Güvenli Otel Sertifikası Nasıl Alınır?

Güvenli Turizm Sertifikası Nasıl Alınır? Güvenli Turizm Sertifikasının denetimi, bu belgeyi vermeye yetkisi bulunan akreditasyon firmaları tarafından gerçekleştiriliyor. Bu belgeyi alabilmek için tesislerin, yetkili kuruluşlarla iletişime geçmeleri ve denetim almaları gerekiyor.

Güvenli turizm sertifikası kaç para?

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED), oteller ve restoranlar için yatak kapasitesi ve metrekare büyüklüklerine göre sertifika ücretlerini açıkladı. Buna göre, sertifika bedeli 600 ve üzeri yataklı şehir otelinde 2 bin 200 TL iken resort otelde 2 bin 600 TL olarak belirlendi.

Güvenli turizm sertifikası kalktı mı?

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, salgın nedeniyle ‘Güvenli Turizm Sertifikası’ programını uygulamaya koyduklarını hatırlatarak ‘Sertifikamızın adını 2023 itibarıyla Güvenli ve Yeşil Turizm Sertifikası olarak değiştireceğiz.’ dedi.

Turizm işletmesi belgesi nasıl alınır?

İlgili yönetmelikçe istenen belgelerle birlikte bakanlığa başvurulması halinde Başvurular, başvuru belgelerinin eksiksiz olarak Bakanlığa tesliminden itibaren altmış gün içinde sonuçlandırılır. Başvuru uygun bulunan tesisler denetim programına alınır ve denetim sonucu olumlu olanlar belgelendirilir.

Kimler güvenli turizm denetçisi olabilir?

Denetmenler; Gıda Mühendisi, Gıda Teknikeri, Kimya Mühendisi, Kimyager, Biyolog, Ziraat Mühendisi, Elektrik Mühendisi, Makine Mühendisi, Elektrik Teknikeri ve Makine Teknikeri, Veteriner, Veteriner Sağlık Teknikeri, Endüstri Mühendisi, Çevre Mühendisi, Gemi Mühendisliği, Gemi İşletmeciliği, fakültelerin 4 yıllık

Güvenli turizm sertifikası ne zaman biter?

08.10.2020 tarih ve 2020/17 sayılı Genelge ile sertifika alma zorunluluğunun kapsamı genişletilerek, faaliyetine devam eden 30-49 oda arası kapasiteli Kültür ve Turizm Bakanlığı Turizm İşletme Belgeli ve Belediye belgeli tüm konaklama tesislerine de 01.01.2021 tarihine kadar “Güvenli Turizm Sertifikası” alma

You might be interested:  Erkekler Ne Tur Hediye Sever?

Otel denetimini kim yapar?

Madde 5 – (Değişik: 29/9/2006-2006/11076 K.) Turizm yatırım ve işletmelerinin denetimi, Bakanlık kontrolörleri veya Bakan tarafından görev verilmesi halinde Bakanlık müfettişlerince yapılır.

Turizm Bakanı hangi otelin sahibi?

1999 yılında ‘Voyage Hotels Group’, 2001 yılında ‘Didim Tur’ ve 2004 yılında Atlasjet olarak bilinen havayolu şirketi AtlasGlobal’ı 2004 yılında şirket gruplarına kattı. ETSTUR ve MaxxRoyal otellerinin sahibidir.

Turizmde Sertifikasyon nedir?

Sağlıklı Turizm Sertifikasyonu, tatilini Türkiye’de geçirecek Türk vatandaşları ve yabancı ziyaretçiler için ulaşımdan konaklamaya, tesis çalışanlarından yolcuların kendi sağlık durumuna uzanan geniş bir yelpazede alınacak tedbirleri kapsar.

Turizm işletme belgesi alınması zorunlu mudur?

Turizm sektöründe; bu Kanun ve diğer mevzuatta yer alan teşvik tedbirleri ile istisna, muafiyet ve haklardan yararlanabilmek için Bakanlıktan turizm yatırımı belgesi veya turizm işletmesi belgesi alınması zorunludur. Belgeli yatırımların, Bakanlıkça belirlenen süreler içinde tamamlanarak işletmeye açılması zorunludur.

Turizm işletme belgesi başvuru ücreti nereye yatırılır?

Turistik Müessese Harcı Ankara için Veraset ve Harçlar Vergi Dairesine, diğer iller için herhangi bir vergi dairesine yatırılır Belge harcı, plaket harcı, başvuru harcı ise ZİRAAT BANKASI ANKARA KAMU KURUMSAL ŞB. TR350001001745034831705539 hesap numarasına yatırılır.

Turizm belgeleri nelerdir?

Turizm İşletme Belgesi için Gerekli Evraklar Nelerdir?

 • Adımıza düzenlenmiş noter onaylı vekaletname.
 • Şirketi temsil ve ilzama yetkili kişilere ait noter tasdikli imza sirküleri.
 • Ticaret Sicil Gazetesi.
 • Tapu fotokopisi.
 • Başvuru Ücreti Dekontu.
 • İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı (Noter Onaylı)
 • Sağlıklı turizm belgesi nedir?

  Sağlıklı Turizm belgesi, tatilini Türkiye’de geçirecek Türk vatandaşları ve yabancı ziyaretçiler için ulaşımdan konaklamaya, tesis çalışanlarından yolcuların kendi sağlık durumuna uzanan geniş bir yelpazede alınacak tedbirleri kapsar.

  Safe Tourism ne demek?

  Türkiye’nin Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı, tatilini Türkiye’de geçirecek tüm Türk vatandaşlara ve yabancı ziyaretçilere ulaşımdan konaklamaya, tesis çalışanlarından yolcuların kendi sağlık durumuna uzanan geniş bir yelpazede alınması önerilen bir dizi tedbirleri tanımlıyor.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *