Sgk Hizmet Dökümü Tür Ek Ne Demek?

Aynı ay içerisinde işyerinden ilk defa verilen prim belgesi ‘ Asıl ‘, ilk prim belgesinden sonra verilen prim belgeleri ‘Ek’, daha önce verilmiş olan prim belgeleriyle ilgili silme işlemi için verilen prim belgeleri ise’ İptal’ prim belgesi olarak adlandırılmaktadır.

SGK hizmet Dökümü ek ne demek?

Aynı ay içerisinde işyerinden ilk defa verilen prim belgesi Asıl, ilk prim belgesinden sonra verilen prim belgeleri Ek, daha önce verilmiş olan prim belgeleriyle ilgili silme işlemi için verilen prim belgeleri ise İptal prim belgesi olarak adlandırılmaktadır.

4a k ne demek?

Her ay düzenli olarak prim hizmet belgesi göndermelerine rağmen SGK’nın gönderdiği yazıları tebellüğ etmeyen, primlerini ödemeyen veya cüzi tutarda ödeyen işyerleri “K” koduyla işaretleniyor.

SGK hizmet Dökümü Ş 4a ne demek?

4a sigorta: 4a sigortası, Eskiden Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) çatısı altında olan ve SSK’ya prim ödeyenleri dahil eden bir sigortaydı. Ancak SSK, SGK’ya bağlandığında halk arasında bilinen SSK sigortası da 4a sistemi adını aldı. 4a sisteminin kapsamı ise özel bir iş yerinde sözleşmeli olarak çalışan kişilerdir.

You might be interested:  Bir Dilin Korunması Için Bireylere Ne Tür Görevler Düşmektedir?

4a hizmet dökümü eksik gün ne demek?

SGK eksik gün bildirimi işçinin 30 günden az çalışması durumunda işveren tarafından SGK ya yapılan sebep bildirimine denmektedir. İşverenin eğer iş yerinde çalışan sayısı 10 kişiden az ise eksik gün bildirimini yapması zorunludur.

SGK 4 A hizmet Dökümü iptal ne demek?

Hizmet dökümünde, herhangi bir aya ilişkin olarak sadece Asıl ve İptal ibareleri yer alıyor, Ek ibaresi yer almıyorsa bu durumda o aya ait olarak işçi adına SGK’ya yapılan gün ve kazanç bildirimi tamamen iptal edilmiş, yani o aya ait sigortalı hizmeti silinmiş demektir.

SGK hizmet dökümü neden istenir?

İşyeri neden ssk hizmet dökümü ister? İş yerleri bu belgeyi işe alacak olduğu kişilerden talep edebilmektedirler. Burada esas amaç kişinin daha önce hangi kuruluşlarda çalıştığını görmek, bu kuruluşlarda ne kadar süre çalıştığını bilmektir.

Sigortada K harfi ne anlama gelir?

SGK, sahte sigortalı bildirimini engellemek için bazı kriterler çerçevesinde iş yerlerini sahte, şüpheli ve kontrollü olarak tanımlamaktadır. bu tanımlar S (sahte iş yeri), Ş (şüpheli iş yeri) ve K (kontrollü iş yeri) harfleri ile kodlanmaktadır.

Sigortada k ne anlama geliyor?

K Kodu: Kontrollü iş yerlerinde geçen ve Kurum’a sigortalılık bildirimi yapılan iş yerlerinde geçen çalışma süresinde karşımıza çıkan kod.

Bakmakla yükümlü olunan kişi ne demek?

Bakmakla yükümlü olunan kişiler, sigortalı olan kişilerin sosyal güvenlik açısından hangi yakınlarına faydalı olabileceğini kapsayan bir terimdir.

Sigortada Ş harfi ne anlama gelir?

– (Ş) harfi Şüpheli (şüpheli işyeri), anlamına gelmektedir. Fiili (gerçek) çalışmaya dayanıp dayanmadığı konusunda tereddüt olan sigortalı hizmetlerin bulunduğu satırlarda bu harfler ve renklendirmeler yer almakta olup konuya ilişkin ayrıntılı açıklamalar aşağıda yer almaktadır.

4A hizmet dökümü nasıl okunur?

e-Devlet’e e-Devlet şifresi, mobil imza, elektronik imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı ile giriş yaptıktan sonra alacağınız hizmet dökümü belgesini arama kısmından aratın (Örn. 4A hizmet dökümü). Bu sayfadan belgenizi kontrol edebilir veya yazdırabilirsiniz.

You might be interested:  Microsoft Word Hangi Tür Yazılımdır?

Şüpheli işyeri denetimi ne kadar sürer?

“Kontrollü İşyeri” olarak sisteme tanımlanmış olan işyerlerinin “Sahte İşyeri” olup olmadığı hususunda yapılacak yerel denetim ve gerektiğinde çevre araştırma işlemleri, denetim gerekçesinin denetim ve kontrolle görevli memura intikal ettiği tarihten itibaren en geç 15 günlük süre içinde sonuçlandırılarak düzenlenecek

4a hizmet dökümü eksik gün 13 ne demek?

13- Sgk Eksik Gün Nedenleri

Çalışanın 30 günden az çalışma sebebi diğer maddelerde belirtilen bir nedene uymuyorsa bu kodla bildirim yapılır.

4a hizmet dökümü eksik gün 25 ne demek?

iliskin olmak üzere eksik gün nedenlerine “25-Diger belge/kanun türlerinden gün tamamlama” adında bir eksik gün nedeni ilave edilmistir. Bu kapsamda bildirimi yapılacak Türkiye Cumhuriyeti vatandası sigortalılar ile yabancı uyruklu sigortalılar için bu eksik gün nedeninin seçilmesi gerekmektedir.

Eksik gün Sayısı 6 ne demek?

Eksik gün nedeni olarak kısmi istihdam (06 kodlu) seçilip 20 günden fazla hizmet bildirilmesine çalışıldığında “Eksik gün nedeni olarak “6-Kısmi İstihdam” seçilenler için 20 günde fazla hizmet bildirilemez.” şeklinde uyarı verilmektedir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *