Karstik Şekiller Hangi Tür Kayaçlar Üzerinde Oluşur?

Karstik şekiller suların etkisiyle çözünebilen kayaçların üzerinde meydana gelen şekillerdir. Kalker (kireç taşı), Jips (alçıtaşı), dolomit, mermer gibi çeşitleri bulunur. Bu kayaçlar diğer kayaç tiplerine oranla su tarafından daha kolay aşındırılır. Ülkemizde karstik şekil denildiğinde akla hemen kalker gelir.

Karstik yer şekilleri nedir?

Karstik şekil

Aşınıma karşı dirençsiz, kolay eriyebilen kayalardan oluşan arazilere karstik araziler denir. Örneğin kalker, kolay eriyebilen bir kayadır. Yeraltı ve yerüstü suları, kalkerden oluşan sahaları, eriterek bazı şekiller oluşturur. CaCO3 (kalsiyum karbonat) ve su ile oluşmuş dış kuvvetlerdir.

Karstik şekiller nerede oluşur?

Su ile oldukça kolay aşınabilen karstik kayaçların bulunduğu araziler Türkiye’de yaygın olarak görülür. Türkiye’de en yaygın olarak Akdeniz Bölgesinde olmak üzere Sivas, Çankırı ve Erzincan bölgelerinde de karstik arazilere rastlanır.

Polye karstik şekillerden midir?

Polye : Karstik yörelerdeki genişliği birkaç kilometre olan, uzunluğu 20-30 kilometreyi bulan, hatta geçebilen ova görünümlü büyük karstik çukurlara polye denir. Türkiye’de özellikle Toroslar’da polyeler yaygındır. Örneğin; Akdeniz Bölgesi’ndeki Ketsel, Elmalı ve Akseki ovası birer polyedir.

Karstik şekiller Türkiyede nerede görülür?

Türkiye’de karstik şekiller; kalkerin yaygın olduğu Orta ve Batı Toroslarda, bilhassa Teke yarımadası, Göller Yöresi ve Taşeli Platosu’nda, İç Anadolu’nun güneyinde, Güneydoğu Anadolu ve Türkiye’nin diğer bölgelerinde de yerel olarak görülmektedir (Harita).

You might be interested:  Seyahat Name Ne Demek?

Karstik aşınım şekilleri kaç tanedir?

Karstik aşınım şekilleri

Dolin: Lapyalar zamanla genişleyip birleşirler, böylelikle dolinler oluşur. Derinlikleri birkaç metredir, çapları ise yüz metreyi bulabilmektedir. Uvala: Karstik alanlarda dolinlerin zamanla genişleyip büyümesiyle uvalalar oluşur. Polye: Uvalaların genişleyip büyümesiyle oluşur.

Karstlasma ne demek?

Karstlaşma Terimi Hakkında Bilgiler Coğrafya Terimi Olarak Karstlaşma: Karstik yer şekilleri, suların etkisiyle çözünebilen taşlar üzerinde oluşan şekillerdir.

Polye Türkiyede nerede görülür?

Türkiye’de genellikle Akdeniz ve İç Batı Anadolu bölgelerinde, Toroslar ve çevresinde polyeler görülmektedir. Türkiye’de başlıca polyeleri şöyle sıralayabiliriz: Muğla, Milas, Seki, Bozova, Akseki, Elmalı, Kestel, Gembos, Korkuteli, Acıpayam, Tefenni, Tavas, Çivril, Yellice, Şuhut, Güngörmez, Karabedir, Çukurkaya…

Karstik kaynaklar nelerdir?

Karstik kaynaklar; yer altı sularının kireç taşı, alçı taşı ve kaya tuzu gibi suda kolay çözünebilen kayaçların arasında birikerek tekrar yeryüzüne çıkması sonucu oluşur. Bazı karstik kaynaklar da yer üstü sularının düdenlerden (suyutan) yer altına girerek yoluna devam etmesi ve tekrar yeryüzüne çıkmasıyla oluşur.

Kalkerli arazilerin yaygın olduğu alanlarda ne oluşur?

Obruk platosunda yüzeyde ve yüzeye yakın kısımlarda kalkerin çokça bulunması sonucu kastlaşma etkili olmuş ve bu durum topoğrafyada kendini göstermiştir. Bunun sonucu olarak plato üzerinde çeşitli karstik şekiller bulunmaktadır. Bu şekiller; başta obruk olmak üzere polye, uvala, dolin ve düdenlerdir.

Polye hangi dış kuvvet?

Dış kuvvet nedir? Polye, çözünebilen kayaların çözünmesiyle meydana gelen ve yüksek dağlar arasında bulunan geniş düzlük veya ovadır. Bilinen diğer ismi Karstik ovadır. Dolin ve uvala gibi farklı boyutlarda erime çukurlarının birleşmesiyle oluşan, genişlikleri 40–50 km’ye kadar ulaşabilen erime çukurlarıdır.

Coğrafyada polye ne demek?

Polye, çözünebilen kayaların çözünmesiyle meydana gelen ve yüksek dağlar arasında bulunan geniş düzlük veya ova. Bilinen diğer ismi Karstik ovadır.

You might be interested:  Biyografi Yazmak Için Ne Tür Ön Hazırlıkların Yapılması Gerekir?

Dış kuvvetler nelerdir?

Dış kuvvetler, iç kuvvetler sonucunda meydana gelen yer şekillerinin son düzeltmelerinin yapıldığı ve kaynağını güneşten almakta olan tüm kuvvetlere denir. Dış kuvvetlerin etkisiyle yüksek yerler de aşındırılır.

Kireç taşı türkiyede nerede bulunur?

Türkiye’de kireç taşı çok yaygın bir kayaçtır. Türkiye’nin yaklaşık beşte birini bu araziler kaplar. Bu nedenle karstik aşınım ve birikim şekillerine her yerde rastlanır. Türkiye’nin en geniş karstik alanı olan Toros Dağları Bölgesidir.

Türkiye’de jips üzerinde oluşan karstik şekillere daha çok nerelerde rastlanır?

Cevap: Türkiye’de jips üzerinde oluşan karstik şekillere daha çok Sivas çevresinde rastlanır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *