Kemençe Hangi Tür Çalgıdır?

Kemençe, rebap, keman türü yaylı çalgılarla akraba olduğu sanılan, bir yay yardımıyla çalınan üç telli geleneksel halk çalgısının adı olup, klasik kemençe ile karıştırılmasını önlemek amacıyla Karadeniz kemençesi olarak da adlandırılmaktadır.

Kemençe ne tür bir çalgıdır?

Kemençe, biri Osmanlı Müziğinde, diğeri Karadeniz yöresi halk müziğinde kullanılan iki ayrı yaylı çalgının ortak adıdır.

Karadeniz kemençesi nasıl bir çalgıdır?

Kemençe, diz üzerinde çalınan ve kemana benzeyen, üç telli küçük yaylı saz. Biri Osmanlı Müziğinde, diğeri Karadeniz yöresi halk müziğinde kullanılan iki ayrı yaylı çalgının ortak adıdır.

Kemençe nerenin çalgısı?

Yaylı sazlar içerisinde yer alan kemençenin Orta Asya kökenli olduğunu, buradan Türk göçleriyle birlikte Avrupa, Asya ve Afrika’ya yayıldığının anlaşıldığını belirten Prof. Dr. Necati Demir, Türk boylarının kemençeye farklı isimler verdiğini belirtti.

Kemençe hangi malzemeden yapılır?

Kemençe yayı çet (çef), erik ağacından yapılır. Yay telleri ise at kuyruğundandır. Yay tellerine reçine (kolofon) sürüldükten sonra çalınır.

Kemençe çeşitleri nelerdir?

Kemençe türleri, iki tipte yer alır. Bu türlerin ilki, sözü edilen Karadeniz kemençesidir. Karadeniz kemençesinin yanı sıra; klasik kemençe türü de mevcuttur.

Müzik aleti olan kanun nedir?

Kanun, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da yaygın olarak kullanılan bir telli çalgıdır. İsmi Arapça ‘yasa ve yönetmek’ manasındaki ‘kanun’ kelimesinden gelmektedir. Araplar ise kelimeyi Grekler’in ‘κανών’ (kanṓn) kelimesinden ödünç almışlardır. Kanun çalgısının bilinen tarihi MÖ. 19.yy’a dayanmaktadır.

You might be interested:  Seyahat Izni Kolay Nasıl Alınır?

Yaylı çalgılar nedir?

Yaylı çalgıların isimlerini sıralayacak olursak: Keman, Çello, Viyola, Elektro keman, Kontrabas, Viyolonsel, Yaylı tambur, Kemençe ve Kabak kemane bu çalgılar arasında yer almaktadır.

Karadenize özgü aletler nelerdir?

Çalgılar. Trabzon yöresinde kullanılan çalgılara baktığımızda bağlama, cura, kemençe, dilli kaval, dilsiz kaval, zurna, davul, zilli maşa, zil, kaşık ve tef gibi çalgıların varlığı görülmektedir.

En iyi kemençe hangi ağaçtan yapılır?

‘En iyi kemençe erik ve ardıç ağacından yapılmaktadır. Bu ağaçlardan yapılan kemençelerin sesi daha gür çıkar. Yaş ağaçtan kemençe yapamazsın. Kemençe yapacağın ağaç kuru olmalıdır.

Tulum hangi ülkeye ait?

Tulum, Anadolu’nun kuzeydoğusunda Rize, Artvin, Ardahan ve Gümüşhane’de kullanılan nefesli bir halk çalgısı. Balkan yarımadası ve İskoçya’da kullanılan gaydadan en önemli farklı pes sesleri kontrol edebilen boruya sahip olmamasıdır.

Klasik Kemençe hangi yöreye aittir?

Bu yüzden üç telli olan günümüzdeki çalgıya Osmanlı kemençesi de denilmektedir. Önemli icracıları ve yapımcıları ise Osmanlı’da ve özellikle İstanbul’da yaşamış olan Türkler ve Rumlardır. Bundan dolayı Yunanistan’da bu çalgı, İstanbul kemençesi olarak da anılmaktadır.

Kemençenin karar sesi nasıl anlaşılır?

Kullanılan tel ölçüleri ince telde 0.25 -0.28, orta telde 0.28 – 0.30, kalın telde A2 veya D3 keman teli şeklindedir. Teller dörtlü aralıklarla akort edilmektedir. Orta telin akort düzenindeki sesi aynı zamanda kemençenin karar sesidir ve kemençe bu sesle tanımlanır.

Karadeniz kemençesi kaç oktav?

Karadeniz kemençesinin en büyük özelliği ise paralel ses çıkartmasıdır. (4’lü paralel). Yaklaşık ‘1’ oktav civarında ses sahası vardır. Bunlardan başka Azeri Kemençesi denilen bir saz daha vardır.

Karadeniz kemençesi nasıl çalınır?

Teller tuşa çok yakındır. Çünkü “Karadeniz kemençesi”, tellerin üzerine parmak uçlarıyla basılarak çalınır. Çalgıcı, ayakta ise çalgıyı sol eliyle havada tutarak, oturuyor ise dizlerinin arasına dayayarak çalar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *