Dünya miraslarını tehdit eden fenomen: overtourism nedir?

Dünya değiştikçe insan değişiyor ve dönüşümün etkileri turizmde de kendisini gösteriyor. Geçmiş zaman alışkanlıklarını geride bıraktığımız pandemi dönemi bize farklı yönelişler, yeni hobiler, yeni algılar ve daha bilinç odaklı bireyler olmamız gibi birçok ‘yeni normal’ kattı.

Bu durum turizmde de farklı durumları beraberinde getirse de pandemiden daha önce ortaya çıkan ve şimdiler de daha bilinçli olmamızın verdiği etkiyle hızlanan bazı akımları yeniden konuşmamızı ve üzerinde düşünmemizi getirdi.

Bilenlerin bu akım doğrultusunda uzun zamandır hayatlarını şekillendirdiği, yeni duyanların deneyimlediği tatil akımlarından bazılarını gelecek senelerde adını duyacağız.

Aşırı Turizm (Overtourism)

Aşırı kalabalığın getirdiği bir turizm akımı olan overtourisme en iyi örnek hiç kuşkusuz Venedik olacaktır.

Kapasitesinden fazla turist ziyaretinden dolayı paralı olacağı ve girişlere kota konacağı belirtilen Venedik, mevsimsel olarak aşırı kalabalıklaşma ve yüksek oranda ziyaretçi akınına uğramasıyla overtourism yani ‘fazla turist’ sorununu yaşıyor.

Bu yüzden çoğu turist Venedik’e İtalya ziyaretlerinde gitmemeyi ya da düşük sezonda gitmeyi tercih ediyor. Çünkü aşırı kalabalıklaşmanın, yerel halkın yaşam tarzlarına müdahale ederek onların yaşamlarında kalıcı değişikliklere neden olacağı ön görülüyor.

Daha izole tatillere merhaba dediğimiz pandemi döneminden önce de izole olmayı tercih eden tatil severler ‘overtourism’e karşı olarak kalabalık destinasyonları tercih etmiyor; farklı rotaları keşfetmek için planlarını yapıyordu. Covid-19 döneminden sonra da aşırı kalabalık destinasyonlar bir süre tercih edilmeyeceğe benziyor.

dünya miraslarını tehdit eden fenomen: overtourism nedir?

Sürdürülebilir Turizm

Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de sürdürülebilir turizm uzun zamandır üzerine çalışmalar yapılan bir akım. Aslında bir akımdan öte ihtiyaç. Doğaya, çevreye, kültürel miraslara saygıyı temel alan sürdürülebilir turizmde turist memnuniyeti de aynı sürdürülebilirlik içerisinde yer alıyor.

Sürdürülebilirlik projeleri ile turizm alanında birçok faaliyetin yer aldığı bu modelde farklı turizm türlerinin geliştirilmesine yönelik faaliyetler yürütülüyor ve benimsenmesi gereken ilkeleri tanımlıyor.

 Kainatı koruyan, kültürel bütünlüğü sağlayan, biyolojik ve ekolojik süreçlerin ve doğanın döngüsünün devam ettirildiği kaynaklara sahip çıkan sürüdürülebilir turizm anlayışında yerel halk desteklenirken geçmiş zanaatler geleceğe aktarılıyor ve kuşaklararası gereksinimlerin karşılanması hedefleniyor.

  6 Maddede Sürdürülebilir Turizm Nedir? içeriğimizi okuyarak kapsamlı bilgi alabilirsiniz. 

dünya miraslarını tehdit eden fenomen: overtourism nedir?

Sorumlu Turizm

Sürdürülebilir turizme benzer özelliklere sahip sorumlu turizm, tüketimde sorumlu olmaya dayanıyor.

Yerel halkı desteleyen, ev sahibi toplulukların refahını artıran ve olumsuz çevresel, ekonomik ve sosyal sorunların etkilerini aza indiren sorumlu turizmde bölgesel kararlara yerel toplulukların da katılımı sağlanmaktadır.

Çeşitliliğe saygı duyan, doğal ve kültürel mirasın korunmasına katkı yapan sorumlu turizmi benimseyen sorumlu turistler, yerel halkla daha anlamlı bağlantılar kurar ve yerel kültürel, sosyal ve çevresel sorunları daha iyi anlayarak daha keyifli deneyimler yaşıyor.

2020’de yayımlanan Cape Town Bildirgesi’nde yer aldığı tanımlamada ise sorumlu turizm kültürel olarak hassas, turistler ve ev sahipleri arasında saygıyı teşvik etmek, yerel gurur ve güven oluşturmak olarak anlatılıyor.

dünya miraslarını tehdit eden fenomen: overtourism nedir?

Ekoturizm

Sürdürülebilir turizmin bir kolu olan ekoturizm, doğanın ve kültürel mirasların keyfini sürmeyi ve onları ayrı ayrı incelemeyi temel alıyor. Ekoturizm, turistlere fayda sağlamak, onlara seyahat zevki vermek ve bozulmamış çevresel gezi rotalarına yönlendirmek üzere amaç benimser ve buna yerel nüfusun sosyo-ekonomik katılımını sağlar.

Doğal alanlara duyarlı turizm akımı olan ekoturizm bu özelliği ile sürdürülebilir kalkınma aracı olarak da görülüyor. İlk kez 1992 Rio Çevre Zirvesi'nde sürdürülebilir bir dünya ve çevre için ortaya konan kriterlerle şekillenen ekoturizm kavramı etik turizm konusunda da önemli bir vurgu yapıyor.

Etik Seyahat Nedir? isimli içeriğimizi buraya tıklayarak okuyabilirsiniz. 

dünya miraslarını tehdit eden fenomen: overtourism nedir?

Jeoturizm

Tıpkı ekoturizm gibi jeoturizm de sürdürülebilir turizm ile benzerlik gösteriyor. National Geographic Traveler'ın getirdiği bir tanım olarak jeoturizm endüstrinin çabalarından ziyade bir 'yer hissine' odaklanıyor.

Jeoturizm turistlere jeolojik ve jeomorfolojik oluşumları göstererek yer küreyi tanıtmayı hedef alıyor. Doğa dostu turizm akımlarından biri olan jeoturizm bu bakımdan sürdürülebilir yerel kalkınmayı destekliyor ve önemli bir konumda yer alıyor.

Bu turizm akımıyla ortaya çıkan jeoparklar ise geleceğin tatil trendlerinden biri olarak şimdiden yerini alıyor.

dünya miraslarını tehdit eden fenomen: overtourism nedir?

Gönüllü Turizmi (Voluntourism)

Birçok alanda olduğu gibi turizmde de gönüllülük kavramının esas alındığı anlar yaratılıyor. Topluma geri dönen projelerde gönüllü olarak yer alınmasını esas alan seyahat şekli olan voluntourism emek karşılığı maddi bir çıkarım olmadan tatil yapılmasını sağlıyor.

Yani bir işe yardımcı olmanız o işin karşılığında tatil yapmanız anlamına geliyor. Bu kimi zaman bir çiftlik işi kimi zaman da eğitim ya da çevre üzerine oluyor. Verdiğiniz emek karşılığında ise konaklama, yeme içme ve ulaşım gibi hizmetlerden ücretsiz olarak yararlanabiliyorsunuz.

dünya miraslarını tehdit eden fenomen: overtourism nedir?

‘Overtourism’ Ya Da Bildiğimiz Turizmin Sonu

Turizm sezonu başlarken tatili eziyete çevirmemek, gittiğimiz yerlerde daha küçük bir karbon ayak izi bırakmak ve gerçek bir kültür deneyimi yaşamak için ezber bozmakta, sorumlu davranmakta ve piyasanın dayattığı ‘tatil’, ‘tur’, ‘turizm’ anlayışını sorgulamakta fayda var.

Yirminci yüzyılın son çeyreğinde iletişim ve ulaşım teknolojilerinin yaygınlaşması ve ucuzlamasıyla birlikte insan hareketliliğinde azımsanamayacak bir artış ve hızlanma yaşandı.

Bu durum yapısal olarak tüm göç süreçlerini etkilerken, belli sosyal ve kültürel motivasyonlara dayalı olarak ortaya çıkan turizm faaliyetlerinin de çeşitlenmesine, bu tür faaliyetlerin coğrafi kapsamının genişlemesine, alışıldık kitle turizmi etkinliklerinin yanı sıra dijital göçebelerin, küresel gezginlerin ve turizmi yaşam biçimi edinen farklı turist kimliklerinin de ortaya çıkmasına yol açtı.

dünya miraslarını tehdit eden fenomen: overtourism nedir?

 • Küresel düzeydeki toplumsal etkileşimlerin kültürel çeşitlilik, hoşgörü ve çokkültürlülüğe dayanan bir dünya görüşünün gelişmesine katkısı olduğu söylenebilir, ancak diğer taraftan herkesin her zaman her yere ulaşabilir olmasının mekânsal sabitler olarak değerlendireceğimiz yerel kültürler, yerli halklar, yerli küçük üreticiler açısından belli maliyetler doğurduğunu da göz ardı etmemek gerek.
 • Bu noktada “overtourism” ya da aşırı turizm, turizm fazlası kavramı herhangi bir turizm beldesinin sosyal ve ekonomik anlamda taşıma kapasitesinin üstünde ilgiye maruz kalması sonucu ortaya çıkan bir turizm sorununu ifade etmektedir.

Ot festivali yüzünden ot kalmıyor

Bu aşırı turizm hali yerli ve yabancı, kır kent ayrımı yapmaksızın dünyada ve Türkiye’de çeşitli bölgeleri etkisi altına almakta.

Örneğin yılda yaklaşık 30 milyon ziyaretçi ağırlayan Venedik turist akınını kontrol etmek için günübirlik ziyaretçilerden bir giriş vergisi almayı planlıyor. Bazı günler turist sayısı şehirde ikamet edenlerin sayısını aşıyor.

dünya miraslarını tehdit eden fenomen: overtourism nedir?

Benzer bir durum hali hazırda yoğun bir nüfusu olan Barcelona’da da gözlemleniyor. Şehrin yerli nüfusu turist akınından dolayı belli bölgelerden dışlanıyor, gelen turist akını hem doğayı hem de şehrin kültürel özgünlüğünü tehdit edecek düzeye ulaşıyor.

Yerli turizmde de durum farklı değil.

Alaçatı Ot Festivali, Urla Enginar Festivali, Bozcaada Bağbozumu Festivali ya da Seferihisar Mandalina Festivali iç turizmi hedefleyen yerel etkinliklerden bazıları. Ancak bu etkinliklerde her sene ziyaretçi rekoru kırılıyor, o kadar ki Alaçatı Ot Festivali nedeniyle ot kalmıyor, Urla Enginar Festivali’nde adım atmak mümkün olmuyor.

 1. Kısa dönemlik turist akınları buralarda yaşayan halk için yaşamı zorlaştırıyor, kalabalıklar uzun konvoylar halinde uzaklaşırken geriye çöp yığınları kalıyor.
 2. Buradaki en büyük sorunlardan biri de festivallere ya da yerel pazarlara katılan üreticilerin yerli olmaması ya da festival temasıyla bağı olmayan ürünleri pazarlamaları.
 3. Dolayısıyla bir yerden sonra hangi beldeyi ziyaret ettiğiniz, hangi festivale gittiğiniz fark etmiyor, her yerde aynı standart hizmete ya da aynı ürüne ulaşabiliyorsunuz.

dünya miraslarını tehdit eden fenomen: overtourism nedir?

 • Böyle olunca turizmin en temel kaynağı olan doğal ürünler, el sanatları ya da kültürel ürünler özgün değerini kaybetmiş oluyor.
 • Bugün hangi turistik köye gitseniz aynı örgü oyuncaklar, aynı renkli sabunlar, aynı Çin malı hediyelik eşyalarla karşılaşıyor; aynı gözleme-sarma-baklava döngüsüne maruz kalıyorsunuz.
 • Aşırı turizm faaliyetleri bir taraftan yarattıkları sosyal ve kültürel risklerle mekânsal bir tehdit oluştururken, diğer taraftan yerli halk için çok önemli bir gelir kapısı yaratıyor.
You might be interested:  Çalışan Seyahat Belgesi Nasıl Alınır?

Örneğin iç turizmde dikkat çeken festivallerin gerçekleştiği birkaç gün içinde üreticiler önemli bir gelir elde edebiliyorlar. Bu ekonomik getiri mevcut ekonomik kriz ortamında sosyo-kültürel maliyetlere karşı önceliğini koruyor.

Özellikle yerli festivallere katılan üreticiler her zaman yerli halktan olmuyor, ya da yöresel ürünler satmıyor. Böyle olunca turizm merkezleri piyasa ilişkilerinin nüfuz ettiği herhangi bir mekânsal odak haline dönüşmüş oluyor.

Buradaki temel çelişki yerli halkın kısa vadeli ekonomik getirilerini uzun vadeli ekonomik ve toplumsal sürdürülebilirliğe tercih etmesi. Bu tercih yalnızca toplumsal düzenin bozulmasına değil, aynı zamanda turizm ekonomisinin beslendiği doğal, kültürel kaynakların da tüketilmesine yol açıyor.

dünya miraslarını tehdit eden fenomen: overtourism nedir?

‘Sorumlu turizm’

Bütün dünyada farklı yerellerde yoğunlaşan bu turizm patlamasının olumsuz etkilerine kontrol etmeye yönelik çabalar mevcut.

Bir taraftan yerel yönetimler, turistlerden giriş vergisi alınması, araçların turizm beldelerine alınmaması, büyük seyahat gemilerinin rotalarının ya da hareket zamanlarının değiştirilmesi gibi çeşitli önlemler alarak turist akınını ve turizm patlamasını kontrol etmeye çalışıyor.

Diğer taraftan Dünya Turizm Örgütü ve Birleşmiş Milletler Çevre Programı gibi uluslararası örgütler çeşitli kurallar ve iyi örnekleri görünür kılarak yerel yönetimlerin ve yerel halkların sürdürülebilirlik prensiplerine bağlı kalması için çaba harcıyor. 

1999 yılında İtalya’da ortaya çıkan ve zamanla 28 ülkeye yayılan Sakin Şehir (Citta Slow) hareketi doğrudan turizm etkinliklerini hedef almasa da turizmi de kapsayan bir yaşanabilir kent anlayışını savunmaktadır. 2002 yılında, ‘Destinasyonlarda Sorumlu Turizm’ temalı uluslararası konferans “sorumlu turizm” prensiplerini somutlaştırmıştır.

Buradan çıkan Cape Town Deklarasyonu’na göre sorumlu turizm, ekonomik, sosyal ve çevresel etkileri en aza indirmeyi, yerel halkın turizme katılımında çalışma koşullarını ve ekonomik kazançlarını korumayı, karar alma süreçlerine yerel halkın dahil edilmesini, doğal ve kültürel mirasın korunmasına katkı sağlamayı, dünyadaki çeşitliliği korumayı, turistlerin yerel halkla anlamlı ilişkiler kurmasını ve kültürel, sosyal ve çevresel farkındalıklarını, fiziksel zorluğu olanların ulaşımını, ve turist ve yerli halk arasındaki etkileşimde saygıyı kapsar.

dünya miraslarını tehdit eden fenomen: overtourism nedir?

Piyasanın dayattığı tatil anlayışına itiraz

Bütün bunlar elbette değerli prensipler ve söylemlerdir. Ancak bütün bu prensipleri temenni olmaktan çıkarıp hayata geçirilen değerler ve pratikler haline getirmek daha fazla çabayı gerektiriyor.

Bu durumu hukuki veya siyasi mekanizmaları işleterek, yani yetki sahibi kişi ve kurumların tepeden inme uygulamalarıyla, ya da yasal yaptırımla çözmek mümkün değil. Bu gibi durumlarda artan vergiler ya da cezai yaptırımların dahi caydırıcılığı belli bir ölçüde geçerli olabilir.

Burada turizm sürecinde etkileşimin her iki yanında yer alan kesimlerin de ekonomik, sosyo-kültürel ama en önemlisi çevresel unsurları dikkate alması, kalıcı bir farkındalığı hayata geçirmeleri gerek.

Bunun için çok katmanlı, en küçük toplumsal birimden kente ve hatta ulusal düzeye kadar yayılan, çok aktörlü, yani merkezi yönetimden belediyelere, yerel halktan turistlere, sivil toplumdan kamu kurumlarına kadar herkesin söz sahibi olduğu katılımcı bir müzakere sürecini başlatmak lazım.

Bu süreçte söylenenler, iyi örneklerle birleştirilerek pilot bölgelerde uygulamalar yapılabilir. Örneğin turizm sezonunun yaz aylarının ötesinde uzatılması, tur operatörlerinin mevsimsel yığılmalara karşı uyarılması değerlendirilebilir.

Yerel düzeyde en basitinden, bir trafik düzenlemesi ile araçların turistik alanların dışında bırakılması, atıkların toplanması ya da ayrıştırılması gibi somut ve pratik hedefler belirlenebilir.

Ancak bu tek taraflı, tek boyutlu ya da tek bir aktörün sorumluluğuna terk edildiği sürece bir zihniyet dönüşümünden söz etmek zorlaşır.

Katılımcılık bu noktada belki de en anahtar belirleyici olacaktır.

 1. Sorumlu turizm anlayışındaki dönüşüm arz yönlü olduğu kadar talep yönlü de bir dönüşümü gerektiriyor.
 2. Turistlerin de gittiği yerlerde kitlesel bir trafik, kirlilik, kalabalık eziyetine maruz kalmaması için doğru seçimler yapması gerekiyor.
 3. Turizm sezonu başlarken tatili eziyete çevirmemek, gittiğimiz yerlerde daha küçük bir karbon ayak izi bırakmak ve gerçek bir kültür deneyimi yaşamak için ezber bozmakta, sorumlu davranmakta ve piyasanın dayattığı “tatil”, “tur”, “turizm” anlayışını sorgulamakta fayda var.
 4. Prof. Aslıhan Aykaç Yanardağ
 5. Kaynak: https://yesilgazete.org/blog/2019/05/09/overtourism-ya-da-bildigimiz-turizmin-sonu-aslihan-aykac-yanardag/
 6. YolveMacera

Overtourism: büyüyen bir küresel sorun – Şehirler 2021

Yaz tatilleri tüm hızıyla sürüyor – ve birçok popüler Avrupa kentinde aşırı turizm karşıtı protestolar başladı (yine de). Overtourism yeni bir sorun değil.

dünya miraslarını tehdit eden fenomen: overtourism nedir?

Özellikle Barselona, ​​özellikle yoğun tatil dönemlerinde kentlerde turizmin hızlı büyümesiyle ilgili bu kaygıların merkezinde yer almaktadır. Aslında, Destination Barcelona, ​​1.625.137 nüfusuyla karşılaştırıldığında, 2017'de 30 milyondan fazla ziyaretçi olduğunu tahmin ediyor.

Ancak Güney Avrupa genelinde protestolar düzenliyor ve sosyal hareketler sayıca artıyor. Bu Sürdürülebilir Turizm için Mahalle Meclisi (ABTS) ve turizme karşı Güney Avrupa Şehirleri Ağı (SET) gibi örgütlerin kurulmasına yol açtı. Overtourism ile mücadelenin ve yerel halk üzerindeki etkisinin ön saflarında yer alıyorlar.

Pek çok turist “yerel gibi yaşamak” ister ve ziyaretleri sırasında otantik ve sürükleyici bir deneyime sahip olmak isterken, turizme bağımlı birçok yerin sakinleri, ev kasabalarını bir hediyelik eşya dükkanı dalgasının altında yok eden benzersiz yer duygusunu görüyor. kalabalık, tur otobüsleri ve kabadayı barlar. Yerel imkanlar ve altyapı çok büyük bir baskı altında tutulduğundan, onlar da acı çekiyorlar.

Bu gerçekten küresel bir konudur. Overtourism'in yıkıcı oranlara ulaştığı diğer yerler arasında Palma de Mallorca, Paris, Dubrovnik, Kyoto, Berlin, Bali ve Reykjavik bulunuyor.

Son zamanlarda, Taylandlı yetkililer, Danny Boyle'un filmi olan The Beach adlı plajı ile ünlü olan Maya Koyu'nu ziyaret eden turist sayısı, çevreye zarar veren çevresel hasara yol açtığında harekete geçmek zorunda kaldılar.

dünya miraslarını tehdit eden fenomen: overtourism nedir?

Overtourism'i, “sakinlerinin yaşam tarzlarında sürekli değişime uğratan geçici ve mevsimsel turizm zirvelerinin sonuçlarına maruz kaldığı bölgelerde aşırı kalabalıklaşmaya neden olan ziyaretçilerin aşırı büyümesi olarak” tanımlarız.

Buradaki iddia, aşırılıkçılığın manzaraya zarar vermesi, plajlara zarar vermesi, altyapıyı çok büyük bir baskı altına sokması ve konut sakinlerini emlak piyasası dışına fiyatlandırmasıdır.

Genellikle basitleştirilen oldukça karmaşık bir konudur.

Birden çok şekilde bir etkisi olabilir. Örneğin uluslararası denizcilik endüstrisi, günlük olarak binlerce yolcuya varış limanlarına teslimat yapmaktadır. Nispeten az topluluklara iade edilirken, seyir etkinliği fiziksel ve görsel kirlilik yaratır.

Şehir sakinleri ayrıca turizmin büyüme maliyetini de karşılamaktadır. Şehirler turistlere hitap etmeye dönüşürken, küresel seyahat tedarik zinciri adayları. Bu, mülk spekülasyonlarının artması ve yerel topluluklar için geçim maliyetlerinin artması ile çakışmaktadır. Örneğin AirBnB, konutların karşılanabilirliğini azaltmak ve sakinleri yerinden etmekle suçlanıyor.

dünya miraslarını tehdit eden fenomen: overtourism nedir?

Amsterdam, kısa vadeli kiralamaları yasaklayarak ve yolcu yolcularını şehir merkezinden uzağa yönlendirerek bunu önlemek için doğrudan harekete geçmek istiyor. AirBnB ayrıca oluşturmakla suçlandıkları sorunları çözmek için de çaba harcıyor.

Önemli hedeflerin çoğunlukla aşırı turizm ile başa çıkmak için hazırlıksız olmaları nedeniyle işler daha da kötüleşiyor. İtalyan sosyolog Marco d'Eramo'ya göre, 1950'de uluslararası turistlerin sadece% 98'i ziyaret edildi, 2007'de bu% 57'ye düştü. Bu, küresel turizmin belirlenen varış noktalarının ötesindeki hızlı genişlemesini göstermektedir.

Aşırı kalabalıklaşma ve kulüpler, barlar ve hediyelik eşya dükkanları gibi yerel turizm odaklı işletmelerin kurulması, yerel işletmelerin ezici olması – ve kabadayı ve yönetilemez turist davranışları yaygındır. Bu, varış yerlerinin benzersiz ortamını azaltır ve kalabalık ve atık yönetimi baskılarına yol açar.

dünya miraslarını tehdit eden fenomen: overtourism nedir?

Açıkçası, turizm hedeflere iş, yatırım ve ekonomik faydalar getirir. Ancak aşırı turizm, turizm genişlemesi sınır olduğunu kabul edemediğinde ortaya çıkar.

Yerel yönetim ve planlama otoriteleri, küresel turizm tedarik zincirinin ezici etkisiyle başa çıkmakta güçsüzdü.

Bu, yaygın olarak “turist fobisi” ne yol açtı – ilk olarak Manuel Delgado tarafından on yıldan daha uzun bir süre önce reddedilme, güvensizlik ve turistlere saygısızlık karışımı olarak tanımlandı.

Overtourism ile başa çıkmak

Overtourism ile başa çıkmak şimdi bir öncelik olmalı. Ancak protesto ayaklanmalarına rağmen, turizm teşviki sürüyor – ve sürdürülemez turist orduları şehirler, plajlar ve diğer doğal harikalar üzerine inmeye devam ediyor.

You might be interested:  Gripin Hangi Tür?

Turistlerin akışını yönetmek, imkansız ve istenmeyen bir görev gibi görünüyor.

Ancak bazı şehirler, yeni veya revize edilmiş vergi düzenlemeleri, yeni yerel yasalarla bağlantılı para cezaları ve hedeflerin daha az, yüksek harcama yapan ve düşük etkili turistleri çekmeye odaklandığı “pazarlık” dahil olmak üzere, aşırı tüketimin etkilerini sınırlandırmak için sert önlemler aldı. büyük gruplar yerine.

Ama basmak için iyi bir çizgi. Eğer bir varış noktasına turistlerin ulaşması ani ve dramatik bir şekilde düşerse, onlara güvenenler için önemli ekonomik tepkiler olacaktır.

dünya miraslarını tehdit eden fenomen: overtourism nedir?

Aşırılıkçılık ortak bir sorumluluktur. Şehir yöneticileri ve hedef yöneticileri, büyümenin belirli sınırlamaları olduğunu kabul etmelidirler. Yerel halkın refahını, küresel turizm tedarik zincirinin ihtiyaçlarının üzerinde önceliklendirmek hayati öneme sahiptir. Ziyaret seviyesinin bir varış yerinin kapasitesine uygun olmasını sağlamak için öncelikli dikkat gösterilmelidir.

Küresel turizm tedarik zinciri de büyük bir sorumluluk taşıyor. Ürün geliştirmenin en uygun turizm deneyimi ile orantılı bir yerel fayda arasında bir denge sağlamasını sağlamalıdır. Turistler, ziyaret ettikleri yerlere ve içinde ve çevresinde yaşayanlara duyarlı seyahat seçimleri yaparak da rol oynamalıdır.

Turizm, ulaşım ve mobiliteyi, kamusal alanların korunmasını, yerel ekonomiyi ve konutu, günlük yaşamın diğer yönleriyle de göz önünde bulundurması gereken daha geniş hedef yönetim sisteminin bir parçası olmalıdır. Şehir yöneticileri, turizm endüstrisi, sivil toplum grupları ve yerel halk arasında araştırma, planlama ve yakın ve devam eden bir diyalog şarttır.

Belki de aşırı turizm, geç kapitalizmin bir sonucu olarak şimdiye dek görülmemiş bir refah ve hiper hareketlilik çağının bir belirtisidir. Şehirlerin, sakinlerinin haklarını korumak için nasıl geliştiğini acilen yeniden düşünmemiz gerekir.

Turizm

Turizm , eğlence veya iş amaçlı seyahattir ; Ayrıca teori ve pratiği tur , iş çeken uzlaşmacı ve turistlere eğlenceli ve işletilmesi işletme turları .

[2] Dünya Turizm Örgütü seyahat ve en fazla bir süreyle olağan ortamı dışında yerlerde kalan” insanlar olarak, “tek tatil faaliyeti ile sınırlı olarak turizmin ortak algı ötesinde” go açısından daha genel turizm tanımlar eğlence , iş ve diğer amaçlarla 24 saatten az olmamak üzere birbirini takip eden yıl “.

[3] Turizm yerel olabilir(seyahat eden kişinin kendi ülkesi içinde) veya uluslararası ve uluslararası turizmin, bir ülkenin ödemeler dengesi üzerinde hem gelen hem de giden etkileri vardır .

Turizm numaraları güçlü bir ekonomik yavaşlama (bir sonucu olarak gerilemiştir geç 2000'ler durgunluk 2008 yılının ikinci yarısında ve 2009 sonu arasında) ve 2009 salgını sonucu H1N1 grip virüsü , [4] [5] ama COVID-19 salgını büyümeye ani bir son verene kadar yavaş yavaş iyileşti. Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü küresel dünyadaki turist sayısının içinde $ 0,9-1200000000000 ABD'nin potansiyel kaybına yol açan, 2020 yılında% 78'e% 58 azalma olabileceğini tahmin uluslararası turizm gelirleri. [6]

Küresel olarak, uluslararası turizm gelirleri (seyahat öğesi ödemeler dengesi ) büyüdü US $ 1.

03 artışa tekabül 2005 yılında trilyon (€ 740 Milyar) reel 2010'dan itibaren% 3,8 [7] Uluslararası turist dönüm noktasına aştı 2012'de ilk kez küresel olarak 1 milyar turist [8] Çin , Rusya ve Brezilya gibi gelişmekte olan kaynak pazarları , önceki on yılda harcamalarını önemli ölçüde artırmıştı. [9]

Küresel turizm c. Küresel sera gazı emisyonlarının % 8'i [10] ve ayrıca yerel topluluklar ve onların ekonomileri için her zaman yararlı olmayan diğer önemli çevresel ve sosyal etkiler . Bu nedenle, birçok turizm geliştirme kuruluşu, turizmin artan etkisinin neden olduğu olumsuz etkileri azaltmak için sürdürülebilir turizme odaklanmaya başlıyor .

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü bu parçası olarak turizm teşvik ederek uygulamalarını vurguladı Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri gibi programlarla, Kalkınma Sürdürülebilir Turizm Uluslararası Yılın 2017 yılında, [11] gibi ve programları SDGs için Turizm nasıl odaklanarak SDG 8 , SDG 12 ve SDG 14 , sürdürülebilir bir ekonomi yaratmada turizmi içerir .

[12]

Kelime turist 1772 yılında kullanıldı [13] ve turizm içinde 1811. [14] Bu kelime oluşur tur Eski İngilizce türetilmiştir, Turian , Eski Fransızca dan Torner Latince den, tornare ; Antik Yunan hortumlarından (τόρνος) 'bir torna tezgahını açmak' ; 'torna'. [15]

1936'da Milletler Cemiyeti yabancı bir turisti “en az yirmi dört saat yurtdışına seyahat eden biri” olarak tanımladı . Halefi Birleşmiş Milletler , 1945'te en fazla altı aylık bir kalış süresi ekleyerek bu tanımı değiştirdi. [17]

1941'de Hunziker ve Kraft, turizmi, ” kalıcı ikamet sağlamadıkları ve herhangi bir kazanç faaliyeti ile bağlantılı olmadıkları sürece, yerleşik olmayanların seyahat ve kalışlarından kaynaklanan olayların ve ilişkilerin toplamı” olarak tanımladılar .

[18] [19] 1976 yılında İngiltere'nin tanımı oldu Turizm Derneği: “Turizm insanların geçici, kısa süreli bir harekettir hedeflere yerlerde dışında nerede her hedefte konaklama sırasında normalde canlı ve iş ve faaliyetleri. Her amaca yönelik hareketleri içerir.

” [20] 1981'de Uluslararası Turizm Bilimsel Uzmanları Birliği, turizmi, ev dışında seçilen ve gerçekleştirilen belirli faaliyetler açısından tanımladı. [21]

1994 yılında Birleşmiş Milletler , Turizm İstatistiklerine İlişkin Tavsiyelerinde üç turizm türü tanımlamıştır : [22]

 • Sadece bu ülke içinde seyahat eden belirli bir ülkenin sakinlerini içeren iç turizm
 • Gelen turizm, [23] belirtilen ülkede seyahat eden yerleşik olmayanları içerir
 • Başka bir ülkede seyahat eden sakinleri içeren giden turizm

Yukarıdaki gruplamadan türetilen diğer gruplamalar: [24]

 • Ulusal Turizm: İç ve dış turizmin birleşimidir.
 • Bölgesel Turizm: İç ve dış turizmin birleşimidir.
 • Uluslararası Turizm: Gelen ve giden turizmin birleşimidir.

Turizm ve seyahat terimleri bazen birbirinin yerine kullanılır. Bu bağlamda seyahatin turizme benzer bir tanımı vardır ancak daha amaçlı bir yolculuğu ifade eder.

Turizm ve turist terimleri , ziyaret edilen kültürlere veya yerlere sığ bir ilgi gösterilmesi için bazen aşağılayıcı bir şekilde kullanılmaktadır. Aksine, gezgin genellikle bir ayrım işareti olarak kullanılır.

Turizm sosyolojisi, bu ayrımların temelini oluşturan kültürel değerleri ve bunların sınıf ilişkileri üzerindeki etkilerini incelemiştir. [25]

Turizm ürünleri

Dünya Turizm Örgütü'ne göre bir turizm ürünü: [26]

“Doğal, kültürel ve insan yapımı kaynaklar, cazibe merkezleri, tesisler, hizmetler ve belirli bir ilgi merkezi etrafındaki faaliyetler gibi somut ve soyut unsurların bir kombinasyonu, hedef pazarlama karmasının özünü temsil eden ve duygusal dahil olmak üzere genel bir ziyaretçi deneyimi yaratan potansiyel müşteriler için yönleri. Bir turizm ürünü fiyatlandırılır ve dağıtım kanalları aracılığıyla satılır ve bir yaşam döngüsü vardır “.

Turizm ürünü, aşağıdakileri içeren çok çeşitli hizmetleri kapsar: [27]

 • Düşük maliyetli aile yanından beş yıldızlı otellere kadar konaklama hizmetleri .
 • Yiyecek ve içecek servis merkezleri dahil konaklama hizmetleri.
 • Masaj salonu gibi sağlık hizmetleri.
 • Tüm ulaşım türleri, rezervasyon ve kiralama.
 • Seyahat acenteleri, rehberli turlar ve turist rehberleri.
 • Dini anıtlar, müzeler, tarihi yerler vb. Kültürel hizmetler
 • Alışveriş yapmak.

Uluslararası Turizm

Turizmin ekonomik temelleri esasen kültürel varlıklardır kültürel özellik ve doğa seyahat konumu. Dünya Mirası Alanları gerçek turizm mıknatıslar oldukları için günümüzde söz özellikle değerdir. Ancak bir ülkenin mevcut veya eski hükümet biçimi bile turizm için belirleyici olabilir.

Örneğin, İngiliz kraliyet ailesinin hayranlığı her yıl milyonlarca turisti Büyük Britanya'ya getiriyor ve dolayısıyla ekonomi yılda 550 milyon £ civarında. Habsburg ailesi Orta Avrupa'da söz edilebilir. Tahminlere göre, Habsburg markasının yalnızca Viyana için yılda 60 milyon Euro turizm satışı gerçekleştirmesi gerekiyor.

Turist ilkesi “Habsburg satar” geçerlidir. [33] [34]

Bir kişinin boş zamanları için yerel bölgesinin dışına seyahat etmek, büyük ölçüde, zaman zaman dünyanın uzak bölgelerine seyahat eden, büyük binalar ve sanat eserleri görmek, yeni diller öğrenmek , yeni kültürler deneyimlemek, bozulmamış manzaranın tadını çıkarmak ve farklı tatların tadını çıkarmak için seyahat eden varlıklı sınıflarla sınırlıydı. mutfaklar .

Ancak Shulgi kadar erken bir tarihte , krallar yolları korumak ve gezginler için ara istasyonlar inşa etmek için kendilerini övüyorlardı . [35] Zevk için seyahat etmek Mısır'da MÖ 1500 gibi erken bir tarihte görülebilir . [36] Roma Cumhuriyeti döneminde , kaplıcalar ve Baiae gibi kıyı tatil köyleri zenginler arasında popülerdi.

Romalı üst sınıf, boş zamanlarını karada veya denizde geçirir ve Villa urbana veya Villa maritima'ya seyahat ederdi. Campania'da , Roma çevresinde ve Trieste yakınlarındaki Barcola'da olduğu gibi Adriyatik'in kuzey kesiminde çok sayıda villa bulunuyordu . Pausanias , Yunanistan'ın Tanımını MS ikinci yüzyılda yazdı .

You might be interested:  Çalıkuşu Hangi Tür Romandır?

Gelen eski Çin'de , soylular bazen ziyaret bir noktaya yapılan Mount Tai , ara sıra, tüm ve beş Kutsal Dağlar .

Ortaçağ

Orta Çağ'a gelindiğinde , Hıristiyanlık ve Budizm ve İslam'ın hac gelenekleri vardı . Chaucer 'ın Canterbury Tales ve Wu Cheng'en ' ın Batı'ya Yolculuk klasikleri kalır İngilizce ve Çince literatüründe .

10. ila 13. yüzyıl Song hanedanı , Su Shi (11. yüzyıl) ve Fan Chengda (12. yüzyıl) gibi seküler seyahat yazarlarının da Çin'de popüler hale geldiğini gördü . Altında Ming , Xu Xiake uygulamayı sürdürdü.

[37] olarak ortaçağ İtalya , Francesco Petrarca da onun 1336 yükselişin alegorik hesabını yazdı Dağı Ventoux'un seyahat eylemini övgü hem eleştiri frigida incuriositas ( “merakı soğuk eksikliği”).

Burgonya şair Michault Taillevent  [ fr ] sonradan aracılığıyla 1430 seyahatin kendi dehşet anılarını oluşan Jura Dağları . [38]

büyük tur

Modern turizm , büyük ölçüde Batı ve Kuzey Avrupa ülkelerinden gelen, çoğunlukla üst sınıf Avrupalı ​​genç vasıflı erkekler tarafından gerçekleştirilen, Avrupa'da (özellikle Almanya ve İtalya ) geleneksel bir gezi olan Grand Tour olarak bilinen şeye kadar izlenebilir .

1624 yılında genç Prens Polonya , Ladislaus Sigismund Vasa , en büyük oğlu Sigismund III olduğu gibi, Avrupa çapında bir yolculuk için girişti özel Polonyalı soylular arasında. [39] İspanyol güçlerinin Breda Kuşatması'na , Fransa'ya, İsviçre'ye İtalya, Avusturya ve Çek Cumhuriyeti'ne hayranlık duyduğu günümüz Almanya'sı, Belçika ve Hollanda topraklarını gezdi .

[39] Bu, bir eğitim yolculuktu [40] ve sonuçların bir giriş oldu İtalyan opera içinde Polonya-Litvanya Birliği . [41]

Gelenek, yaklaşık 1660'tan 1840'larda büyük ölçekli demiryolu geçişinin ortaya çıkmasına kadar gelişti ve genellikle standart bir güzergah izledi . Bu bir eğitim fırsatı ve geçiş ayiniydi .

Öncelikle İngiliz soyluları ve zengin toprak sahibi seçkinlerle ilişkilendirilse de, Kıta'daki Protestan Kuzey Avrupa ülkelerinin zengin gençleri tarafından benzer geziler yapıldı ve 18.

yüzyılın ikinci yarısından itibaren bazı Güney Amerikalı, ABD ve diğer denizaşırı gençler katıldı Gelenek daha çok orta sınıfı içerecek şekilde genişletildi ve buharlı gemi yolculuğu yolculuğu kolaylaştırdı ve Thomas Cook “Cook's Tour” u bir kelime haline getirdi.

Büyük Tur, 18. ve 19. yüzyıllarda üst sınıf öğrencileri için gerçek bir statü sembolü haline geldi. Bu dönemde Johann Joachim Winckelmann'ın klasik kültürün üstünlüğüne dair teorileri çok popüler oldu ve Avrupa akademik dünyasında takdir gördü .

Sanatçılar, yazarlar ve gezginler ( Goethe gibi ), İtalya, Fransa ve Yunanistan'ın mükemmel örnekler sunduğu klasik sanatın üstünlüğünü doğruladılar.

Bu nedenlerden dolayı, Grand Tour'un ana hedefleri, üst sınıf öğrencilerinin klasik sanat ve tarihin nadir örneklerini bulabilecekleri merkezlerdi.

New York Times kısa süre önce Büyük Tur'u şu şekilde tanımladı:

Üç yüz yıl önce, zengin genç İngilizler sanat, kültür ve Batı medeniyetinin köklerini aramak için Fransa ve İtalya'da Oxbridge sonrası bir yürüyüşe başladılar . Neredeyse sınırsız fonlar, aristokratik bağlantılar ve dolaşacak aylar (veya yıllar) ile resim görevlendirdiler , dil becerilerini mükemmelleştirdiler ve Kıtanın üst kabuğuna karıştılar.

-  Gross, Matt., Frugal Grand Tour'dan Dersler . ” New York Times 5 Eylül 2008.

Büyük Tur'un birincil değerinin, hem klasik antik çağın hem de Rönesans'ın kültürel mirasına ve Avrupa kıtasının aristokrat ve modaya uygun kibar toplumuna maruz kalmasında yattığına inanılıyordu .

Boş zaman seyahatinin ortaya çıkışı

Boş zaman seyahati,  artan endüstriyel nüfusa boş zamanı teşvik eden ilk Avrupa ülkesi olan Birleşik Krallık'taki Sanayi Devrimi ile ilişkilendirildi . [42] Başlangıçta bu, üretim makinesi sahiplerine, ekonomik oligarşiye, fabrika sahiplerine ve tüccarlara uygulandı. Bunlar yeni orta sınıfı oluşturuyordu . [42] Cox & Kings , 1758'de kurulan ilk resmi seyahat şirketidir. [43]

Bu yeni endüstrinin İngiliz kökeni birçok yer ismine yansımıştır.

In Nice'in , Fransa, ilk ve en köklü tatil beldelerinden biri Fransız Rivierası , sahil boyunca uzun düzlük olarak bu güne kadar bilinen WESTERN Alba ; Kıta Avrupası'ndaki diğer pek çok tarihi tatil beldesinde , eski, köklü saray otelleri  , İngiliz müşterilerin hakimiyetini yansıtan Hotel Bristol , Hotel Carlton veya Hotel Majestic gibi isimler alır .

Seyahat acentesi işinin öncülerinden biri olan Thomas Cook'un geziler teklif etme fikri, Kibworth'taki London Road'da posta arabasını beklerken aklına geldi .

Genişletilmiş açılmasıyla Midland İlçeler Demiryolu , o 540 bir grup almak için düzenlenmiş ölçülülük savunucuları gelen Leicester Can Sokak istasyonunda bir mitinge Loughborough onbir mil (18 km) uzaklıkta.

5 Temmuz 1841'de Thomas Cook, demiryolu şirketinin kişi başına bir şilin talep etmesini sağladı ; bu yolculuk için tren biletleri ve yiyecekleri içeriyordu.

Şirket ile yolcu arasındaki yasal sözleşmeler olan tren biletleri kendi fiyatından düzenlenemediği için Cook'a yolculara kesilen ücretlerin bir kısmı ödendi.

[ açıklama gerekiyor ] Bu, halka duyurulan ilk özel olarak kiralanmış gezi treniydi ; Cook, daha önce reklamı yapılmamış, özel gezi trenlerinin olduğunu kabul etti. [44] Sonraki üç yaz boyunca ılımlı toplumlar ve Pazar okulu çocukları için geziler planladı ve gerçekleştirdi . 1844'te Midland County Demiryolu Şirketi, yolcuları bulması şartıyla onunla kalıcı bir anlaşma yapmayı kabul etti. Bu başarı, demiryolu ücretlerinin belirli bir yüzdesini alarak, zevk için tren gezileri düzenleyen kendi işini kurmasına neden oldu. [45]

1855'te, Paris Sergisi ile aynı zamana denk gelmek üzere Leicester'den Calais'e bir grup alarak ilk yurtdışı gezisini planladı . Ertesi yıl Avrupa'daki “büyük dairesel turlarına” başladı. [46] 1860'larda İsviçre, İtalya, Mısır ve Amerika Birleşik Devletleri'nde partiler düzenledi.

Cook, “kapsayıcı bağımsız seyahat” kurdu, bu yolla gezgin bağımsız olarak gitti, ancak acentesi seçilen herhangi bir rotada sabit bir süre için seyahat, yemek ve konaklama için ücret talep etti.

O kadar başarılı oldu ki, İskoç demiryolu şirketleri, gezi işini kendileri için denemek için 1862 ile 1863 yılları arasında desteklerini geri çekti.

Turizm endüstrisi , bir parçası olarak hizmet sektöründe , [47] Birçok bölgeler için ve hatta tüm ülkeler için önemli bir gelir kaynağı haline gelmiştir.

1980 Dünya Turizmi konulu Manila Bildirisi “uluslararası ilişkilere nedeniyle ulusal toplumların sosyal, kültürel, eğitsel ve ekonomik sektörler üzerindeki doğrudan etkilerinin ulusların hayatına etkinlik uçucu ve.” Olarak önemini tanıdı [3] [48]

Turizm, turistlerin ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetler için ödeme şeklinde yerel ekonomiye büyük miktarlarda gelir getiriyor , 2011 itibariyle muhasebe[Güncelleme]dünya hizmet ticaretinin % 30'u için ve görünmez bir ihracat olarak toplam mal ve hizmet ihracatının % 6'sı için . [7] Ayrıca olanaklarını oluşturur istihdam içinde ekonominin hizmet sektöründe turizm ile ilişkili. [49]

Turizmden yararlanan konaklama endüstrileri arasında ulaşım hizmetleri ( havayolları , yolcu gemileri , trenler ve taksiler gibi ); konaklama (dahil oteller , pansiyonlar , aile yanı , tatil ve oda kiralama); ve eğlence mekanları ( eğlence parkları , restoranlar , kumarhaneler , alışveriş merkezleri , müzik mekanları ve tiyatrolar gibi ). Bu, hediyelik eşyalar da dahil olmak üzere turistler tarafından satın alınan mallara ek olarak .

Diğer taraftan, turizm insanları [50] bozabilir ve ev sahibi ile misafir arasındaki ilişkileri bozabilir . [51]

Turizmin ekonomik temelleri esasen kültürel varlıklardır kültürel özellik ve doğa seyahat konumu. Dünya Mirası Alanları gerçek turizm mıknatıslar oldukları için günümüzde söz özellikle değerdir. Ancak bir ülkenin mevcut veya eski hükümet biçimi bile turizm için belirleyici olabilir.

Örneğin, İngiliz kraliyet ailesinin hayranlığı her yıl milyonlarca turisti Büyük Britanya'ya getiriyor ve dolayısıyla ekonomi yılda 550 milyon £ civarında. Habsburg ailesi Orta Avrupa'da söz edilebilir. Tahminlere göre, Habsburg markasının yalnızca Viyana için yılda 60 milyon Euro turizm satışı gerçekleştirmesi gerekiyor.

Turist ilkesi “Habsburg satar” geçerlidir. [52] [53]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *