Tür Içerisindeki Çeşitlilik Ne Olarak Adlandırılır?

Tür içinde ve türler arasında bireylerin sahip olduğu genetik kompozisyonlarda görülen çeşitliliğe, genetik çeşitlilik denir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *