Dilekçe Hakkı Ne Tür Bir Siyasal Haktır?

Dilekçe hakkı, bireylerin kendileriyle veya kamusal işlerle ilgili olarak, tek başlarına veya topluca, yargı dışında kalan devlet organlarına, dertlerini, sorunlarını, şikayetlerini, uğradıkları haksızlıkları ileterek çözüm bulmalarını istemelerini anlatan bir insan hakkıdır.

Dilekçe hakkı ne tür siyasal haktır?

1- Dilekçe hakkı, sorulara cevap almak suretiyle bilgi edinmeyi, şikayette bulunmak suretiyle denetlemeyi, dilek ve öneride bulunmak suretiyle de demokratik katılımı sağlayan siyasal haklardandır.

Dilekçe hakkı hangi haklar grubunda yer alır?

Dilekçe hakkı siyasi haklar bölümüne girer.

Dilekçe kişinin anayasal hak mıdır?

Anayasamızın 74. Maddesinde.”Vatandaşlar ve karşılıklılık esası gözetilmek kaydıyla Türkiye’de ikamet eden yabancılar kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri hakkında, yetkili makamlara ve Türkiye Büyük Millet Meclisine yazı ile başvurma hakkına sahiptir.

Dilekçe hakkı neye denir?

Şikâyet ve dilekçe hakkı, vatandaşların kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri hakkında, Türkiye Büyük Millet Meclisine ve yetkili makamlara yazı ile başvurma hakkını ifade eder.

Siyasi haklar nelerdir?

Türkiye’nin vatandaşlarına verilen siyasi haklardan bazıları şunlardır;

 • Vatandaşlık Hakkı
 • Seçme Hakkı
 • Seçilme Hakkı
 • Dilekçe Hakkı
 • Siyasi Parti Kurma Hakkı
 • Siyasi Partiye Katılma Hakkı
 • Halk oylamasına Katılma Hakkı
 • Kamu Başdenetçiliğine Başvurma Hakkı
 • You might be interested:  Şehirler Arası Seyahat Izni Nasıl Alınacak?

  Dilekçe hakkı özellikleri nelerdir?

  1 – Dilekçe hakkı, sorulara cevap almak suretiyle bilgi edinmeyi, şikayette bulunmak suretiyle denetlemeyi, dilek ve öneride bulunmak suretiyle de demokratik katılımı sağlayan siyasal haklardandır.

  Dilekçe hakkı sosyal hak mıdır?

  Dilekçe Hakkı – Demokratik bir devletin vatandaşlarına tanıdığı haklardan birisi de dilekçe hakkıdır. Dilekçe hakkı diğer temel haklar gibi anayasa ile güvence altına alınmıştır. Vatandaşlar herhangi bir şekilde hakları ihlal edildiğinde devletin ilgili kurumlarına dilekçe ile başvurabilir.

  Türk vatandaşlığı hakkı hangi haklardandır?

  Bir kişinin baba veya annesi Türk ise o kişi de Türk’tür. Vatandaşlık hakları kanundaki şartlar çerçevesinde kazanılıp kaybedilebilir. Vatandaşlıkla bağdaşmayan eylemlerin dışında hiç kimse vatandaşlıktan çıkarılamaz. Tüm vatandaşlar kanunda bulunan şartlara göre seçme, seçilme ve siyasi faaliyet hakkına sahiptir.

  Dilekçe hangi durumlarda geçersiz sayılır?

  Dilekçe Hakkının ve Bilgi Edinme Hakkının Kullanılması Hakkındaki 2004/12 nolu Başbakanlık Genelgesinin; 1/a.maddesinde de “Ad, soyad ve adres bulunmayan, imza taşımayan, belli bir konuyu içermeyen, ya da yargı mercilerinin görevine giren konularla ilgili dilekçeler cevaplandırılmayacaktır.

  Dilekçe hakkı hangi durumlarda kullanılır?

  Dilekçe hakkı, bireylerin kendileriyle veya kamusal işlerle ilgili olarak, tek başlarına veya topluca yargı dışında kalan devlet organlarına, dertlerini, sorunlarını, şikayetlerini, uğradıkları haksızlıkları ileterek çözüm bulmalarını istemelerinden ibaret bir insan hakkı olarak tanımlanmıştır.

  Dilekçe hakkı Anayasa’nın kaçıncı maddesidir?

  Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının dördüncü bölümünde, siyasi haklar ve ödevler başlığı altında, dilekçe, bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma hakkı olarak ele alınmış ve Anayasanın 74. maddesinde bu konu ile ilgili gerekli düzenleme yapılmıştır.

  Dilekçelere kaç gün içinde cevap verilmesi gerekmektedir?

  Türk vatandaşlarının ve Türkiye’de ikamet eden yabancıların kendileri ve kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri konusunda yetkili makamlara yaptıkları başvuruların sonucu veya yapılmakta olan işlemin safahatı hakkında dilekçe sahiplerine en geç otuz gün içinde gerekçeli olarak cevap verilir.

  You might be interested:  Aşk Mantık Intikam Sapanca Hangi Otel?

  Dilekçe hakkı nedir 6 sınıf?

  13) Dilekçe Hakkı: Resmi kurumlara iletmek istediğiniz tüm istek ve şikayetleriniz için dilekçe hakkını kullanabilirsiniz. 14) Bilgi Edinme Hakkı: Bu hak ise bir kişinin herhangi bir konu hakkında bilgi edinmeyi sağlaması hakkıdır.

  Dilekçelere cevap verme zorunluluğu var mı?

  Değişen Dilekçe Kanunu’na göre devlet kurumları, vatandaştan gelen dilekçeye 30 gün içinde cevap vermek zorunda. Vermezse, kurumlar ve sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulacak.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *