Kerem Ile Aslı Ne Tür?

Halk hikayeleri, aslında sevgi hikayeleri ve aşıkların yaşam öyküleridir. Kerem ile Aslı da bunlar arasında en bilinen ve sevilenlerden biridir.

Kerem ile Aslı efsane mi?

Uzun yıllar önce yaşanmış bir efsane olan 3 büyük aşktan birisi bildiğimiz gibi Aslı ile Kerem’dir. Kerem’in asıl adı Ahmet Mirza’dır, Islahan Şahının erkek evladıdır. Şah’ın hazinelerinin defterini tutan Ermeni Keşişinin kızı Aslı’dır. Kerem ile Aslı’nın tanışması çok değişik rivayetlerle anlatılır ve uzundur.

Kerem ile Aslı nasıl bir hikayedir?

Kerem ile Aslı

İsfahan Şahı’nın oğlu olan Kerem, Şahın hazinedarı olan Ermeni keşişin kızı Aslı’ya abayı yakar. Keşiş, kızının bir müslümana gönül vermesini istemez ve Aslı’yı alır ve kaçar. Onların peşine düşen Kerem de köy köy, şehir şehir her yerde Aslı’yı takip eder. Sonunda muradına erer ve Aslı’yla evlenir.

Kerem ile Aslı Ferhat ile Şirin hangi yazı türüdür?

Makalede, klasik edebiyattan mesneviler yoluyla halk edebiyatına geçen ve halk hikâyesi yapısına bürünen “Ferhat ile Şirin” hikâyesiyle, XVII. yüzyılda Kerem adlı saz şairinin hayatı etrafında şekillenen “Kerem ile Aslı” hikâyesi karşılaştırılmıştır.

Kerem ile Aslı sonunda ne oluyor?

Aslı’ın saçları, Kerem’in küllerine karışmış. Kıvılcım alan saçlar birden bire tutuşur ve Aslı’da kül olur. Sevdalıların külleri birbirine karışır ve iki aşık birbirine kavuşur.

You might be interested:  Hava Ne Tür Karışımdır?

Kerem ile Aslı roman mı?

Kerem ile Aslı, 16. yüzyıl veya daha sonralarında Yusuf ile Züleyha, Hüsrev İle Şirin, Leyla ile Mecnun gibi Arap ve Fars asıllı halk hikâyelerinin etkisi ile oluşan özgün bir Türk Halk Hikâyesidir.

Kerem ile Aslı halk hikayesi mi Mesnevi mi?

Kerem ile Aslı, 17. yüzyıldan günümüze gelen halk hikayesi Halk Hikâyeleri, Anadolu’da 16. yy sonrasında hikayeci aşıklar halkın sanat edebiyat ihtiyacını karşılıyordu. Köy köy geziyor, köy odalarında, düğünlerde, köy ve kasaba kahvehanelerinde sazları eşliğinde hikayeler anlatıyordu.

Halk Hikayesi Nasıl Yazılır?

Halk hikayeleri, destanlardan;

 • mutlaka tarihi bir vakaya dayanmaması,
 • nazım-nesir karışık oluşu ve zamanla nesir kısmının ağırlık kazanması,
 • şahısların ve olayların anlatımında takınılan gerçekçi tavır,
 • kahramanlıktan çok aşk maceralarına yer verilmesi,
 • Aslı ile Kerem hikâyesi nerede geçiyor?

  Anadolu’da çok sevilen Kerem ile Aslı hikayesi’nin bir bölümü Ağrı’da geçer; dumanda yolunu şaşıran Kerem, türkü ile Ağrı dağından yol ister, birdenbire murat suyu karşısına çıkıp ta önünü kestiğinde ondanda geçit vermesini talep eder. Eski Doğubayazıt’ta geçen bölümü şöyledir.

  Ferhat ile Şirin türü nedir?

  XVI. yüzyılda Hüsrev /Ferhad ile Şirin’in aşkını konu edinen on dört mesnevi kaleme alınmıştır. Bu aşk hikâyesinin gelişiminde başka hiçbir mesnevide görülmeyen bir değişim söz konusudur. Hikâyenin aslında erkek kahramanı Hüsrev’dir.

  Kerem ile Aslı bakış açısı nedir?

  Cevap: İlahi bakış açısı kullanılmıştır.

  Kerem ile Aslı nerede dünyaya geldi?

  Kerem ile Aslı hikâyesine göre Kerem, İsfahan, Ahlat, Gence veya Tebriz şahının oğlu olarak olağanüstü bir biçimde dünyaya gelmiştir.

  Kerem ile Aslı nerede dunyaya geldi?

  Aşkları efsane olan Aslı ile Kerem’in Kayseri’de yaşadıklarının pek bilinmediğini ifade eden Tekinsoy, şunları kaydetti: “Aslı ile Kerem’in hikayesi dilden dile anlatılır, ama Aslı ile Kerem’in Kayseri’de yaşadıklarını çok insan bilmez.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *