Sulh Hukuk Mahkemesi Ne Tür Davalara Bakar?

SULH HUKUK MAHKEMESİ HANGİ DAVALARA BAKAR:

 • Kat mülkiyetinden kaynaklanan davalar,
 • İzale-i şuyu (ortaklığın giderilmesi) davası,
 • Kiralananın tahliyesi davası,
 • Kira ilişkisinden kaynaklanan tespit davası,
 • Kira bedelinin uyarlanması davası,
 • Kira sözleşmesinin iptali,
 • Miras ortaklığına temsilci atanması,
 • Asliye Hukuk Mahkemesi hangi davalara bakar?

  Asliye hukuk mahkemesi hangi davalara bakar? 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 2. maddesinde Asliye Hukuk Mahkemelerinin görevleri açıklanıyor.

  Hangi davalar Sulh Hukuk Mahkemesinde görülüyor?

  Türkiye’de adli yargı kolunun içinde yer alan hukuk mahkemelerinden biri olan Sulh Hukuk Mahkemesinde toplam on iki adet dava görülüyor. Peki, Sulh hukuk mahkemesi hangi davalara bakar?

  Sulh Hukuk Mahkemesinde açılacak davalar nelerdir?

  Peki Sulh Hukuk Mahkemesinde açılacak davalar nelerdir? Asliye hukuk mahkemeleriyle birlikte temel hukuk mahkemelerini oluşturan Sulh Hukuk Mahkemesi bulundukları il veya ilçenin adı ile adlandırılıyor. Sulh hukuk mahkemesinde açılan davalar Hukuk Muhakameleri Kanunu madde 4’de sayılmıştır.

  You might be interested:  Vesiletü'N Necat Hangi Tür?

  Asliye Hukuk Mahkemesi ve sulh hukuk mahkemesidir.?

  Asliye hukuk mahkemesi ve sulh hukuk mahkemesi özel hukuk uyuşmazlıklarına bakmakla “genel görevli” temel iki mahkemedir. Genel mahkemelerden olan asliye hukuk mahkemesinin görevi asıl, sulh hukuk mahkemesinin görevi ise istisnadır.

  Sulh hukuk mahkemeleri ne tür davalara bakar?

  Mülga 1086 Sayılı HMUK’dan farklı olarak bu düzenlemede miktar ayırımı yapılmaksızın tahliye, alacak, tazminat, kiracılık sıfatının tespiti gibi tüm kira ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözüm yeri Sulh Hukuk Mahkemesi olarak gösterilmiştir.

  Sulh hukuk ve Asliye hukuk hangi davalara bakar?

  Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na göre sulh hukuk mahkemesinin görevli olduğu davalar şu şekildedir; Kira sözleşmesine dayanan davalarda görevli mahkeme sulh hukuk mahkemesidir. Taşınır ve taşınmaz mal veya hakkın paylaştırılmasına ve ortaklığın giderilmesine ilişkin davalarda görevli mahkeme sulh hukuk mahkemesidir.

  Asliye sulh mahkemesi neye bakar?

  Asliye hukuk mahkemesi ve sulh hukuk mahkemesi özel hukuk uyuşmazlıklarına bakmakla görevli temel iki mahkemedir. Genel mahkemelerden olan asliye hukuk mahkemesinin görevi asıl, sulh hukuk mahkemesinin görevi ise istisnadır.

  Hangi mahkeme hangi davalara bakar?

  Hangi Mahkeme Hangi Davalara Bakar?

 • İş Mahkemeleri: İş veren ile işçiler ile ilgili tüm davalara İş Mahkemeleri bakmaktadır.
 • Ticaret Mahkemeleri: Ticaret işlerinden doğan tüm davalara bakar.
 • İcra Mahkemeleri: İcra takip işleri ile ilgili olarak tüm davalara bakmaktadır. (
 • Mahkeme türleri nelerdir?

  Türkiye’de mahkeme türleri şu şekildedir:

 • Adli Yargı Mahkemeleri.
 • İdari Yargı Mahkemeleri.
 • Askeri Yargı Mahkemeleri.
 • Yüksek Mahkemeler.
 • Sulh hukuk mahkemesine itiraz nereye yapılır?

  08/07/2021 tarihinde Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 24. maddesinin b bendi ‘Sulh Ceza Hâkimliğinin tutuklama ve adli kontrole ilişkin verdiği kararlara karşı yapılan itirazların incelenmesi, yargı çevresinde bulunduğu Asliye Ceza Mahkemesi hâkimine aittir.

  You might be interested:  Tür Bakımından Diğerlerinden Farklıdır Ne Demek?

  Sulh Hukuk Mahkemesi ne demek?

  Sulh hukuk mahkemesi; belirli özel hukuk davalarına bakmak üzere kurulmuş, Asliye hukuk mahkemeleriyle birlikte asıl görevli iki genel mahkemeden biridir (5235 sayılı Kanun 4. madde). Sulh hukuk mahkemeleri tek hakimlidir. Bulundukları il veya ilçenin adı ile adlandırılır.

  Asliye hukuk mahkemesi ceza verir mi?

  Yargılama sistemindeki temel taşlardan biri olan Asliye hukuk mahkemesinde genel olarak ceza yargılamaları yapılmaz.

  Sulh hukuk mahkemeleri kaldırıldı mı?

  Türk hukuk sisteminde ilk derece karar organı olarak kabul edilen Sulh Ceza Mahkemeleri 2014 yılının Haziran ayında kaldırıldı. Bu kaldırma işlemi sonucunda karışıklığın önlenmesi istendi. Bu nedenle bu mahkemenin görev alanına giren tüm dosyalar bir ay içinde Asliye Ceza Mahkemeleri’ne devredildi.

  1 asliye mahkemesi neye bakar?

  6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununa göre; dava konusunun değer ve miktarına bakılmaksızın malvarlığı haklarına ilişkin davarlarla, şahıs varlığına ilişkin davalarda görevli mahkeme, aksine bir düzenleme bulunmadıkça asliye hukuk mahkemesidir.

  1 sulh ceza mahkemesi hangi davalara bakar?

  5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre yapılan bazı soruşturma işlemleriyle bu işlemlere yapılan tüm itirazlar ve idari para cezası, trafik cezası veya park cezası gibi idari nitelikte olan bazı işlem ve işlere yapılan itirazları inceleyen ve itirazlar hakkında karar veren bir mahkemedir.

  Asliye ceza mahkemesinde ne olur?

  Asliye Ceza Mahkemesi on yıl veya daha az hapis cezasını gerektiren suçların yargılamasını yapmakla yükümlü bir mahkemedir. Asliye Ceza Mahkemesi diğer kanunlarla başka mahkemelerin görevli kılınmadığı tüm ceza davalarına ve işlere bakmaktadır.

  Kavga davalarına hangi mahkeme bakar?

  Kanunlar özellikle bir mahkemeyi yetkili ve görevli kılmışsa yargılamayı o mahkeme yapar. Sulh ceza hakimliği, ağır ceza mahkemeleri ve diğer özel mahkemelerin görevleri dışında kalan tüm dava ve işlere asliye ceza mahkemelerince bakılır.

  You might be interested:  Otel Temizliği Nasıl Yapılır?

  Hukuk davası ne demek?

  Dava, bir hakkın, devlet kanalıyla devletin organları olan mahkemeler vasıtasıyla kullanılmasıdır. Dava; asli (başlıbaşına bir iddia olup, başka bir davayla ilgisi bulunmayan) ve feri (asıl davanın teferruatından olarak, diğer bir şey hakkında hüküm verilmesinin istenilmesi) olur.

  7 ağır ceza mahkemesi hangi davalara bakar?

  Ağırlaştırılmış müebbet hapis, müebbet hapis ve on yıldan fazla hapis cezası gerektiren suçlarla ilgili dava ve işlere ağır ceza mahkemesi bakmakla görevlidir.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *