Ameliyat Yaraları Ne Tür Yaralardır?

Cerrahi yara, genellikle cerrahi işlem sırasında bistüri kullanılarak ciltte açılan kesik veya insizyondur. Cerrahi yaralar, tipik olarak dikişler, zımbalar veya cerrahi yapıştırıcı ile kapatılır.

Insizyon yarası ne demek?

Açık yaralar

Kesik (veya insizyon); bıçak, jilet veya cam parçası gibi keskin nesnelerce oluşturulan düzgün şekilli yaradır. Yırtık (veya laserasyon), künt travma sonucu oluşan düzensiz, yırtık benzeri yaradır.

Cerrahi yara tipleri nelerdir?

Yara üç çeşide ayrılır; birincisi erozyon yaralardır ve dermise geçmeyen, yüzeysel kayıp olarak tanımlanır, yani iz bırakmaz. İkincisi ise fissür dediğimiz, çatlak şeklinde dikey oluşan yaralardır. Üçüncüsü ise ülser olarak anılan, erozyona göre daha derin olan ve kronik olarak tekrar eden yara çeşididir.

Yara Çeşitleri Nelerdir?

Yara Nedir?

 • Kaç çeşit yara vardır?
 • Kesik yaralar: Bıçak, çakı, cam gibi kesici aletlerle oluşur.
 • Ezikli yaralar: Taş yumruk ya da sopa gibi etkenlerin şiddetli olarak çarpması ile oluşan yaralardır.
 • Delici yaralar:
 • Parçalı yaralar:
 • Kirli (enfekte) yaralar:
 • Yaraların ortak belirtileri nelerdir?
 • Açılan dikiş kendi kendine kapanır mı?

  Oluşan yara dikişler yardımı i ile kapatılabildiği gibi pansumanlarla kendiliğinden kapanır ya da farklı yöntemler i ile yara bölgesine doku aktarılarak kapatılabilmektedir.

  Primer yara iyileşmesi nedir?

  Birincil (primer) yara iyileşmesi: Temiz bir insizyonda yara ağızları cerrahi dikişle birleştirildiğinde görülen iyileşme yara iyileşmesinin en az karmaşık örneğidir ve primer yara iyileşmesi olarak isimlendirilir. İnsizyon tipi yaralarda az sayıda epitel ve bağ doku hücresi yıkılır.

  You might be interested:  Frank Sinatra Ne Tür Müzik Yapıyor?

  Insizyon ne demek?

  Tıpta belli bir vücut dokusuna (cilt, organ vs.) cerrahi olarak kesi yapılması, şak yapılması manasında kullanılır.

  Cerrahi yara nedir?

  Akut yaralar, anında kesilen yaralar demektir, ameliyat yaraları, çatlama vs gibi yaraları akut yara olarak kabul ediyoruz. Kronik yaralar ise, diyabetik yara, bası yaraları, venöz yaralar gibi, sistemik nedenlerle oluşan ve iyileşme süreci zor olan, zaman alan, hatta iyileşmeyen yaralar olarak adlandırılır.

  Yara evreleri nelerdir?

  Klinik açıdan yatak yaraları, yaranın özelliğine bağlı olarak dört evrede sınıflandırılır:

 • Evre 1: Deri bütünlüğü bozulmamıştır.
 • Evre 2: Kabarcık ya da yüzeysel bir kayıp (sıyrılma) olarak görünür.
 • Evre 3: Ciltte derin bir krater gelişir.
 • Evre 4: Cilt yüzeyden kemiğe kadar hasarlıdır.
 • Hangi yaralar tehlikeli?

  Düzensiz, sınırlı, arada kanayan ve kapanmayan yaralarda öncelikle cilt doktoruna başvurmak gerekir. Özellikle kenarları kabarık ve ortası çukurlanma şeklinde, krater gibi görülen yaralar risklidir.

  Yaraların onarılması nasıl olur?

  Yara yeri yabancı cisimlerden, mikroplardan, ölü dokulardan arındırılır, yara boşluğu yeni kılcal damarlar ve bağ dokusu hücreleri ile doldurulur. Oluşan tamir dokusunun üstü yeni deri ile örtülür. Yara tam olarak kapandıktan sonra bile tamir dokusu günlerce, aylarca içten içe olgunlaşır, kuvvetlenir.

  Ilk yardımda yara çeşitleri nelerdir?

  Yara Çeşitleri

 • Kesik yaralar.
 • Ezikli yaralar.
 • Parçalı yaralar.
 • Delici yaralar.
 • Enfekte (kirli) yaralar.
 • Fiziksel yaralanmalar nelerdir?

  Ciddi yaralanmalar nelerdir?

 • Kenarları birleşmeyen veya 2-3 cm olan yaralar,
 • Kanaması durdurulamayan yaralar,
 • Kas veya kemiğin göründüğü yaralar,
 • Delici aletlerle oluşan yaralar,
 • Yabancı cisim saplanmış olan yaralar,
 • İnsan veya hayvan ısırıkları,
 • Görünürde iz bırakma ihtimali olan yaralar.
 • Dikiş attığını nasıl anlarız?

  Aradaki açıklık az da olsa yeniden dikiş atma işlemi gerekebilir.Cilt kesisi yapılan kısımda yara kenarları bitişik durmuyorsa ve aradan cilt altı sarı doku kendini belli ediyor ise ve sıvı geliyorsa o zaman dikişlerde açılma olduğu anlaşılabilir.

  You might be interested:  Seyahat Izin Belgesi Ne Zaman Gerekli?

  Dikiş yerine su değerse ne olur?

  Bu tip yaralar için doktorunuzun tavsiyelerini dinleyiniz lütfen. Su değdirmemek gereksiz yara atıklarının birikimine ve mikroorganizma üremesine yol açarak yaraya zarar bile verebilir.

  Dikiş patlarsa ne olur?

  Dikişler patlar ise, pansuman yapılır ve yaranın kapanması beklenir. Şayet dikişler çok fazla açılmış ise yeniden dikiş atmak gerekebilir. Dikişlerin altından sarı doku ortaya çıkıyor ise, sıvı geliyor ise açılma olduğu görülebilir.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *