Nutuk Hangi Tür Eserdir?

Söylev (Nutuk), aslında bir sözlü kompozisyon ürünüdür. Yalnız nutuk, yazıya geçmişse ve kitabî özelliği varsa aynı zamanda yazılı kompozisyon ürünü olarak da kabul görür. Türk edebiyatının en güçlü söylev (nutuk = hitabet) örneği Atatürk’ün ‘Büyük Nutku’dur.

Nutuk roman mı?

“Büyük Atatürk’ün Nutuk eserinin gençler için çizgi roman halinde sunulma fikri güzel. Nutuk, Mustafa Kemal Atatürk’ün 1927’de İstiklal Savaşı ve Cumhuriyet’in kuruluş yıllarını Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine altı gün boyunca okumasından meydana gelen bir ‘res gestae’, bir otobiyografidir.

Nutuk hangi tür bir kitaptır?

Nutuk kitabı 1927 yılında yayınlanmış bir kitaptır. Cumhuriyet tarihinin en önemli kitaplarından bir tanesidir. Söylev türünde yazılan Nutuk kitabı cilt halinde de satılmaktadır. Nutuk pek çok kişi tarafından satın alınan bir kitaptır.

Nutuk askeri mi siyasi mi?

– Hukuki Nutuk: Avukat, hakim ve savcıların tertip ettiği konuşmalardır. – Askeri Nutuk: Emir komuta altında bulunan askerlere duygu yükleyen ve yüreklendiren eserlerdir. – Siyasi Nutuk: Siyasi konuları ele alır. Meclisin ve seçim meydanlarının vazgeçilmez türüdür.

Muhterem efendiler sizi günlerce hangi söylev türü?

Atatürk, “Muhterem Efendiler, sizi günlerce işgal eden, uzun ve teferruatlı beyanatım, en nihayet mazi olmuş bir devrin hikâyesidir.” cümlesi ile Nutuk’un içeriğini de özetlemektedir: Mazi olmuş bir devrin hikâyesi… “Hikâye” sözünün yazınsal terim değerinde ve öznel niteliği ile kullanıldığını söyleyebiliriz.

You might be interested:  Otel Filmi Nerede Çekildi?

Nutuk nasıl bir kitaptır?

Bizzat tarih yapanın kaleminden çıkmış tarih kitabı. Milli mücadele yıllarını anlatıldığı kitapta Atatürk şahidi olduğu veya tarafı olduğu birçok olayı burada anlatmış. Samsun’a çıkmasıyla başlayan serüven Cumhuriyetin kurulması ve ardından gerçekleşen devrimlerle devam etmiş.

Nutuk konusu nedir kısaca?

Nutuk, Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı dönemini birinci ağızdan aktardığı, Cumhuriyet tarihi açısından önemli bir eserdir. Atatürk, Nutuk ile geçmişi anlatıp aynı zamanda gelecekte olabilecek tehlikelerin önceden sezilebilmesi için alınacak derslerden bahsetmektedir.

Nutuk türleri nelerdir?

Nutuk Türleri :

 • Askeri-Siyasi Söylev.
 • Dini Söylev.
 • Hukuki Söylev.
 • Akademik Söylev.
 • Bilimsel ve Kültürel Söylev.
 • Nutuk 100 Temel Eser mi?

  Nutuk Kitap Açıklaması

  Türk Devrimi’nin düşünsel ve eylem boyutunun iç içe birlikte bütünleşerek modern Türkiye’nin doğuşunu hazırlamasıdır. Bu yönüyle Nutuk Türk Devrim Tarihi’nin temel kitaplarının en başta gelen belgesel yapıtıdır. MEB’in 100 temel eser listesinde yer alır.

  Nutuk birinci elden bir kaynak mıdır?

  Yurdumuzun parçalanıp işgal edildiği günlerden başlayarak, Türk tarihinde bir dönüm noktası olan İstiklâl Savaşı’nı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunu ve inkılâpların yapılışını anlatan Nutuk, siyasî ve millî tarihimizin birinci elden, pek değerli bir kaynak eseridir.

  Nutuk nasıl bir yazı türüdür?

  Dinleyenleri coşturmak ve belli bir amaca yöneltmek; onlara bir duyguyu, bir düşünceyi, bir isteği, bir ülküyü aşılamak; önemli açıklamalarda bulunmak için yapılan etkili, coşkulu konuşmalara Söylev (Nutuk) denir.

  Nutuk ne ile başlar ve biter?

  Nutuk, durumu özetleyerek başlar ve Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi ile biter. Bu hitabe de biraz dikkatli okunduğunda içinde bugüne dair pek çok dersi barındırmaktadır.

  Nutuk anı mıdır?

  Nutuk, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’nin; nereden başlanıp, hangi olumsuz koşullar altında, hangi engel ve aşamalardan geçilerek nasıl kurulduğunu, belgelerle anlatan anıtsal bir kitaptır.

  You might be interested:  Tek Tür Molekül Ne Demek?

  Söylevlerde dil hangi işlevde kullanılır?

  Heyecana Bağlı İşlev

  Dilin heyecana bağlı işlevinde yorum, öznellik hâkimdir. Özel mektuplar, lirik şiirler, eleştiri yazıları, hitabetler (söylev) dilin bu işleviyle oluşturulur.

  Askeri söylev ne demek?

  Askeri Söylev: Askerleri duygulandırmak, cesaretlendirmek amacıyla komutanların yaptığı söylevlerdir. Savaşlarda ve kışlalalarda yapılır. Dini Söylev: Dinsel konular üzerinde yapılan söylevlerdir. Tapınaklarda yapılır.

  Söylev çeşitleri nelerdir?

  Söylev Türleri Nelerdir? – En Son Haberler – Milliyet.

 • Dini söylevler – Konuları – peygamberlerin yaşamı, tasavvuf, ahiret, ibadet ve Allah inancı
 • Siyasi söylevler – Konuları: Cumhuriyet, Demokrasi.
 • Sanatsal söylevler – Konuları: Sinema, fotoğraf, resim, edebiyat, sanat tarihi, mimari.
 • Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *