Asliye Hukuk Mahkemeleri Ne Tür Davalara Bakar?

Asliye Hukuk Mahkemesi Hangi Davalara Bakar? Asliye hukuk mahkemesinin görevine giren bazı davalar şunlardır: Tapu iptal ve tescil davası, El atmanın önlenmesi davası, Geçit veya üst hakkı davası,

Asliye Hukuk Mahkemesi hangi davalara bakar?

Asliye hukuk mahkemesi hangi davalara bakar? 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 2. maddesinde Asliye Hukuk Mahkemelerinin görevleri açıklanıyor.

. . Asliye hukuk mahkemesinin görevli olduğu davalar:1.?

Asliye hukuk mahkemesinin görevli olduğu davalar: 1. Tapu veya Nüfus kayıtlarında isim düzeltme ve değiştirme, Yaş düzeltme, Kazai rüşt Davaları. 2. Tenkis ve Mirasta iade Davası. 3. Muvazaa nedeniyle tapu iptal Davası. 4. Vasiyetnamenin iptali Davası.

Asliye hukuk mahkemesi hangi davalara bakar?

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununa göre; dava konusunun değer ve miktarına bakılmaksızın malvarlığı haklarına ilişkin davarlarla, şahıs varlığına ilişkin davalarda görevli mahkeme, aksine bir düzenleme bulunmadıkça asliye hukuk mahkemesidir.

Asliye hukuk ne demektir?

Mahkemeler devletin yargı görevini yerine getiren bağımsız mercilerdir. İlk derece mahkemeleri de bir uyuşmazlığın çözülmesi için başvurulan ilk mahkemelerdir. Asliye hukuk mahkemesi de bir ilk derece mahkemesi olup çeşitli uyuşmazlıkları inceleyerek karara bağlar.

You might be interested:  Metallica Hangi Tür Müzik Yapmaktadır?

Asliye ceza mahkemesi neye bakar?

10 yıl veya daha az hapis cezası gerektiren dava ve işlere asliye ceza mahkemesi bakmakla görevlidir (5235 Sayılı Kanun md. 12). 10 yıldan fazla hapis cezası gerektiren dava ve işlere de ağır ceza mahkemesi bakmakla görevlidir.

Asliye sulh hukuk mahkemesi hangi davalara bakar?

Kayyım atanması ve kayyımlık ile ilgili diğer davalar, Vasi atanması veya vasinin görevinden çekilmesi davası, Vasiyetnamenin açılması, Tek başına açılan zilyetliğin korunması davası, (Zilyetliğin tespiti ile birlikte açılırsa Asliye Hukuk Mahkemesi görevlidir).

Asliye hukuk Mahkemesinde dava nasıl açılır?

Dava yetkili ve görevli mahkemeye verilecek dilekçe ile açılması sağlanır. Mahkemenin yargılamayı yapabilmesi için gerekli harç ve gider avansının peşin olarak mahkeme veznesine ödenmesi gereklidir. Bu işlemler yapıldıktan sonra dilekçeniz mahkeme tarafından kaydedilecek ve dava açılmış olacaktır.

Asliye Hukuk Mahkemesi dava ne kadar sürer?

Asliye hukuk tarafından yürütülen davaların ne kadar süreceği çeşitli etkenlere göre değişmektedir. Son dönemlerde ortaya çıkan hedef süre uygulamasına bağlı olarak hukuk mahkeme davalarının 300 – 390 gün arasında tamamlanması hedeflenmektedir.

3 asliye ceza mahkemesi hangi davalara bakar?

Asliye Ceza Mahkemesi on yıl veya daha az hapis cezasını gerektiren suçların yargılamasını yapmakla yükümlü bir mahkemedir. Asliye Ceza Mahkemesi diğer kanunlarla başka mahkemelerin görevli kılınmadığı tüm ceza davalarına ve işlere bakmaktadır.

Hangi mahkeme hangi davalara bakar?

Hangi Mahkeme Hangi Davalara Bakar?

 • İş Mahkemeleri: İş veren ile işçiler ile ilgili tüm davalara İş Mahkemeleri bakmaktadır.
 • Ticaret Mahkemeleri: Ticaret işlerinden doğan tüm davalara bakar.
 • İcra Mahkemeleri: İcra takip işleri ile ilgili olarak tüm davalara bakmaktadır. (
 • Asliye ceza mahkemesi gitmezsek ne olur?

  Mutlaka duruşmaya katılmak / savcılığa gitmek zorundasınız.

  You might be interested:  20 Yas Alti Seyahat Yasagi Ne Zaman Kalkacak?

  Eğer katılmaz iseniz; öncelikle mahkemece / savcılıkça ihzaren celbinize (polis vasıtası ile zorla getirilmenize) ve bundan da sonuç alınamaz ise hakkınızda yakalama kararı çıkarılmasına sebebiyet verirsiniz.

  Ceza davasında ilk duruşmada ne olur?

  Ağır ceza mahkemesinin ilk duruşmasında önce yargılanan sanığın sorgusu yapılır, savunması alınır. Sanığın savunmasından sonra şikayetçi taraf dinlenir. Taraflar ilk duruşmada yargılama konusu olayı anlatır, ceza davasını açan iddianameye ilişkin görüşlerini açıklar.

  Asliye ceza mahkemesine itiraz nereye yapılır?

  Asliye ceza mahkemesi hâkimi tarafından verilen kararlara yapılacak itirazların incelenmesi ise yargı çevresinde bulundukları ağır ceza mahkemesi tarafından yapılır (CMK md.268/3-c).

  Sulh Ceza Mahkemeleri neye bakar?

  5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre yapılan bazı soruşturma işlemleriyle bu işlemlere yapılan tüm itirazlar ve idari para cezası, trafik cezası veya park cezası gibi idari nitelikte olan bazı işlem ve işlere yapılan itirazları inceleyen ve itirazlar hakkında karar veren bir mahkemedir.

  Sulh hukuk mahkemesine itiraz nereye yapılır?

  08/07/2021 tarihinde Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 24. maddesinin b bendi ‘Sulh Ceza Hâkimliğinin tutuklama ve adli kontrole ilişkin verdiği kararlara karşı yapılan itirazların incelenmesi, yargı çevresinde bulunduğu Asliye Ceza Mahkemesi hâkimine aittir.

  Sulh hukuk mahkemesi satışları nasıl olur?

  Satış Suretiyle İzale-i Şuyu (Ortaklığın Giderilmesi) Taşınmazın aynen taksimi mümkün değilse ortaklığın satış suretiyle giderilmesine karar verilir. Taşınmaz malın satışı, mahkeme vasıtasıyla değil satış memurluğu veya icra dairesi marifetiyle yapılır. Satış açık arttırma yoluyla yapılmalıdır.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *