Tor Topoğrafyası Hangi Tür Kayaçların Bulunduğu Yerlerde Oluşur?

Kütle halindeki granitler, fiziksel ve kimyasal ayrışmaya uğradıklarında değişik boyut ve şekillerde bloklara dönüşür. Granitlerin ayrışması sonucu yer yer birbiri üzerinde köşeleri yuvarlaklaştırılmış bloklardan oluşan bir topografya şekli meydana gelir. Buna tor topografyası denir.

Tor topografyası hangi püskürük kayaçların bulunduğu yerlerde oluşmaktadır?

Tor topoğrafyası…püskürük kayaçların bulunduğu yerlerde oluşmaktadır. Soru: Tor topoğrafyası…püskürük kayaçların bulunduğu yerlerde oluşmaktadır. Cevap: İç.

Tor topografyası nedir nerelerde oluşur?

Tor topografyası şekillerinde kayaçların özellikleri etkili olmaktadır. Bunun yanı sıra iklim şartları da etkilidir. Tor topografyasına İskoçya’nın kuzey kesimlerinde sıklıkla rastlanmaktadır. Bunun yanı sıra ülkemizde Uludağ üzerinde ve Adın Çine’de de tor topografyasına rastlamak mümkündür.

Tor topografyası püskürük kayaç mıdır?

batolitin yüzeye çıkan kısımına tor denir. Asit bileşimli bir iç püskürük kaya olan granitler üzerinde de ilginç yer şekilleri gelişmektedir.

Püskürük kayaçlar nelerdir?

Magma, yerin derinliklerinden yeryüzüne doğru çıkarak zamanla soğur ve katılaşır. Bu sayede de dış püskürük kayaçlar meydana gelmeye başlar. Andezit, bazalt dış püskürük kayaçlar arasında yer alır.

Katılaşım kayaçlar nedir?

* Katılaşım kayaçları magmanın yeryüzünün farklı kısımlarında soğuması ile oluşurlar. * Genellikle kristalli bir yapıya sahiptirler. * Soğuma sürelerinin farklı olmasına bağlı olarak iri veya ince kristalli olabilirler. * Hava ile temas derecelerine bağlı olarak açık veya koyu renkli olabilirler.

You might be interested:  Kaşa otobüsle ulaşım

Tor topografyası kimyasal mı?

Yağmur ve kar sularının granitin çatlaklarında yaptığı kimyasal ayrışma sonucunda, köşeleri yuvarlaklaştırılmış kaya bloklarından oluşan yer şekillerine tor adı verilir (Fotoğraf).

Kalker kayaç türü nedir?

Kalker yani kireç taşı, alçı taşı yani jips, kaya tuzu, dikitler ve sarkıtlar, travertenler kimyasal tortul kayaçlara örnektir. Organik Tortul Kayaçlar: Hayvan ve bitki kalıntılarının tortul kayaç bölgelerinde birikmesi ile meydana gelir. Kehribar, tebeşir, kömür, mercankaya organik tortul kayaçlara örnektir.

Damlataş Mağarası oluşumunda etkili olan kayaç türleri nelerdir?

Damlataş mağarası, günümüzdeki gelişim sürecini tamamlamış ve 540- 545 m yükselti basamakları arasında askıda kalmış, fosil bir mağaradır. Karadağ kireçtaşı olarak adlandırılan Üst Jura-Alt Kretase’ye ait dolomitik kireçtaşı ile dolomit litolojisinden oluşan formasyon içerisinde gelişmiş bir mağaradır.

Traverten kayaç türü nedir?

Travertenler, kalsiyum karbonat (CaCO3) bileşimindeki kimyasal tortul kayaçlardır. Yer altı sularının içlerindeki kalsiyum karbonatın belirli koşullar altında çökmesi sonucu meydana gelirler.

Granit nasıl bir kayaç?

Granit, sert, kristal yapılı minerallerden meydana gelen tane görünüşlü magmatik felsik müdahaleci magmatik bir kaya türüdür. Granit kelimesi, tamamen kristalli bir kayanın kaba taneli yapısında bulunan Latince granumdan gelir. Plüton içindeki taneler çoğunlukla gözle görülebilir büyüklüktedir.

Iç püskürük kayaçlar çeşitleri nelerdir?

Coarse-grained de denilen büyük taneli kristallere sahip kayaçlar iç püskürük kayaçlardır. Bunlar granit, gabro, diyorit, pegmatit gibi kayaçlardır.

Iç püskürük kayaçlar nedir ornek?

c. Siyenit: Genel olarak açık yeşil ve pembe renkli hafif kaygan olan içerisindeki minerallerin iyi geliştiği iç püskürük kayaçtır. Adını Mısır’daki Asvan şehrinden almıştır. Bu kayacın dağılması ile killi topraklar oluşur. Görünüş olarak granite büyük benzerlik gösterir.

Iç püskürük kayaçlar nasıl oluşur örnek?

Yerin derinliklerindeki eriyik halde maddelerden oluşan mağmanın bulunduğu yerden hareket ederek yeryüzüne veya yeryüzüne yakın çeşitli yerlerine sokulup soğuyarak katılaşması sonucu oluşur. Katılaşım kayalar diğer bütün taşların kökenini oluşturur.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *