Ferhat Ile Şirin Ne Tür?

Halk edebiyatında Ferhat ile Şirin Divan edebiyatından Türk halk edebiyatına da aynı adla geçen Ferhad ile Şirin öyküsü, Türk menşeli halk hikâyeleri gibi saz eşliğinde değil, dinleyicilere yazılı metinden okunup anlatılan hikâyelerdendir. İçindeki manzum parçalar aruz vezni ile söylenmiş şiirlerdir.

Ferhat ile Şirin neye örnektir?

İran öyküsü ‘Hüsrev ü Şirin’den gelen ‘Ferhat ile Şirin’ de bunun bir örneği. İran ve Türk edebiyatında aşkı anlatan şiirler şeklinde yer alan konusu, ülkelere ve yörelere göre değişikliklere uğramış olsa dahi özünde büyük, hüzünlü bir aşkı barındırmakta.

Ferhat ile Şirin hikaye mi efsane mi?

Ferhat, nakkaşlık yapan, Şirin’e sevdalı yiğit bir delikanlıdır. Saraylar süsler, fırçasından dökülen zarafetin Şirin’e olan duygularının ifadesi olduğu söylenir. Amasya Sultanı Mehmene Banu’ya, kız kardeşi Şirin için, dünürcü gönderir Ferhat.

Ferhat ile Şirin roman mı?

Ferhat ile Şirin’in ölümsüz aşkına sevdadan, okunması gereken bir roman, Aşkın Sultanları: Ferhat ile Şirin.

Ferhat ile Şirin Kürt mü?

Ferhad ile Şirin, Mem û Zîn gibi bir birine sevdalı iki Kürt gencinin trajik öyküsünü anlatır. Ferhad ve Şirin Farslar,Türkler ve Azeriler tarafından sahiplenilmiştir. (Kopya edilmiştir.) Şerefname’de (Kürt tarihi) Ferhad’ın Kelhur Kürtlerinden olduğu açıkca belirtilmiştir.

You might be interested:  Dijital Içeriklerin Internet Ortamındaki Paylaşımı Ne Tür Sorunlara Yol Açabilir?

Ferhat Şirin için hangi dağı deldi?

Çiftin evlilik arzusunu öğrenen Sultan, Ferhat’ı oyalamak adına, Elma Dağı’nı delip kente su getirmesi şartını koşar. Damat adayı dağı deler. Tam suyu getireceği zaman Sultan, Şirin’in dadısıyla Ferhat’a haber gönderir: “ Şirin öldü!” Ferhat, acıyla elindeki künkü havaya fırlatır.

Ferhat ile Şirin gerçek mezarı nerede?

Ferhat ile Şirin’in temsili mezarları Amasya Belediyesi’nce yaptırılan ‘Ferhat ve Şirin Aşıklar Müzesi’ bahçesinde yer almaktadır.

Ferhat ile Şirin kime ait?

Lâmi’î Çelebi’nin ustalık döneminde yazdığı ve aşk üzerine kaleme alınmış en çok bilinen eserlerin başında gelen Ferhat ile şirin, fantastik öğelerle zenginleştirilmiş klasik bir Doğu hikâyesidir.

Ferhat şirin için ne yaptı?

Ferhat’ın dağları delen külüngünün sesi cadıyı korkutur korkutmasına da, acı acı güler sonra da. “Ne vurursan kayalara böyle hırsla, Şirin’in öldü. Bak sana helvasını getirdim” der. Ferhat bu sözlerle beyninden vurulmuşa döner.

Ferhat ile Şirin hangi döneme ait?

XII. Yy da İranlı Şair Hâkim Senai’nin bu hikâyeyi edebî bir ser haline getirdiği bilinmektedir. Azerbaycan sahası şairi Genceli Nizami ‘nin Husrev-i Şirin adlı eseri mesnevi şeklinde yazarak ölümsüz bir eser haline gelmiş bu kaynaktan da Türk Edebiyatının vazgeçilmez öykülerinden bir olagelmiştir.

Ferhat ile Şirin Hikayesi nerede geçiyor?

Ferhat ile Şirin’in hikayesi Amasya’nın güzel coğrafyasında yaşandığı söylenen buruk bir efsanedir. Benzeri diğer hikayelerde olduğu gibi bunda da birbirine kavuşamayanların trajedisi gözler önüne serilir.

Ferhat ile Şirin Nerede?

En acıklı aşk öykülerinden biridir şüphesiz, Ferhat ile Şirin’in hikayesi. Amasya’nın güzel coğrafyasında yaşandığı söylenen buruk bir efsanedir.

Mehmene Banu Sultan kimdir?

Halk hikâyesi konuyu şöyle vermektedir: Horasan’da bir şehrin hükümdarı olan Mehmene Bânû on beş yaşlarındaki kardeşi Şîrin’e güzel bir köşk yaptırır ve bu köşkün süslenmesi işini de nakkaş Behzat’la oğlu Ferhad’a verir. Bir gün köşkü gezmeye gelen Şîrin Ferhad’ı görünce ona âşık olur.

You might be interested:  Kafatası Hangi Tür Kemiktir?

Ferhat Şirin Türk mü?

İran’lı ve Türk divan şairlerince mesnevi biçiminde yazılmış olan Ferhat ile Şirin efsanesi; Orta Asya, Azerbaycan, İran, Türkiye ve Balkanlar’da ülkelere ve yörelere göre bazı değişikliklere uğramış olarak yüzyıllardır anlatılagelmiştir.

Amasya Ferhat ile Şirin heykeli nerede?

Amasya Belediyesi de, bu destansı âşıkların öldüğü rivayet edilen dağa hem heykellerini yaptırdı hem de yerin altına bir Âşıklar Müzesi inşa ettirdi… Ferhat Su Kanalı Mevkii’nde, Amasya merkeze gelmeden sağda yer alan müzede bu topraklarda yaşanmış insani ve ilahi aşklara tanık olma şansını bulabilirsiniz.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *