Otel Turizm Belgesi Nasıl Alınır?

Turizm İşletme Belgesi için Gerekli Evraklar Nelerdir?

 1. Adımıza düzenlenmiş noter onaylı vekaletname.
 2. Şirketi temsil ve ilzama yetkili kişilere ait noter tasdikli imza sirküleri.
 3. Ticaret Sicil Gazetesi.
 4. Tapu fotokopisi.
 5. Başvuru Ücreti Dekontu.
 6. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı (Noter Onaylı)

Basit Konaklama turizm işletme belgesi nasıl alınır?

Basit Konaklama Belgesi Nedir? İdaresinden alınmış işyeri açma ve çalışma ruhsatı ile faaliyette bulunan ve turizm işletmesi belgesi bulunmayan konaklama tesislerine, kanun teklifi yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde Bakanlığa başvurmaları halinde basit konaklama turizm işletmesi belgesi verilecek.

Turizm ruhsatı nasil alinir?

Turizm İşletme Belgesi Nedir?

 1. Başvuru Dilekçesi (Tarafımızca Hazırlanır)
 2. Tesis Tanıtım Raporu (Tarafımızca Hazırlanır)
 3. Şirketi temsil ve ilzama yetkili kişilere ait noter tasdikli imza sirküleri (Dilekçe ve ekleri bu kişilerce imzalanacaktır.)
 4. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı (Noter Onaylı)

Turizm belgesi harcı ne kadar?

2022 YILI TURİSTİK TESİSLERİN HARÇLARI BELGE – PLAKET – BAŞVURU

BELGE TÜRÜ BELGE 2022 MÜESSESE HARCI
TURİZM KENTLERİ 50.000 2.076,70
TATİL SİTELERİ VE VİLLALARI 50.000 2.076,70
ZİNCİR TESİSLER 50.000 2.076,70
PERSONEL EĞİTİM TESİSLERİ 14.000 2.076,70

Konaklama tesisi ruhsatı nereden alınır?

ÖNEMLİ NOT:Belediyeden alınan işyeri açma ve çalışma ruhsatını 28.07.2021 tarihinden sonra alanlar (ruhsat yenilemeleri hariç) başvurularını e-devlet üzerinden gerçekleştirileceklerdir. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü Başvuru sayfası ve e-devlet içintıklayınız.

You might be interested:  Otel Konaklama Faturası Nasıl Kesilir?

Turizm işletme belgesi alınması zorunlu mudur?

Turizm sektöründe; bu Kanun ve diğer mevzuatta yer alan teşvik tedbirleri ile istisna, muafiyet ve haklardan yararlanabilmek için Bakanlıktan turizm yatırımı belgesi veya turizm işletmesi belgesi alınması zorunludur. Belgeli yatırımların, Bakanlıkça belirlenen süreler içinde tamamlanarak işletmeye açılması zorunludur.

Basit konaklama belgesi zorunlu mu?

Söz konusu konaklama tesislerinin, basit konaklama turizm işletme belge başvurularının Düzce İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne başvuru yapması ve en geç 18.07.2022 tarihine kadar ‘Basit Konaklama Turizm İşletme Belgesi’ alması zorunludur.

Restaurant için turizm belgesi nasıl alınır?

İlgili yönetmelikçe istenen belgelerle birlikte bakanlığa başvurulması halinde Başvurular, başvuru belgelerinin eksiksiz olarak Bakanlığa tesliminden itibaren altmış gün içinde sonuçlandırılır. Başvuru uygun bulunan tesisler denetim programına alınır ve denetim sonucu olumlu olanlar belgelendirilir.

Otel ruhsatını kim verir?

Otel Ruhsatını Kim Verir? Otel ruhsatı almak için gerekli belgeler hazırlanarak belediyeye başvurulur. Ayrıca turizm belgesi almak gerekmektedir ki yine gerekli evraklar ile ilgili bakanlığa başvurulur.

Turizm işletme belgesi başvuru ücreti nereye yatırılır?

Turistik Müessese Harcı Ankara için Veraset ve Harçlar Vergi Dairesine, diğer iller için herhangi bir vergi dairesine yatırılır Belge harcı, plaket harcı, başvuru harcı ise ZİRAAT BANKASI ANKARA KAMU KURUMSAL ŞB. TR350001001745034831705539 hesap numarasına yatırılır.

Butik otel açmak için neler gerekli?

Butik Otel Açma Şartları Nelerdir?

 1. İmza sirküleri.
 2. İmza beyannamesi.
 3. Yatırım yapılacak butik otelin konumu, türü, sınıfı ve kapasitesini belirten rapor.
 4. Varsa isim tesciline dair belge.
 5. Butik otel, tescilli kültür varlığı alanında kurulacaksa buna dair belge.

Pansiyon ruhsatı nasıl alınır?

Pansiyon işletme belgesi nasıl alınır?

 1. Ruhsat başvuru formu.
 2. Tapu fotokopisi (Son 3 aylık, değişiklik olmadığına dair tasdikli)
 3. Adres belgesi (Tapu fotokopisi ile birlikte bağlı bulunan belediyenin İmar İşleri Müdürlüğü’nden alınabilir.)
 4. İskan belgesi (Binanın yapı kullanma izin belgesi.
You might be interested:  Neredekal mobil site İle tatili cebinizden Çıkarın!

Bungalow işletme ruhsatı nasıl alınır?

Bungalov tarzı evlerde yaşamak için bu yapıları uygun arsanız varsa kendinizde yaptırabilirsiniz. Bunun için arsanın bir bölümünün imara açık olması yeterli olmaktadır. Yetkili yerlerden gerekli izinleri aldıktan sonra arazinin % 5 lik bölümüne bungalov inşası yaptırabilirsiniz.

Işyeri açma ve çalışma ruhsatı nereden alınır?

İşyeri açma ve çalışma ruhsatı almak için işyerinin bulunduğu ilçe belediyesine başvurulur. İstenen belgeler alınacak kuruma ve ilçelere göre değişiklik göstermektedir. Belgelerin tam listesi, ilçe belediyelerinden öğrenilebilir.

Özel konaklama tesisi nedir?

MADDE 22- (1) Özel konaklama tesisleri, ülke turizmine katkı sağlayan ve Bakanlık tarafından desteklenmeleri uygun görülen, yer aldığı yapı veya bulunduğu bölge itibarıyla aşağıda belirtilen özelliklerden en az birini taşıyan nitelikli tesislerdir: a) Mimari özgünlük. b) Tarihi değer. c) Doğaya ait özellik.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *