A Grubu Seyahat Acentası Nasıl Kurulur?

Seyahat acentesi açmak için vergi levhası ve işletme evraklarına sahip olmak isteyen tüzel şahıslar, isim tescil belgesi ve dilekçe ile seyahat acentesi unvanına sahip olmak için Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm bakanlığının ilgili mercilerine başvurmak gerekiyor.

A grubu seyahat acenta belgesi nasıl alınır?

BAŞVURU VE KURULUŞ İŞLEMLERİ

Seyahat acentası işletme belgesi almak isteyen tüzel kişiler, bir dilekçe ve varsa isim tesciline ilişkin belge ile seyahat acentası unvanı almak üzere T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na başvurur.

A grubu seyahat acentası belgesi nedir?

Seyahat acentası belgesi, seyahat acentası faaliyeti gösterilebilmesi için ticari kuruluşlara Kültür ve Turizm Bakanlığınca verilen belgedir. Seyahat acentaları gördükleri hizmetlere göre üç grupta toplanırlar: A Grubu Seyahat Acentaları: Tüm seyahat acentalığı hizmetlerini ifa ederler.

A grubu seyahat acentası ne iş yapar?

a) A Grubu Seyahat Acentası: Tüm seyahat acentalığı hizmetlerini yapar. b) B Grubu Seyahat Acentası: Kara, deniz ve hava ulaştırma araçlarına ilişkin rezervasyon ve bilet satışı hizmetleri ile A grubu seyahat acentalarının düzenledikleri turların biletlerinin rezervasyonunu ve satışını yapar.

Acenta açmak için ne gerekli?

Sigorta Acentesi Açabilmek İçin Tüzel Kişilerden İstenen Belgeler

 1. Ticaret Sicil Gazetesi.
 2. Ticaret Sicil Tasdiknamesi (asıl ve ıslak imzalı, kaşeli)
 3. Taahhütname.
 4. Vergi levhası sureti.
 5. İmza sirküleri fotokopisi.
 6. İflas belgesi.
 7. Şirket ana sözleşme belgesi.
 8. Mesleki sorumluluk sigortası
You might be interested:  Yurtiçi Seyahat Izin Belgesi Nasıl Alınır?

Seyahat acentası bayiliği nasıl alınır?

Seyahat acentası sıfatı, TÜRSAB’a üye olmak ve Bakanlıkça verilecek işletme belgesi almak suretiyle kazanılır. Seyahat acentası, Bakanlıktan işletme belgesi aldıktan sonra acentacılık faaliyetine başlar.

TÜRSAB belgesi kaç para 2021?

Seyahat acentalarının Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB)’a ödemesi gereken yıllık aidat ücreti 2021 yılı için 3.735,74 TL olarak belirlendi. TÜRSAB ‘dan bugün yapılan duyuruya göre Acenta ve Şube Kuruluş Ödentisi de 74.714,63 TL olarak açıklandı.

A grubu TÜRSAB belgesi nedir?

Seyahat acentaları uyguladıklara hizmetlere göre 3 ana gruba ayrılmaktadır: A Grubu Seyahat Acentaları: Tüm seyahat acentacılığı hizmetlerini ifa ederler. B Grubu Seyahat Acentaları: Uluslararası kara, deniz ve hava ulaştırma araçları ile (A) grubu seyahat acentalarının düzenleyecekleri turların biletlerini satarlar.

Acentacı ne kadar maaş alır?

2021 Seyahat Acentesi Satış Görevlisi Maaşları Seyahat Acentesi Satış Görevlisi maaşı ortalama aylık 3.060 – TL’dir. En düşük Seyahat Acentesi Satış Görevlisi maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 3.300 – TL’dir.

Karşılayıcı acenta nedir?

Yurtdışından gelen turistleri kendi ülkesinde ağarlayan yerel acenta.

TÜRSAB A grubu seyahat acentası belgesi ne kadar?

Genel Tebliği ile 2020 yılı yeniden değerleme oranı % 9,11 olmuştur. Belirtilen mevzuat hükümleri kapsamında 2021 yılına ilişkin yıllık aidat ödentisi miktarının 3.735,74 TL, Acenta ve Şube Kuruluş Ödentisi miktarının ise 74.714,63 TL olduğu hususunu siz değerli üyelerimizin bilgilerine sunarız.

Acenta türleri nedir?

Aracı Acente: Tacire bağlı bir sıfatı olmaksızın sözleşmeli halde belirli herhangi bir bölge içinde işletmeyi ilgilendiren sözleşmelerde aracılık eden acentedir. Sözleşme Yapan Acente: Sözleşmeye dayalı halde belirli bir bölgede işletmeyi ilgilendiren sözleşmeleri o işletme adına yapan acentedir.

TÜRSAB cezası ne kadar?

Rekabet Kurulu, hac kayıtlarında kontenjan paylaşımı yaparak rekabeti ihlal ettiği gerekçesiyle Türkiye Seyahat Acentaları Birliğine (TÜRSAB) 112 bin 484 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

You might be interested:  Seyahat Izni Için Hangi Belgeler Gerekli?

Sigorta acenteleri ne kadar kazanır?

Komisyon oranları ise sigorta branşına göre yüzde 1 ila 15 arasında değişiyor. Örneğin, trafik sigortasında acente komisyon oranı yüzde 11. Acente yıl içinde 3 milyon liralık toplam trafik poliçesi kesmişse, sigorta şirketinden 330 bin lira komisyon alıyor.

Sigorta şirketi bayiliği nasıl alınır?

Acentelik faaliyetlerinde bulunacak tüzel kişilerde aşağıdaki nitelikler aranır:

 1. Merkezlerinin Türkiye’de bulunması.
 2. İflas etmemiş ve konkordato ilan etmemiş olması.
 3. Asgari sermaye (25.000 TL) şartının yerine getirilmiş olması.
 4. Fiziksel, teknik ve idari altyapı ile insan kaynakları bakımından yeterli olması.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *