Karstik Sekiller Hangi Tur Kayaclar Uzerine Olusur?

Karstik şekiller suların etkisiyle çözünebilen kayaçların üzerinde meydana gelen şekillerdir. Kalker (kireç taşı), Jips (alçıtaşı), dolomit, mermer gibi çeşitleri bulunur. Bu kayaçlar diğer kayaç tiplerine oranla su tarafından daha kolay aşındırılır. Ülkemizde karstik şekil denildiğinde akla hemen kalker gelir.

Karstik kaynakların bulunduğu alanda hangi kayaçlar yaygındır?

Karstik şekillerden oluşan araziler karstik arazilerdir. Tebeşir, kaya tuzu, jips ve kalker gibi çeşitli suda kolaylıkla çözünebilen kayaçların yaygın olarak bulundukları alanlara denilmektedir.

Karstik aşınım şekilleri nelerdir?

Karstik aşınım şekilleri

Dolin: Lapyalar zamanla genişleyip birleşirler, böylelikle dolinler oluşur. Derinlikleri birkaç metredir, çapları ise yüz metreyi bulabilmektedir. Uvala: Karstik alanlarda dolinlerin zamanla genişleyip büyümesiyle uvalalar oluşur. Polye: Uvalaların genişleyip büyümesiyle oluşur.

Karstik arazi nasıl oluşur?

Karstik şekil

Aşınıma karşı dirençsiz, kolay eriyebilen kayalardan oluşan arazilere karstik araziler denir. Örneğin kalker, kolay eriyebilen bir kayadır. Yeraltı ve yerüstü suları, kalkerden oluşan sahaları, eriterek bazı şekiller oluşturur. CaCO3 (kalsiyum karbonat) ve su ile oluşmuş dış kuvvetlerdir.

Polye karstik şekillerden midir?

Karstik şekillerin bir kısmı yeryüzünde bir kısmı da yer altında oluşmaktadır. Bu şekiller, aşındırma ve biriktirme şekilleri olmak üzere ikiye ayrılır. Aşındırma şekillerinin başlıcaları lapya, dolin, uvala, obruk, kör vadi ve polyedir.

Ülkemizde karstik kaynaklar nerelerde yaygındır?

Türkiye’de karstik şekiller yaygın olarak, Toros Dağları’nda İç Anadolu’da Sivas ve çevresinde (özellikle jips kartsı) Batı Karadeniz’de ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin güneyinde görülür. Bu alanlarda çıplak kayalar geniş yer kaplar. Toprak erime sonucunda oluşmuş çukur alanlarda toplanmıştır.

You might be interested:  Otel Hb Ne Demek?

Karstik aşınım şekillerinin en büyüğü nedir?

Bunlar, İç Anadolu’nun güneyinde ve Toroslarda yer yer görülmektedir. Silifke’nin doğusunda Cennet ve Cehennem obrukları yer almaktadır. Uvala ve polyeler: Dolinler birleşerek uvalalar, uvalalar da birleşerek polyeler oluşur. Karstik şekillerin en genişi olan polyelerdir.

Kalkerli arazide hangi yer şekilleri?

Mağara : Kalkerli arazilerde çatlaklar boyunca yeraltına sızan suların oluşturduğu büyük boşluklara mağara denir. Damlataş, Narlıkuyu, Düden, İnsuyu, Kızılin mağaraları en ünlüleridir. Düden : Kalkerli arazide erime ile oluşan daire biçimli kapalı çukurluklara düden denir.

Karstik sekiller Türkiye’de en cok nerede?

Türkiye’de karstik şekillere daha çok Toroslar’da rastlanır. Konya, Sivas, Çankırı ve Kayseri çevrelerinde de karstik şekiller yaygındır (Harita 1.13). Toroslar ve Konya çevrelerindeki karstik şekiller kalker üzerinde oluşurken Sivas, Çankırı ve Kayseri çevrelerinde jips üzerinde oluşmuştur.

Karstik kaynak ne demektir?

Karstik Kaynaklar; Kalker tabakaları arasındaki biriken yer altı sularının, yüzeye çıktığı kaynak tipidir. Voklüz olarak da adlandırılan ve bol miktarda su içeren karstik kaynaklar, Toros sisteminde çok yaygındır.

Polye hangi dış kuvvet?

Dış kuvvet nedir? Polye, çözünebilen kayaların çözünmesiyle meydana gelen ve yüksek dağlar arasında bulunan geniş düzlük veya ovadır. Bilinen diğer ismi Karstik ovadır. Dolin ve uvala gibi farklı boyutlarda erime çukurlarının birleşmesiyle oluşan, genişlikleri 40–50 km’ye kadar ulaşabilen erime çukurlarıdır.

Polye Türkiyede nerede görülür?

Türkiye’de genellikle Akdeniz ve İç Batı Anadolu bölgelerinde, Toroslar ve çevresinde polyeler görülmektedir. Türkiye’de başlıca polyeleri şöyle sıralayabiliriz: Muğla, Milas, Seki, Bozova, Akseki, Elmalı, Kestel, Gembos, Korkuteli, Acıpayam, Tefenni, Tavas, Çivril, Yellice, Şuhut, Güngörmez, Karabedir, Çukurkaya…

Coğrafyada polye ne demek?

Polye, çözünebilen kayaların çözünmesiyle meydana gelen ve yüksek dağlar arasında bulunan geniş düzlük veya ova. Bilinen diğer ismi Karstik ovadır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *