Omurga Ne Tür Kemiklerden Oluşur?

Omurga. Omurga (Spinal kolon), yani columna vertebralis vücudu destekleyen ve omur olarak isimlendirilen servikal, torasik, lomber, sakral ve koksiks olarak gruplanan 33 kemikten oluşan ana yapıdır.
Omurga (Spinal kolon), yani columna vertebralis vücudu destekleyen servikal, torasik, lumbar, sakral ve koksiks olarak gruplanan 26 kemikten 33 vertebradan oluşan ana yapıdır.

Omurga kemiği ne tür bir kemiktir?

Gövde kemikleri, omurga ve göğüs kafesi kemiklerinden oluşur Omurga (Columna Vertebralis) Omurga, kafatası tabanından başlayarak boyun ve gövdenin arka ortasında uzanan ve omurların üst üste dizilmesiyle oluşmuş kemik kolondur. Omurganın Yapısı Omurga 33 veya 34 omurun (vertebrae) üst üste sıralanmasıyla oluşur.

Omurga hangi kemik şekline girer?

Omurga Anatomisi

Omurgamız arkadan bakıldığında düz bir sütun şeklinde iken yandan bakınca kıvrımlıdır. Bu fizyolojik kıvrımlar boyunda öne doğru (lordoz), sırtta arkaya doğru (kifoz) ve belde öne doğru (lordoz) olmak üzere üç adettir. Omurganın S şeklindeki yapısında yer alan 33 kemik şunlardır.

Omurga eklemleri nelerdir?

Omurgayı meydana getiren omur kemikleri birbirlerine yarı oynar eklemlerle bağlanmıştır. Sadece sağrı ve kuyruk sokumu omurları aralarında oynamaz eklemler bulunur. Omurga, 5 etaptan meydana gelir. Bunlar; boyun, sırt, bel, sağrı ve kuyruk sokumudur.

Omurga kemikleri nelerdir?

Omurgada 7 adet boyun omuru (servikal vertebra), 12 adet sırt omuru (torasik vertebra), 5 adet bel omuru (lumbal vertebra), 5 sakral vertebra (sakrum) ve 4 de koksigeal (koksiks) vertebra bulunur.

You might be interested:  Istanbul Havalimanı Istanbul Seyahat Nerede?

Kaburga kemiği ne tür bir kemiktir?

Kaburga kemiği, yassı kemiktir.

Periost ne demek?

Periost veya diğer adıyla kemik zarı, kemiğin enlemesine büyümesini sağlayan zar. Ayrıca kemik kırıldığında kemiği onarır ve kemiğin besin ihtiyacını karşılar.

Omurga yapısı nasıl olmalı?

İdeal omurga postürü kişinin doğru(dik) duruş sergilediği durumda omuzların geride tutulduğu(yere dik açı), karnımızı hafif içine çektiğimiz, dizlerimizi dik tuttuğumuz ve göğsümüzü hafif öne çıkardığımız pozisyonumuzdur.

Yassı kemikler ne?

Kafatası kemikleri, kürek kemikleri, kaburgalar ve kalça kemikleri yassı kemiklerdir. Yassı kemiklerin kalınlığı genişliğinden ve boyundan daha az olan kemiklerdir. Yassı kemikler göğüs, kafatası, kürek ve kaburga kemiklerinden oluşur.

Eğe kemiği vücudun hangi bölgesinde yer alır?

kaburga anlamına gelir. ama daha çok kaburganın parmak gibi öne doğru gelen ince uzun dallarını anlatır. ortadaki göğüs kemiği ve arkadaki omurgaları pek kapsamaz. türkçe’dir.

Eklem Çeşitleri Nelerdir?

Vücudumuzdaki eklemler 3 gruba ayrılırlar;

 • Sabit veya hareketsiz eklemler (kafatası eklemleri)
 • Yarı oynar eklemler (omurlar ve çene kemiği)
 • Oynar eklemler (sinoviyal eklemler) (omuz, kol, bacak eklemleri)
 • Oynar eklem nelerdir?

  Oynar eklemlere örnekler şu şekildedir:

  Omuz eklemi. Kalça eklemi. Kol ve bacaklardaki eklemler. El ve ayak bileklerindeki eklemler.

  Omurga kaç bölümden oluşur?

  Omurga; boyun bölgesinde 7 ( Cervical), sırt bölgesinde 12 (Thoracal), bel bölgesinde 5 (Lumbar) ve kalça bölgesinde de birbirine kaynamış 5 (sacrum ve cocccyx) adet omurdan oluşan kemik zinciridir. Omurgada boyun, sırt ve bel bölgesinde 3 adet doğal kavis vardır.

  C6 vertebra korpusu nedir?

  C6 sinir köküne bağlı hareket eden diğer bir kas grubu ise el sırtı tarafında bilekten dirseğe kadar uzanan ve el bileğini geriye çekmeyi sağlayan kaslardır. C6 siniri zedelendiğinde bu sinirin duyu hissini taşıdığı elin başparmak tarafından dirseğe kadar uyuşma olabilir.

  You might be interested:  Pearl Harbor Ne Tür Bir Askeri Üssü?

  Torakal ve Lomber Nedir?

  İnsan iskeletinin esasını oluşturan omurga, 7 adet servikal vertebra ya da farklı bir deyişle boyun omuru, 12 tane torakal vertebra yani sırt omuru, 5 adet bel omuru olarak bilinen lomber vertebra ve 5 tane sakral vertebra olarak tanımlanan kuyruk sokumundan oluşur.

  Omurganın bağları nelerdir?

  Omurganın başlıca üç önemli bağı vardır. Omurların hemen önünde kalın ön uzun bağ, omur gövdesinin arkasında omuriliğin hemen önünde daha ince arka uzun bağ ve omuriliğin arkasında sarı bağ oldukça önem taşırlar.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *