Tür Deneyim Belgesi Nasıl Alınır?

TÜR Belgesi kamu desteği ile veya özkaynaklarla geliştirilen ürün için alınabilecek olup işletme adına temsil ve ilzama yetkili kişiler tarafından, gerekli belgelerle birlikte yazılı veya elektronik ortamda (biltek.sanayi.gov.tr) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü’ne başvuru yapılır

Tür belgesini kimler alabilir?

Belge Kimlere Verilir?

 • Teknoloji merkezli işletmeler.
 • Ar-Ge merkezleri.
 • Kamu kurum ve kuruluşları
 • Kanunla kurulan vakıflar.
 • Sanayiciler.
 • Girişimciler.
 • KOBİ’ler.
 • Tür deneyim belgesi nedir?

  Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi (TÜR) de 28918 sayılı Resmi Gazete de yapılan değişiklikle Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen iş deneyimini gösteren belge olarak tanımlanmıştır. Tür Belgesinin Ürün/Hizmet Piyasa arz tarihinden itibaren 5 yıllık bir geçerlilik süresi bulunmaktadır.

  Tür deneyim nedir?

  TÜR yani Teknoloji Ürün Deneyim Belgesinde 28918 sayılı Resmi Gazetede yapılan değişiklikle Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen iş deneyimini gösteren belge olarak tanımlanmıştır.

  Yerli Malı Belgesi nasıl alınır?

  “Yerli Malı Belgesi” Birliğimizce hazırlanan web uygulaması üzerinden doldurulup Birlikçe yapılacak kontrolden sonra Oda/Borsalar tarafından isteklilere verilir. Söz konusu kontroller için sanayi ürünlerinde Yerli Katkı Oranı Cetveli ile Sanayi Sicil Belgesinin sisteme mutlaka yüklenilmesi gerekir.

  Iş bitirme belgesi nasıl alınır?

  İş deneyim belgesi, iş bitirme belgesi alabilmek için işin yapıldığı idareye dilekçe ile başvuruda bulunulması gerekmektedir. Yönetmeliklerde yer alan düzenlemelere göre; standart form olarak iş deneyim (iş bitirme) belgeleri kamuya yapılan işlerde ve özel sektöre yapılan yapım işlerinde düzenlenmektedir.

  You might be interested:  Iletişim Kurarken Ne Tür Nezaket Ifadeleri Kullanırız?

  Ortaklık tespit belgesi nedir?

  Madde 11-Ortaklık durum belgesi

  11.1. İhaleye katılan tüzel kişinin, ilgili İhale Uygulama Yönetmeliğine göre ortağına ait iş deneyimini gösteren belgeyi sunması halinde, bu belgeyle birlikte ortaklık durum belgesinin de başvuru veya teklif kapsamında sunulması zorunludur.

  Teknolojik ürün deneyim belgesi ne demek?

  Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi de 2015 yılında yapılan değişiklikle Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen iş deneyimini gösteren belge olarak tanımlanmıştır. Bu belgeyi ihalelerde iş bitirme belgenizin olmadığı durumda kullanabilirsiniz.

  Yerli malı belgesi ne için alınır?

  Yerli malı belgesi, sanayi sicil raporları ve kapasite raporları göz önünde bulundurularak, TOBB´a bağlı odalar ve borsalar tarafından sadece yerli üreticilere verilen bir belgedir ve ilgili ürünün Türk ürünü olduğunu göstermektedir.

  Yerli malı belgesi kaç günde çıkar?

  (2) Yerli malına konu sanayi ürününün Sanayi Sicil Belgesi ve Kapasite/Ekspertiz Raporu ile uyumlu olup olmadığı kontrol edilir. MADDE 13- (1) Yerli Malı Belgesi formu (Ek-4) oda/borsa tarafından elektronik ortamda doldurulur ve 10 işgünü içerisinde onaylanır.

  Yerli malı belgesi ücreti ne kadar?

  Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden gelen yazı doğrultusunda; 01.01.2022-31.12.2022 tarihleri arasında Odalara yapılacak olan Yerli Malı Belgesi taleplerinde TOBB tarafından belge başına 165,00. -TL onay ücreti alınacaktır.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *