Gelir Vergisi Ne Tür Vergidir?

Gelir vergisi, gelir üzerinden verilen bir vergidir. Gerçek kişilerin gelirleri gelir vergisine tâbidir. Gelir bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarıdır.
Gelir vergisi; gerçek kişilerin yani hukukta hak edinebilen ve yetki kullanabilen kurumlaşmamış kişilerin gelirleri üzerinden alınan vergi türüdür. Gelir bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarıdır.

Gelir Vergisi veya gelir vergisi nedir?

Gelir vergisi; gerçek kişilerin yani hukukta hak edinebilen ve yetki kullanabilen kurumlaşmamış kişilerin gelirleri üzerinden alınan vergi türüdür. Gelir bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarıdır. Gelir vergisi kapsamına giren gelir unsurları “Gelir Vergisi Kanunu” ile belirtilmiştir.

Gelir İdaresi Başkanlığı’na ait vergi listesinde 7 adet vergi vardır.?

Vergi türleri kendi içlerinde belli kodlarla isimlendirilirler. Gelir İdaresi Başkanlığı’na ait vergi listesinde oldukça fazla sayıda vergi çeşidi olmasına karşın, başlıca vergi çeşidi dendiğinde karşınıza 7 adet vergi çıkar. Bunlar;

You might be interested:  Omurga Kemiği Ne Tür Kemiktir?

Gelir Vergisi nasıl hesaplanır?

Gelir Vergisi, gelir tutarının (matrah), gelir vergisi oranıyla çarpılması şeklinde hesaplanır. Ancak gelir tutarı yükseldikçe vergi oranı artmaktadır. Hangi matrah tutarının hangi oranda vergilendirileceği, Maliye Bakanlığı tarafından her yıl yayınlanır. Yayınlanan bu tabloya Gelir Vergisi Dilimleri denir.

Gelir vergisine tabi olan kişiler gerçek kişilerdir.?

Gelir vergisine tabi olan kişiler gerçek kişilerdir. Bunlar; hukuki olarak hak edinebilecek olan ve yetki kullanabilen, kurumsallaşmamış olan mükelleflerdir. Gelir Vergisi Kanunu’na göre bu vergi türünün tanımı; ‘’Gelir bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarıdır.’’

Vergi türleri nelerdir KPSS?

1) Gelir Üzerinden Alınan Vergiler: Gelir vergisi, Kurumlar vergisi vs. 2) Gider Üzerinden Alınan Vergiler: KDV, Bankacılık ve sigortacılık işlemleri vs. 3) Servet Üzerinden Alınan Vergiler: Emlak vergisi, Veraset (miras) vergisi, İntikal (Bağış, şans oyunları) vergisi, Motorlu Taşıtlar vergisi, ÖTV vs.

Gelir vergisi türleri nelerdir?

Vergi Türleri

Vergi Kodu Vergi Adı
0012 GELİR VERGİSİ (GMSI)
0014 BASIT USULDE TİCARİ KAZANC
0015 GERÇEK USULDE KATMA DEĞER VERGİSİ
0017 GÖTÜRÜ USULDE KATMA DEĞER VERGİSİ

Gelir ve Servet Üzerinden Alınan vergiler hangi vergi türünü oluşturur?

Gelir Vergisi

Sübjektif-şahsi bir vergi olup vergilendirme sırasında yükümlünün kişisel ekonomik durumunu dikkate alır. Artan oranlı bir vergidir, gelir arttıkça uygulanacak vergi oranı ve ödenecek vergi tutarı da artar. Genel bir vergidir, gerçek kişilerin tüm gelirlerini konu edinir.

Gelir vergisi ne tür bir tarife yapısına sahiptir?

Türk Vergi Sisteminde Gelir Vergisi artan oranlı bir tarife yapısına sahip olup, vergiye esas olan matrah arttıkça uygulanan vergi oranları da artmaktadır. Vergi politikalarında gelir vergisinin artan oranlı kullanılması ile dikey adalet gerçekleştirilmeye çalışılır.

You might be interested:  65 Yaş Üstü Seyahat Nasıl Olacak?

Vergi çeşitleri nelerdir isimleri?

Vergi Çeşitleri Nelerdir?

 • Gelir Vergisi.
 • Kurumlar Vergisi.
 • Katma Değer Vergisi (KDV)
 • Özel Tüketim Vergisi (ÖTV)
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV)
 • Damga Vergisi.
 • Emlak Vergisi.
 • Kaç çeşit vergi var?

  Vergi çeşitleri kodlarına göre sıralanır ve Gelir İdaresi Başkanlığı’nın güncel listesine göre 200’ü aşkın vergi türü vardır. Başlıca vergi çeşitleri ise 7 tanedir ve en bilinenler arasında bu 7 vergi bulunur.

  Gelir vergisi sistemleri nelerdir?

  Gelir vergisinde, gerçek kişilerin gelirleri belli kurallar çerçevesinde vergilendirilirken; kurumlar vergisinde ise sermaye şirketleri, kooperatifler, iş ortaklıkları, dernek ve vakıflara bağlı iktisadi işletmeler ve iktisadi kamu kuruluşlarının elde ettiği gelir vergilendirilir.

  Gelir vergisi nelerdir?

  Gelir Vergisi Kanunu Madde 2’ye göre, gelire giren kazanç ve iratlar (gelir getiren mülk) aşağıdaki şekildedir:

 • Ticarî kazançlar.
 • Ziraî kazançlar.
 • Ücretler.
 • Serbest meslek kazançları
 • Gayrimenkul sermaye iratları
 • Menkul sermaye iratları
 • Diğer kazanç ve iratlar.
 • 1047 DVER ne demek?

  1047 vergi kodu damga vergisidir. Damga vergisi mükellefleri kağıtları imzalayan kişilerdir. Resmi dairelerde kişiler arası işlemleri ait olan kağıtların vergisi damga vergisidir. Damga vergisinin alınabilmesi için imzalanıyor ve ibraz ediliyor olması gerekir.

  Beyana dayanan vergiler nelerdir?

  Beyana Dayalı Vergi Sistemi Nedir? Beyana dayalı vergi sistemi, ödenecek vergi tutarının mükelleflerce devlete beyan edildiği vergi sistemidir. Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi gibi pek çok verginin ödenmesi beyanname verilerek gerçekleştirilir.

  Gelir vergisi karşılık ayrılır mı?

  Cevap: Gelir vergisi mükelleflerinde dönem karı üzerinden vergi karşılığı ayrılmaz. Gelir vergisi mükelleflerinin işletme dışında da beyan edilecek gelirleri olabileceğinden karşılık olarak gösterilecek vergi miktarı değişebilecektir.

  Gelir vergisinin konusuna giren kaç tür kazanç tipi vardır?

  Gelir Vergisine tabi olan kazançlar; bilumum ticari kazançlar, ücretler, serbest meslek icrasından elde edilen kazançlar, zirai kazançlar, menkul sermayelerden elde edilen iratlar, gayrimenkul sermayelerden elde edilen iratlar ve bilumum diğer farklı kazanç veya iratlar olarak ifade edilebilir.

  You might be interested:  Otel Hangi Sektöre Girer?

  Türk gelir vergisi tarifesi hangi tür artan oranlı tarifedir?

  Artan oranlı vergi, vergi matrahı arttıkça matraha uygulanan oranı da artan bir vergi tarifesi türüdür. Örneğin, yıllık 20.000 TL gelire %10 vergi oranı uygulanırken 30.000 TL gelire %15 vergi oranı uygulanması durumunda artan oranlı vergi söz konusudur.

  Sabit Oranli gelir vergisi nedir?

  Düz oranlı vergi, (sabit oranlı vergi veya tek oranlı vergi) vergi ödemesinin vergi matrahından bağımsız olarak tek bir oran ile hesaplandığı bir vergi sistemidir. Örneğin, matrah 10.000 TL ise, ödenmesi gereken vergi %20 x 10.000 TL = 2.000 TL ve matrah 100,000 TL ise ödenmesi gereken vergi 20.000 TL’dir.

  Gelir ve kurumlar vergisi nedir?

  Kurum kazançlarından alınan ve mükelleflerin bir takvim yılı boyunca kazandıkları safi kazanca göre hesaplanan bir vergi türüdür. Sermaye şirketleri bu vergiyi ödemekle yükümlüyken, şahıs şirketleri tüzel bir kişiliğe sahip olmaması sebebiyle vergiyi ödemekle yükümlü değildir.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *