Ibni Batuta Hangi Tür Öğretici Yazıları Ile Ün Kazanmıştır?

Ama seyahatnâmenin bildiğimiz tarzıyla bir tür olarak yerleşmesini sağlayan en önemli iki kitap, Marco Polo’nun ‘Harikalar Kitabı’ ile İbn Batuta’nın kısaca ‘Rıhletü İbn Batuta’ adıyla tanınan eserleri olmuştur.

Ibn i Batuta neyi keşfetti?

Ancak 19. yüzyılda birçok batı dillerine çevrildikten sonra önem kazanmış ve İbn Battuta doğunun en bilinen isimlerinden biri olmuştur. Bugün aydaki bir meteor krateri ve Dubai’de koridorları onun araştırmalarıyla döşenmiş bir alışveriş merkezi onun adını taşır.

Marco Polo ibni Batuta Puşkin hangi tür öğretici yazılarıyla ün kazanmışlardır?

Marco Polo, İbn-i Batuta, Puşkin gibi yazarlar da gezi yazısı türündeki eserleriyle ün kazanmış kişilerdir.

Ibni Batuta gezi yazısı yazdı mı?

Birçok dile çevrilen bu eser gezi edebiyatının ilk klasik örneklerinden biri sayılır. Arap gezgini İbn Batuta da Anadolu, Harezm, Maveraünnehir ve Horasan’ı dolaşarak oralarda yaşayan Türklerin teknik ve toplumsal özelliklerini anlatan bir kitap yazmıştır.

Ibn Battuta Seyahatnamesi ne anlatıyor?

tuhfet-ün nuzzar fi garaip-il-emsal ve’l acaib-il-efsar adıyla hatırlanmamasına çok da şaşmadığım, ibni battuta’nın ispanya ile hindistan arasını çeyrek asır boyunca gezip, kültürlerini,geleneklerini,insanlarını anlattığı yapıtı.

You might be interested:  Trafik Sigortası Ne Tür Kazaları Karşılar?

Ibni Battuta Orhan Bey için ne dedi?

“Bursa’nın sultanı Osmancık oğlu İhtiyaruddin Orhan Bey’dir. Bu hükümdar Türk padişahlarının en ulusu olduğu kadar, toprak, asker ve varlık bakımından da onların en üstünü bulunmaktadır.

Marco Polo Türkiye için ne dedi?

13. yüzyılda türk beldelerini dolaşan marco polo, amu derya nehrinin yukarılarında kuzey doğu’ya yayılan ve ‘büyük türkiye’ diye tanımlar olduğu yerleri ziyaret ederken türk hükümdarlarının kızlarından söz eder ve şöyle der: ‘ prenses öylesine güçlü ki tüm ülkede onunla başa çıkacak erkek bulmak güç.

Marco Polo ne tür eserler yazar?

Marco Polo, Anı – Anlatı – Günlük – Seyahatname, Araştırma – İnceleme, Çocuk & Gençlik kategorilerinde eserler yazmış popüler bir yazardır.

Marco Polo Anadolu için hangi kavramı kullanmıştır?

O dönemlerin ünlü gezgini Marco Polo’nun Anadolu için Türkiye ismini kullanmasıyla da bu isim yaygınlaşmıştır. On üçüncü yüzyılda ise Avrupa, Altaylardan Tuna boylarına kadar olan bölgeyi Magna Turchia (Büyük Türkiye) olarak adlandırmaya başlamıştır.

Gezi yazısı yazarları kimlerdir?

Türk

 • Evliya Çelebi—Evliya Çelebi Seyahatnamesi.
 • Piri Reis—Kitab-ı Bahriye.
 • Seydi Ali Reis—Mir’at-ül Memalik.
 • Ahmet Haşim—Frankfurt Seyahatnamesi.
 • Mustafa Said Bey—Avrupa Seyahatnamesi.
 • Ömer Lütfi—Ümit Burnu Seyahatname.
 • Abdurrahman Efendi—Brezilya Seyahatnamesi.
 • Mehmed Hurşid Paşa—Seyahatname-i Hudud’u.
 • Gezi yazısı Nedir örnek?

  Gezi yazısı, yurt içinde ya da yurt dışında gezilip görülen şehir ya da ülkeler hakkında bilgi verme amacı ile kaleme alınan edebi yazılardır. Bu yazılarda o yörede yaşayan toplumların gelenek ve göreneklerini, kültürlerini, coğrafi zenginlikleri, yaşam biçimlerini kaleme alınabilir.

  İbni Batuta anlamı nedir?

  Dünya tarihinin en büyük seyyahlarından biri olarak kabul edilen Faslı Seyyah İbn-i Batuta, 29 yıl süren ve Çin’den İspanya’ya kadar yaklaşık 130 bin kilometreyi bulan seyahatleri boyunca İslam dünyasının ve çevresinin büyük bir bölümünü gezmiştir.

  You might be interested:  Ilden Ile Seyahat Izni Nasıl Alınır?

  Ibn Battuta Seyahatnamesi kaç cilt?

  İbn Battûta Seyahatnâmesi (kutulu, iki cilt)

  Ibni Batuta Seyahatnamesi kaç cilt?

  İbn Battuta Seyahatnamesi (2 Cilt Takım)

  Ibni Batuta gezi yazısı örneği var mı?

  Bu seyahatnamelerden biri, Ġbn Battûta‟nın, 14. yüzyılda yaklaĢık 28 yıl süren dünya turu sırasında gezip gördüğü yerleri yazdığı ve Ġslam tarihinin ve kültürünün ilgili dönem hakkında yazılı olarak ayrıntılı bilgiler sunduğu Tuhfetu‟n-Nuzzâr fî Ğarâibi‟l-Emsâr ve‟l-Esfâr isimli seyahatnamesidir.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *