ekonomik ve ticari anlaşmaların akdi, ekonomik ve siyasi ikili mekanizmaların tesisi ve karşılıklı ticaret heyeti ziyaretleri teşvik edilerek, Kıta ile ilişkilerimiz çeşitlendirilerek gelişmiştir.

Özellikle son yıllarda Kıta’ya yönelik üst düzey ziyaretlerde önemli bir hareketlilik yaşanmaktadır; bu kapsamda Sayın Cumhurbaşkanımız, 2009 yılında Kenya ve Tanzanya’ya, 2010 yılında Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Kamerun ve Nijerya’ya ve son olarak 23-26 Mart 2011 tarihlerinde Gana ve Gabon’a resmi ziyaretlerde bulunmuşlardır.

9-13 Mayıs 2011 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen BM IV.

En Az Gelişmiş Ülkeler (EAGÜ) Konferansı sırasında Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Başbakanımız ve Sayın Bakanımız SAGA (Sahra Altı Güney Afrika) ülkelerinden muhatapları ile toplam 27 ikili görüşme gerçekleştirmişlerdir.

Söz konusu Konferans sırasında 33’ü Afrika’da bulunan EAGÜ kategorisindeki devletlere yönelik olarak 2012 yılından itibaren teknik işbirliği projeleri ve programlar ile burslar için her yıl 200 milyon Dolar tutarında bir yardım paketi açıklanmıştır.

SAGA ülkelerine yönelik dış ticaretimizde bugüne kadar kaydetmiş olduğumuz ve gerçek potansiyeli henüz yansıtmayan aşama da dikkate alınarak, önümüzdeki dönemde SAGA ile toplam ticaret hacmimizin 50 milyar Dolar düzeyine çıkarılması hedeflenmektedir.

Türk inşaat sektörünce 1972-2010 yılları arasında 89 ülkede projeler üstlenilmiş olup, bu projelerin % 21’i tüm Afrika’da (39 milyar ABD Doları) gerçekleştirilmiştir. Kuzey Afrika’nın projelerdeki payı % 19 olup, SAGA’nın payı % 2’dir. (3.7 milyar ABD Doları) Güney Afrika ile 2013 yılında kaydedilen 2,1 milyar dolarlık ticaret hacmi ile söz konusu ülke, dünya genelinde 37.

Afrika genelinde ise, Mısır, Cezayir ve Libya’nın ardından 4. önemli ticari partnerimiz durumundadır. Sahra Altı Afrika da ise en önemli ticari partnerimizdir.

Pazardaki tüm olumsuz pozisyonumuza rağmen (AB ülkelerinin gümrük vergisi avantajı ve Asya ülkelerinin pazardaki hâkimiyeti) ihracatımızda sağlanan artış; oldukça dinamik ve gelişen bir yapısı olan pazarın ülkemiz için önemini ortaya koymaktadır.

Ülkeye yönelik ihracatımızda kara ulaşım araçları, ham petrolden ürünler, elektrikli makine ve cihazların önemli kalemleri teşkil ettiği görülmektedir. Güney Afrika'dan ithalatımızda ise altın ve taşkömürü en önemli ithal kalemlerimizi teşkil etmektedir. Diğer ithal kalemlerimizi ise makineler, ulaşım araçları,  demir dışı metaller ve demir ve çelik oluşturmaktadır.

2008 yılında zirveye ulaşan Türkiye – Güney Afrika Dış Ticaretinin 2009 ve 2010 yıllarında düşme trendine girdiği, 2011 yılında kaydedilen artışın 2013 yılında da tekrar sağlandığı görülmektedir.  2013 yılında ihracatımız % 60’ın üstünde bir artışla 620 milyon dolara ulaşmıştır.

İhracatımızda en önemli payı Kuzey Afrika ülkeleri almaktadır. Ülkemiz ürünlerinin rekabet avantajının bulunduğu Sahra Altı Afrika ülkelerinin payı da her yıl artmaktadır. Sahra Altı Afrika ticaretinde önemli bir geçiş ülkesi olan Güney Afrika diğer bölge ülkeleri ile de iş yapmak isteyen firmaların faaliyetlerini yönetebilecekleri bir merkez olarak değerlendirilmelidir.

Afrika kıtasının tümüne yönelik dış ticaretimiz incelendiğinde ise Afrika Stratejisinin uygulamaya konulduğu 2002 yılından bu yana artış eğiliminin sürmekte olduğu ve 2013 yılında ihracatımızın 14 milyar doları aştığı görülmektedir.

TÜRKİYE – AFRİKA KITASI DIŞ TİCARETİ
YIL İHRACAT İTHALAT HACİM DENGE
2012 13.360.181.772

TUROB, FITUR Sonuç Raporu’nu açıkladı

TUROB, FITUR 2015 Fuar Sonuç Raporu’nu açıkladı. Buna göre, son dört yılda 300 bin bandında kalan İspanyol turist sayısında 2015 yılında da önemli bir değişim beklenmediği ifadelerine yer verildi. 

ITB Berlin ve WTM Londra Turizm Fuarlarından sonra Avrupa’da gerçekleştirilen en önemli 3. Turizm fuarı olarak gösterilen FITUR 2015 Turizm Fuarı, İspanya’nın başkenti Madrid’de 28 Ocak -1 Şubat 2015 tarihleri arasında 34. kez düzenlendi. 165 ülkeden bir önceki yıla oranla %12 artışla toplam 686 kurum/kuruluş, 9.

You might be interested:  Sofyada görülecek yerler

107 firma stand alarak katıldığı fuarda stand alanlarında bir önceki yıla göre bölgeler göz önüne alındığında artış oranları; Ortadoğu %24, Asya Pasifik % 19, Amerika %17, Avrupa %9 ve Afrika %2 olarak kaydedildiği belirtildi.

Bu yıl 200 binin üzerinde kişinin ziyaret ettiği tahmin edilen FITUR’un Madrid şehir ekonomisine yaklaşık 200 milyon Euro katkı sağladığı (konaklama, gastronomi, alışveriş, ulaşım, eğlence vs.) şehir otoriteleri tarafından açıklandı.

Oteller, tur operatörleri, seyahat acenteleri, IT ve online sistemler, medya temsilcileri, taşıma firmalarının yanı sıra turizm sektörüne yönelik çok sayıda kuruluşun katılım sağladığı fuarda bu yıl ilk defa Alışveriş Turizmi (FITUR SHOPPING) ve Sağlık Turizmi (FITUR HEALTH) bölümlerine yer verildi.

İSPANYA SON DÖRT YILDA 300 BİN BANDINDA KALDI

Rapora göre, Türkiye’nin en istikrarlı büyüme gösteren pazarları arasındayken, 2009 yılı itibari ile ülkede baş gösteren ekonomik krize bağlı olarak, İspanya’dan Türkiye’ye gelen turist sayısının son dört yılda 300 bin bandında stabil olarak sürdüğü ifadelerine yer verildi. Raporda, 2014 yılında İstanbul’a gelen İspanyol sayısında artış kaydedilmesine karşın Türkiye genelinde ise küçük oranda düşüş olduğu da kaydedildi.

İSPANYA ALIŞVERİŞ, SAĞLIK VE GASTRONOMİ TURİZMİ GELİRLERİNİ ARTIRMAK İSTİYOR

Raporda ayrıca İspanya’nın gastronomi, alışveriş ve sağlık turizmi gelirlerine de dikkat çekilerek, ülkenin gastronomi turizminden 2014 yılında yaklaşık 8 milyar dolar gelir elde ettiği bilgilerine yer verildi.

İspanya hükümetinin ülkede turizmden elde edilen geliri ve turist sayısını artırmak üzere mevcut turizm ürünlerine ilave olarak “Sağlık Turizmi” ve “Alışveriş Turizmi” alanlarında da özel programları hayata geçirdiği ve sağlık turizminin taşıdığı önem ve potansiyel dikkate alınarak bu turizm türünün geliştirilmesine büyük önem verildiği belirtilerek, turizm otoritelerinin bu alanda yıllık ortalama geliri %20 artırarak 2019 yılında 600 milyon Euro’ya çıkarmayı hedefledikleri açıklandı.Aynı şekilde 2014 yılında İspanya’nın AB ülkeleri dışından gelen turistlerden 1.1 milyar dolar alışveriş turizmi geliri elde ettiği ve İspanya turizm otoritesi tarafından ülkeye alışveriş amacı ile gelen turist sayısında artış sağlanması için yeni çalışmalar da yürütüldüğü bilgileri paylaşıldı.

SONUÇ

İstanbul Sabiha Gökçen-Barselona parkuru THY’nin İspanya’daki 7. uçuş noktası olarak seferler 25 Mayıs 2015 tarihinde başlayacak. Ekonomik kriz nedeniyle Iberia Havayolları’nın ara verdiği Madrid-İstanbul seferlerinin 2014 yılı itibari ile tekrar başlaması turizm açısından yararlı olmuştur.

Geçmiş yılların aksine bu yıl fuara ülkemizden az sayıda otelin stand alarak katılmış olması dikkat çekici olmuştur. Eresin Hotels, BW The President Hotel, Citadel Hotel, Titanic Hotels ile Renaissaince Hotels Türkiye bölümünde yer almıştır.

“Türkiye Turizmi 2023 Strateji Eylem Planı” hedeflerimiz göz önüne alınarak, İspanya’nın düşük maliyetli havayolu şirketlerine sağladığı imkanlar (Low-Cost Carriers-LCC), gastronomi, alışveriş ve sağlık turizmi konularındaki atılımlarının dikkatle incelenip benzer hamlelerin tarafımızca da yapılması önemli ve yararlı olacaktır.

İspanya’da mevcut ekonomik koşullar ve fuarda yapılan ikili görüşmeler dikkate alınarak 2015 yılında ülkemize gelecek İspanyol turist sayısında önemli sayıda değişim beklenmemektedir.

2015-02-12

TUROB, IMEX Fuarı Sonuç Raporu’nu Açıkladı – Turizm Aktüel

Turistik Otelciler, İşletmeciler ve Yatırımcılar Birliği, Almanya’nın Frankfurt şehrinde gerçekleştirilen, Kongre ve Toplantı sektörünün en önemli buluşma noktası olarak gösterilen IMEX Fuarına katılarak, fuara ilişkin “Fuar Sonuç Raporu”nu açıkladı.

Raporda, fuar ile birlikte MICE (Toplantı, Insentif, Kongre, Fuar) alanında genel değerlendirmeler yapıldı. Fuarda yapılan önemli tespitlerden bir tanesi de tanıtım stratejisi olarak şehirlerin daha fazla ön plana çıkartıldığı olmuştur.

Özel stant ile katılım sağlayan bazı şehirler: Londra, Dubai, Abu Ahabi, Macau, Hong Kong, Seul, Madrid, Kanarya Adaları, Valencia, Baleric Adaları, Barselona, Paris, Sicilya, Florida, Boston, New York, Las Vegas, Teksas ve Brüksel olarak dikkat çekmiştir.

Fuarda, Kültür ve Turizm Bakanlığı Frankfurt Kültür ve Tanıtma Müşavirliği ve ICVB’nin başarılı organizasyonu ile hazırlanan 400 metrekarelik Türkiye standında ülkemizden 46 firma ve sektör kuruluşu yer aldı. Ülkemizde, Kongre turizminde İstanbul ve Antalya’dan sonra 3.

sırada gösterilen İzmir’in fuara katılmaması dikkat çekti.

Türkiye standı gerek organizasyon gerekse görsel açıdan başarılı bulunurken, stant içerisinde Ebru Sanatçısı Orhan Erdoğan tarafından hazırlanan geleneksel ebru çalışmaları ile Hafız Mustafa firmasının kurduğu tezgahta lokum ustası tarafından yapılan lokum gösterisi ve sunumu yoğun ilgi ile karşılandı.

Fuar süresinde ziyaretçilere çeşitli lokum, Türk Kahvesi, elma ve nar çayı ikramı yapıldı. Fuarda, Türkiye katılımcılarının çok sayıda ikili görüşme ve toplantı gerçekleştirdiği gözlemlenmiş, görüşmelere istinaden önemli sayıda talep oluştuğu yönünde bilgiler paylaşılmıştır.

 • Frankfurt Başkonsolosu Ufuk Ekici tarafından 20 Mayıs 2014 tarihinde Frankfurt Başkonsolosluğu Rezidansında fuar katılımcıları için bir resepsiyon verilmiş, söz konusu resepsiyona yoğun katılım sağlanmıştır.
 • TUROB Başkanı Timur Bayındır:
 • Elimizdeki Avantajları Değerlendirebilmek İçin Koordinasyon ve Eş Güdüm İçerisinde Faaaliyetlerimizi Sürdürmeliyiz

TUROB Başkanı Timur Bayındır, fuarın Türkiye açısından oldukça verimli olarak geçtiğini, ancak özellikle yeni destinasyonların pazara girmek için önemli rekabet ortamı oluşturduklarını, Türkiye’nin rekabet alanında THY tarafından sağlanan direkt ve cazip seferler, coğrafi konum, vize işlemlerinde kolaylık ve nitelikli kongre altyapısının çok önemli avantaj sağladığını belirtti.  Bu alanda en önemli dezavantajımızın ise; altyapı eksikliğinden ziyade koordinasyon ve eş güdüm içerisinde tanıtım ve pazarlama olduğunu, bu sorunların çözümüne ilişkin stratejik çerçeve ve bu doğrultuda acil eylem programı geliştirilmesi gerektiğini, aksi halde elimizde bulunan avantajların önemini yitireceğini belirtti.

TUROB Başkan Yardımcısı ve Fuarlar ve Tanıtım Komitesi Başkanı Müberra Eresin:

MICE Alanında Sahip Olduğumuz İmkanların Uluslararası Arenada Bilimsel Pazarlama Yöntemi Uygulayarak Tanıtılması ve Güçlü Finansal Kaynaklar Tarafından Desteklenmesi Şart

TUROB Başkan Yardımcısı ve Fuarlar ve Tanıtım Komitesi Başkanı Müberra Eresin ise, dünyadaki gelişmeler ve rakip ülkelerin uygulamaları dikkate alındığında, ülkemizin ve İstanbul’un MICE alanında sahip olduğu imkanların uluslararası pazarlarda bilimsel pazarlama yöntemleri uygulanarak tanıtılması ve finansal olarak güçlü kaynaklar tarafından desteklenmesinin şart olduğunu belirtti. Fuarlarda, son olarak  IMEX’te de görüldüğü üzere çeşitli şehirlerimizin özel dizayn edilmiş bireysel statlar ile katılım sağlamasının farkındalık oluşturması açısından önemine vurgu yapan Eresin,  Antalya’da 01-05 Kasım 2014 tarihleri arasında düzenlenecek ICCA (Uluslararası Kongre ve Konvansiyon Birliği ICCA ) 53’ncü Kongresinin Antalya’nın tatil turizminin yanında sahip olduğu zengin kongre ve toplantı altyapısı ile de bu alanda dünyada tanınan bir destinasyon olması için çok önemli bir adım olacağını belirtti.

IMEX Frankfurt fuarındaki başarılı organizasyon nedeniyle; T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığına, T.C. Frankfurt Başkonsolosluğuna, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Frankfurt Kültür ve Tanıtma Müşavirliğine, İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu (ICVB) ’na, Hafız Mustafa firmasına ve Ebru Sanatçısı Orhan Erdoğan’a teşekkür ederiz. 

E-posta bültenine abone ol:

Merak etme spam mailler gelmeyecek.

TUROB, WTM Latin Amerika Turizm Fuarı Sonuç Raporu açıklandı..

Latin Amerika turizmine dizi dopingi…

Türk dizileri Şili, Arjantin, Brezilya gibi Güney Amerika ülkelerinde rating rekorları kırarken, turizmciler de Türk dizi filmleri rüzgarını bu bölgede de avantaj çevirmeye  hazırlanıyor.  TUROB, Türk yapımı dizi filmlerin bölge ülkelerinde popülerliğini koruduğu, bunun Türkiye’ye ve özellikle İstanbul’a talebi artırmasının beklendiğine dikkat çekti.

Başta Brezilya olmak üzere Güney Amerika dizileri bir dönem Türkiye’deki izleyicilerin kalbini fethederken, bugün farklı bir rüzgar esmeye başladı.

Artık Türk dizileri Şili, Arjantin, Brezilya gibi Güney Amerika ülkelerinde rating rekorları kırarken, turizmciler de Türk dizi filmleri rüzgarını Ortadoğu’dan sonra bu bölgede de avantaja çevirmeye hazırlanıyor.

Havayolu alternatiflerinin de artmasının Türkiye’ye direkt uçuşlarla erişimin kolaylaşmasının da potansiyel talebin karşılanması açısından olumlu etkide bulunması öngörülüyor. 

ARJANTİN’DE ARTIŞ BEKLENİYOR

22-24 Nisan tarihlerinde Brezilya’nın en büyük şehri Sao Paulo'da gerçekleştirilen WTM Latin Amerika Turizm Fuarı'na ilişkin bir sonuç raporu hazırlayan Turistik Otelciler, İşletmeciler ve Yatırımcılar Birliği (TUROB),  Güney Amerika pazarına yönelik hedef ve beklentileri ortaya koydu.

Türk turizminin dizi film rüzgarını arkasına alabileceği belirtilen TUROB raporunda, Türk yapımı dizi filmlerin bölge ülkelerinde popülerliğini koruduğuna dikkat çekildi. Raporda, “Arjantin’de yayınlanan ‘Binbir Gece’ adlı dizi film İstanbul ve Türkiye’ye olan ilgiyi artırıyor.

You might be interested:  Piyano Hangi Tür Müziklerde Kullanılır?

Ülkedeki ekonomik daralmaya karşın özellikle söz konusu dizinin olumlu bir yansıması olarak Arjantin’den ülkemize gelecek turist sayısında artış bekleniyor” denildi. 

BREZİLYA’DA DARALMA ETKİSİ

TUROB raporunda, Türkiye açısından 200 milyonun üzerindeki nüfusuyla ile Brezilya’nın turizmde taşıdığı önem dikkate alınarak, bir süre önce Bakanlar Kurulu’nca kararnamesi çıkarılan T.C. Sao Paulo Kültür ve Tanıtma Müşavirliği’nin bir an önce faaliyete geçmesinin önemli ve gerekli olduğu dile getirildi.

Dünya Turizm Örgütü tarafından kısa süre önce açıklanan ‘uluslararası turizmde en çok harcama yapan pazarlar’ sıralamasında Brezilya’nın en çok turizm harcaması yapan ülkeler arasında 10.

sırada yer aldığı ifade edilen raporda, şu ifadelere yer verildi: “Brezilya’da ülkemizin en önemli tanıtım elçisi THY olup, gerek sunduğu yüksek standartlı hizmet, gerekse ulaşım alternatifleri ve marka bilinirliği ile pazarda ön plana çıkıyor.  2015 yılında Latin Amerika pazarında Arjantin, Şili ve Uruguay’dan ülkemize talep artışı bekleniyor.

Brezilya’da politik ve ekonomik alanda yaşanan olumsuzluklar, ülkenin milli parası Real’in ABD doları karşısında önemli derecede değer yitirmesi dikkate alınarak 2015 yılında Brezilya’dan ülkemize gelecek turist sayısında artış beklenmiyor.”

 • GÜNEY AMERİKA’DAN 202 BİN KİŞİ
 • TUROB, WTM LAtin Amerika Turizm Fuarı Sonuç Raporu İndirmek için Tıklayınız.

Güney Amerika’dan Türkiye’ye gelen turist sayısı arzu edilen düzeyde bulunmuyor. Geçen yıl Güney Amerika’dan gelen turist sayısı yüzde 10 düşüşle 202 bin kişi oldu. Bu yılın ilk iki ayında ise yüzde 24 artışla 202 bin turist düzeyinde gerçekleşti. Bu rakamın da yarıdan fazlasını Brezilya ve Arjantinli turistler oluştururken, İstanbul en fazla ilgi gören destinasyon olarak öne çıkıyor. Geçen yıl Türkiye’ye gelen Brezilyalı turistlerin 73 bini, Arjantinli turistlerin ise 37 bini İstanbul’u ziyaret etti. TUROB Başkan Yardımcısı ve Fuarlar ve Tanıtım Komitesi Başkanı Müberra Eresin, fuar öncesinde yaptığı bir değerlendirmede, Brezilya ve Latin Amerika’da son yıllarda turizme olan ilginin artmasına paralel olarak bu bölgede tanıtım çalışmalarını artırdıklarını belirtmişti.  Eresin, TUROB olarak temel amaçlarının bölgenin turizm talebinde ülkemizi öncelikli tercih noktasına taşımak olduğunu kaydetmişti.  

TUROB Fuar Sonuç Raporu Açıklandı

Turizm sektörünün en önemli buluşmalarından biri olarak kabul edilen ITB Turizm Borsası Fuarı, TUROB tarafından 6-10 Mart tarihleri arasında Berlin'de düzenlendi.

Fuarda, Türkiye de 105 stand ve 122 katılımcı ile yer aldı. Fuarın ardından merakla beklenen sonuç raporu da yayınlandı.

Sonuç raporu Türkiye ve dünyadaki turizm hareketlerini sayısal verilerle sunuyor.

Oldukça detaylı bir içerik sunan TUROB raporunun öne çıkan başlıkları ise şöyle:

Fuara stand katılımı geçen yıllardaki düşüş trendini sürdürdü; geçen yıl 10.644 olan stand sayısı bu yıl 10.086'da kaldı.

Fuarda en çok alanı 5 holle seyahat teknolojileri (otel/acente yazılımları, rezervasyon sistemleri, GDS sistemleri) bölümü kullandı.

Türkiye oldukça başarılı geçirdiği fuar deneyimini “en iyi stand” ödülünü alarak taçlandırdı.

Fuarda Türkiye'nin 2013 yılına dair turizm beklentileri ve planlarının konuşulduğu pek çok toplantı ve panel gerçekleştirildi.

Bu toplantılarda öne çıkan konular ise TUROB üyelerinin internet üzerinde rezervasyon paylarını artırmaları projesi, TUROB mobil telefon aplikasyon uygulamaları, uluslararası turizm fuarlarına Türkiye turizm sektörü profesyonellerinin katılımlarının veriminin artırılması için öneriler oldu.

Rapordaki verilere göre Avrupa'da turizm istatistikleri 2012 yılında yükselen bir trend izledi ve turist sayıları Almanya'da %4 artışla 9,34 milyona, Fransa'da %7,1 artışla 9 milyona, İngiltere'de %2 artışla 13,6 milyona, Rusya'da ise %40 artışla 1,2 milyona çıktı.

Avrupa genelinde 2012 yılında ortalama otel doluluğu önceki yıla oranla % 1,1 artarak % 66.2, ortalama günlük oda fiyatı (ADR) ise 2011 yılındaki ortalama 99,60 EURO'dan 2012 yılında 104,27 EURO'ya yükseldi.

Avrupa'da yapılan seyahat rezervasyonlarında %55 olarak ölçülen online satışlar 2012 yılında %60'a ulaştı.

Rapora göre 2012 yılı turist sayısında rekorların kırıldığı yıl oldu. Dünya turist sayısı bir önceki yıla göre % 3.8 artışla 1,035 milyar kişiye ulaştı.

2012 yılında bireysel seyahatler arttı. Bireysel seyahatler hava yolu ile (özellikle ucuz maliyetli Easyjet, Ryanair, Germanwings vs.) ulaşım imkanlarının geliştiği ülkelerde büyük artış gösterdi.

2013 yılında Almanya'dan ve diğer ülkelerden ülkemize gelecek turist sayısının ortalama % 2-4 civarında artış göstereceği tahmin ediliyor. Artış oranının İstanbul için ise % 10-12 oranında gerçekleşmesi beklenmekte.

TUROB,UTRECHT FUAR SONUÇ RAPORU

Hollandalıların, uçakla gittiği tatil destinasyonları arasında ilk sırada Türkiye yer alıyor

TURİZMİN SESİTuristik Otelciler, İşletmeciler ve Yatırımcılar Birliği (TUROB), 12 ile 17 Ocak tarihleri arasında, 39. kez düzenlenen Hollanda Utrecht Vakantiebeurs 2010 Turizm Fuarı'na katıldı. T.C.

Lahey Kültür ve Tanıtma Müşavirliği'nin organizasyonu ile ülkemiz, 2010 Vakantiebeurs Turizm Fuarı'na, 750 metrekarelik alanda 38 katılımcı kuruluş ile katılmış olup, fuarın en büyük 10 katılımcısı arasında yer aldı. Bağımsız katılan diğer Türk firmaları ile birlikte Türkiye'nin temsil edildiği toplam alan yaklaşık 1000 metrekareyi buldu.

TUROB Standını ziyaret edenlere, İstanbul Guide, İstanbul CD, İstanbul MAP, Türkiye Basketbol Federasyonu Promosyonları verildi.

Türkiye standında, özellikle bölgesel tanıtımlara yer verildiği dikkat çekti. Standı ziyaret edenlerin özellikle; İstanbul, Kapadokya ve Alanya destinasyonlarına ilgi gösterdikleri gözlemlendi.

Diğer önemli bir noktada, özellikle İstanbul'a daha önce gelmiş olan bir turistin, ikinci ve sonraki ziyaretlerinde İstanbul'un tarihi yarımada dışındaki farklı yönlerini keşfetmek istemesidir.

Fuar sırasında; Hollandalı tatilcilerin rezervasyonlarını yaparken paket tur almak yerine, online web sitelerinden otel rezervasyonlarını yaptırma ve low-cost uçuşlar aracılığı ile seyahatlerini gerçekleştirme eğilimlerinde oldukları gözlemlendi.

Bu, gerek küresel krizin bir yansıması, gerekse internet kullanımının giderek artması olarak yorumlanabilir. Hollanda Turizm ve Kongre Bürosu'nun verilerine göre; yılda 17,4 milyon Hollandalı iç turizm tatili yaparken, 18,5 milyon Hollandalı yurtdışı tatilini tercih etmektedir.

Yurtdışı tatillerinde, ortalama kalış süresi 5 – 9 gün arasında değişmektedir.

Yurtdışına çıkan Hollandalıların konaklama tercihleri ise hotel, kamp alanları ve apart oteller olarak sıralanmaktadır. Hollandalıların yurt dışı seyahatlerinde tercih ettikleri ilk destinasyon Almanya iken, Fransa, İspanya ve Portekiz onu takip etmektedir.

ANVR (Hollanda Seyahat Acenteleri Birliği ) verilerine göre, AVR üyesi seyahat acenteleri tarafından organize edilen tatillerde Türkiye uçakla gidilen ülkeler arasında ilk sırada yer almaktadır. Yunanistan ve İspanya, Türkiye'yi takip eden ülkelerdir.

Bir önceki yıla oranla yaşanan daralma incelendiğinde Türkiye'ye yapılan rezervasyonlarda %3'lük bir azalış görülürken bu oranların Yunanistan için -%16, İspanya için ise -%14 olduğu dikkat çekmektedir. Bu veriler değerlendirildiğinde devam eden küresel krizden Türkiye'nin en az zararla çıktığı ve zorlaşan ekonomik şartlara rağmen tatil destinasyonu olarak popülaritesini koruduğu çok açıktır

Hollanda`da seyahat eden başlıca kesim 55 yaş üstü ve çocuklu aileler olup, en fazla İstanbul, Alanya, Side, Bodrum ve Marmaris tercih edilmektedir. 2009 yıl sonu verilerine göre İstanbul'a gelen Hollandalı turist sayısı %3,6'lık payla 272.831 olup, tercih edilen periyot ağırlıkla Nisan-Mayıs ve Eylül- Ekim dönemleridir.

Ülkemiz genelinde Hollanda pazarını incelediğimizde; 2009 yılının ilk on bir ayında %4.22'lik payla toplam 1.086.449 Hollandalı turist ülkemizi ziyaret etmiştir. Geçtiğimiz yıl ile kıyaslandığında % 2.04'lük bir düşüş gözlemlenmektedir.

Hollanda'nın konaklama kapasitesine bakacak olursak; Horeca'nın verilerine göre, Hollanda'da %48 oranla dört yıldızlı oteller ağırlıkta olup, onu %34 ile üç yıldızlı oteller takip etmektedir. Beş yıldızlı otellerin ise, toplamdaki payı% 6'dır.

Hollanda'yı ziyaret eden turistler sıralamasında ise, ilk sırada Britanya yer almakta, onu Almanya, Amerika, Belçika ve İspanya takip etmektedir.

Bu sıralamada, Amerika günlük 82 Euro/kişi başı (konaklama-ulaşım-transfer hariç) harcama ile ilk sırada yer almaktadır.

SONUÇ

Fuarın, genel ziyaretçi sayısında, geçen yıla oranla az bir düşüş yaşanmıştır. (2009 yılında 132 bin 961 iken, 2010 yılında 117 bin 335'dir) Dünyadaki marka şehirlerin ve ana turizm destinasyonlarının tanıtım stratejilerine baktığımızda, hepsi ayrı birer etiket olarak tanıtılmış, fuara ülkeleri ile aynı alanda ama bağımsız olarak katılmışlardır. Mayorka / İspanya, Endülüs / İspanya, Kos Adası / Yunanistan örneklerinde olduğu gibi İstanbul da kendi etkisini yaratabilmelidir.

Bunun için uluslar arası turizm fuarlarında İstanbul'un ayrı bir destinasyon olarak tanıtılması gerekmektedir. Fuara gelen ziyaretçilerin, 2010 Avrupa Kültür Başkenti İstanbul hakkında bilgi sahibi olmak istedikleri ve programı merak etmeleri dikkat çekicidir.

You might be interested:  Çay Hangi Tür Toprakta Yetişir?

Turob bit 2012 Turizm Fuarı sonuç raporu Bit 2012 Turizm Fuarı

TUROB BIT 2012 Turizm Fuarı sonuç raporu

Bit 2012 Turizm Fuarı

Avrupa’da yapılan önemli turizm fuarları arasında gösterilen BIT Turizm Fuarı, 32.kez İtalya’nın Milan şehrinde, 16 ile 19 Şubat 2012 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Fuara, 120 ülke ve 54 bin 600’ü profesyonel olmak üzere 89 bin 800 (-%11 – 2011) ziyaretçinin katıldığı açıklandı. Bu açıklamalar karşısında fuarda, gerek katılım gerekse ziyaretçi sayısında son iki yıldır süren düşüş trendinin arttığı gözlemlendi.

Türkiye dışındaki ülkelerin büyük bölümünün stand alanlarını küçülttükleri veya katılımlarını iptal ettikleri tespit edilmiştir.

Türkiye Standı

Fuara, kamu/özel sektör işbirliğinde katılan Türkiye standı, ziyaretçiler ve katılımcılar tarafından görsel ve organizasyon açısından başarılı bulundu.

315 metrekare alanı ile fuarda yer alan en büyük standlardan birisi olan Türkiye standında, toplam 14 kurum/kuruluş yer aldı.

Türkiye standı içerisinde yapılan yiyecek & içecek ikramları, ebru sanatı ve geleneksel müzik dinletisi ziyaretçiler tarafından ilgi ile karşılandı.

Milan

1,34 milyon nüfusu ile İtalya’nın önemli şehirleri arasında yer alan Milan, 2015 yılında düzenlenecek Expo Dünya Fuarına ev sahipliği yapacak, fuarın teması ise “Gezegeni beslemek, Hayat için Enerji” adını taşımaktadır.

Milan şehir merkezine, yılda yaklaşık 2 milyon, Milan’ın da içinde bulunduğu Lombardiya bölgesine ise, yılda ortalama 6 milyon turist gitmektedir. Turistler en çok Almanya, Japonya ve Fransa’dan olmaktadır. Milan’a turistler genellikle; fuar, kongre, eğlence, kültürel ziyaretler, alışveriş, spor ve gastronomi amaçları ile gitmektedir.

Turistlerin şehirde ortalama kalış süreleri 2,15 gün olup, bu oran 2000 yılındaki 2,5 gün ortalama kalış süresinden daha kısadır. Bu durumun otel sayısındaki artışa bağlı olduğu belirtilmekte, ortalama kalış süresinin artması için çalışma yapılmaktadır.

Milan’a turistlerin en az gittikleri dönem Ağustos ayıdır, en yüksek dönem ise Eylül ayıdır.

 • Toplam otel, oda&yatak kapasitesi ise;
 • Sayı Oda Yatak

4-5 Yıldızlı Otel 128 15.083 30.574

3 Yıldızlı Otel 120 6.094 11.018

2 Yıldızlı Otel 61 1.002 1.842

1 Yıldızlı Otel 77 1.072 1.931

Diğer (BB, Residence vs.) 260 6.500 13.000

İtalya

Yaklaşık 60,1 milyon nüfusu bulunan İtalya’da, turizm en önemli sektörler arasında yer almaktadır. Sektörün toplam gelir ve istihdama katkısı önemli yer tutmaktadır. İtalya; Avrupa Birliği ülkeleri arasında en çok yatak kapasitesine sahip, yıllık yabancı turist sıralamasında dünyada 5, Avrupa’da 3. sırada yer almaktadır ve dünyada turizmden en çok gelir elde eden 4.’cü ülke konumundadır.

İtalyan turizmi; kültür, din, MICE, dağcılık, kruvaziyer, termal, gastronomi alanlarında büyük gelişim göstermiş olup, bu alanlara golf ve deniz turizminin de ilave edilmesi için çalışma yürütülmektedir.

2011 yılında sektör, 137,3 Milyar Euro gelir elde etmiş olup, bu miktar gayrisafi yurtiçi hasılanın %8,6 oranındadır. Sektörde toplam çalışan sayısı ise 1 milyon 196 bin kişidir.

BIT MİLANO 2014 TURİZM FUARI SONUÇ RAPORU – PDF Ücretsiz indirin

Detaylı

Detaylı

Detaylı

Detaylı

Detaylı

Detaylı

Detaylı

Detaylı

Detaylı

Detaylı

MITT MOSKOVA 2014 TURİZM FUARI SONUÇ RAPORU AR-GE BİRİMİ TÜRSAB MITT MOSKOVA ULUSLARARASI TURİZM FUAR RAPORU Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) bu yıl 19-22 Mart tarihleri arasında Rusya nın başkenti

Detaylı

TÜRSAB UITT KİEV 2016 ULUSLARARASI TURİZM FUAR RAPORU Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) bu yıl 30 Mart 1 Nisan tarihleri arasında Ukrayna nın başkenti Kiev de 22 inci kez gerçekleştirilen UITT

Detaylı

TÜRKİYE TURİZMİ Değerlendirme Raporu Özet Sonuçlar *2016 yılında gelen yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 30.05 oranında düşüş gösterirken 2017 ilk 9 ayında yüzde 28 artış kaydedilmiştir. *Türkiye'ye en çok

Detaylı

20th INTERNATIONAL RUSSIAN TRAVEL MARKET SONUÇ RAPORU AR-GE BİRİMİ 20th INTERNATIONAL RUSSIAN TRAVEL MARKET SONUÇ RAPORU Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) bu yıl 16-19 Eylül tarihleri arasında

Detaylı

VAKANTIEBEURS 2015 TURİZM FUARI DEĞERLENDİRME RAPORU AR-GE BİRİMİ TÜRSAB VAKANTIEBEURS 2015 TURİZM FUARI DEĞERLENDİRME RAPORU Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) bu yıl 13-18 Ocak tarihleri arasında

Detaylı

TÜRSAB 2017 TAHRAN TURİZM FUAR RAPORU Tahran Uluslararası Turizm Fuarı (TİTE) 6 9 Şubat 2017 tarihleri arasında Tahran Uluslararası Fuar Merkezi nde 10 uncu kez gerçekleştirildi. 2014 ve 2015 yıllarında

Detaylı

TUROB – Selanik Philoxenia 2014 Turizm Fuarı Sonuç Raporu Fuar Tarihleri 13-16.11.2014 Fuarın Açık Olduğu saatler 11.00 20.00 Dağıtılan Malzemeler 1. Istanbul Guide 2. Istanbul CD 3. İstanbul Haritası

Detaylı

2016 YILINDA YURTDIŞINA ÇIKAN VATANDAŞLARIN SAYISI %-12.90 DÜŞTÜ Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre; 2016 yılında yurtdışına çıkan Türk Vatandaşlarının sayısı 2015 yılına

Detaylı

TÜRSAB UITT KİEV 2017 ULUSLARARASI TURİZM FUAR RAPORU Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) bu yıl 29 31 Mart tarihleri arasında Ukrayna nın başkenti Kiev de 23 üncü kez gerçekleştirilen UITT Ukrayna

Detaylı

1 AKDENİZ TURİSTİK OTELCİLERİ VE İŞLETMECİLER BİRLİĞİ türkiye talep profili 2014 ilk yarı Sonuçları (özet değerlendirme) 30 YIL 1984-2014 AKTOB ARAŞTIRMA /EROL KARABULUT GECELEMELER % 10, GELİR % 6 ARTTI

Detaylı

2018 52. ITB BERLİN TURİZM FUAR RAPORU Dünyanın en önemli turizm etkinliği olarak kabul edilen Uluslararası Turizm Borsası ITB Berlin Turizm Fuarı, bu yıl 7-11 Mart tarihleri arasında Almanya nın başkenti

Detaylı

ATM DUBAI 2015 ULUSLARARASI TURİZM FUARI DEĞERLENDİRME RAPORU ATM DUBAI 2015 ULUSLARARASI TURİZM FUAR RAPORU Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) bu yıl 22 inci kez gerçekleştirilen ATM Dubai 2015

Detaylı

TUROB – Selanik Philoxenia 2013 Turizm Fuarı Sonuç Raporu Fuar Tarihleri 21-24.11.2013 Fuarın Açık Olduğu saatler 11.00 20.00 Dağıtılan Malzemeler 1. Istanbul Guide 2. Istanbul CD 3. İstanbul Haritası

Detaylı

TÜRSAB ITB BERLİN 2016 ULUSLARARASI TURİZM FUAR RAPORU Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) bu yıl 9-13 Mart tarihleri arasında Almanya nın başkenti Berlin de 50 inci kez gerçekleştirilen Uluslararası

Detaylı

Özet Sonuçlar Ocak-Aralık döneminde gelen yabancı ziyaretçi sayısında % 27.84 oranında artış Aralık ayında gelen yabancı ziyaretçi sayısında %30.84 oranında artış Ocak- Aralık döneminde OECD ülkelerinden

Detaylı

TÜRKİYE 2018 YILI İLK 12 AY TÜRKİYE'YE GELEN YABANCI ZİYARETÇİLERİN YILLARA VE AYLARA GÖRE DAĞILIMI YILLAR % DEĞİŞİM ORANI AYLAR 2016 2017 2018* 2017/2016 2018/2017 OCAK 1 170 333 1 055 474 1 461 570-9,81

Detaylı

TÜRKİYE NİN HOLLANDA TURİZM PAZAR PAYI 16.8 milyon kişilik bir nüfusa sahip olan Hollanda, nüfusuna oranla en çok tatile çıkan Avrupa ülkeleri arasında yer almaktadır. Avrupa Konseyi Resmi İstatistik Dairesi

Detaylı

Rusya nın başkenti Moskova da bu yıl 24 üncü kez gerçekleştirilen MITT – Moskova Uluslararası Seyahat ve Turizm Fuarı 14-16 Mart tarihleri arasında düzenlendi. Rusya ile Türkiye arasında yaşanan kriz nedeniyle

Detaylı

TURİZM İSTATİSTİKLERİ / 2014 YIL 2014 TURİZM GELİRİ 34.305.904 (Milyar $) 2014 TURİZM GİDERLERİ 5.470.481 (Milyar $) 2014 ORTALAMA KİŞİ BAŞI HARCAMA 828 $ 2014 GSYH 867.325 (Milyar $) 2014 TURİZM GELİRLERİNİN

Detaylı

MOSKOVA / RUSYA TURİZM FUARI TÜROB FUAR SONUÇ RAPORU Moskova Turizm Fuarı Rusya'nın en büyük turizm fuarı MITT Moskova bu yıl 25. kez Moskova Expo Center da, 3 ayrı Pavyon ve 7 salonda yaklaşık 55.000

Detaylı

TURİZM ÇEVRE VE KÜLTÜR BAKANLIĞI NIN 2010-2013 TURİZM STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA, MAKRO DÜZEYDE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR ALTYAPI OLUŞABİLMESİ İÇİN KOYMUŞ OLDUĞU HEDEFLER: 1. Turist sayısının kademeli

Detaylı

Yaklaşık 150 ülkeden 3.500 katılımcıyla bu yıl 16. sı gerçekleştirilen IMEX Frankfurt Fuarı na TÜRSAB ilk kez bir stand ile katıldı. Fuara, ulusal ve uluslararası turizm ofisleri, ziyaretçi ve kongre büroları,

Detaylı

FIT Buenos Aires / ARJANTİN TURİZM FUARI TÜROB FUAR SONUÇ RAPORU FIT Arjantin Turizm Fuarı Güney Amerika nın en önemli turizm fuarlarından biri olan FIT Arjantin Turizm Fuarı bu yıl 23. Kez Buenos Aires

Detaylı

TÜRSAB – BAYRAM TATİLİ VE TURİZM SEZONU RAPORU TÜRKLER YÜZDE 20 İNDİRİMLE BAYRAM YAPACAK Rusya daki ekonomik kriz nedeniyle zor bir sezon geçiren turizm sektörü asıl hareketi Ramazan Bayramı ve sonrasında

Detaylı

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *