C Grubu Seyahat Acentesi Kendi Başına Hangi Turizm Faaliyetlerini Yürütebilirler?

Seyahat acentalarının geleneksel olarak müşterilerine verdiği başlıca hizmetler; konaklama ve ulaştırma işletmeleri için rezervasyon yapma, ulaştırma araçları biletçiliği, organize turlar, araç kiralama, seyahat formaliteleri, enformasyon, seyahat sigortası vb.’dir.

C grubu acenta nedir?

c) C Grubu Seyahat Acentası: Yalnız Türk vatandaşı için yurt içi turları tanıtır, üretir, pazarlar veya satar. (2) Ayrıca, B ve C grubu seyahat acentaları, kendilerine A grubu seyahat acentalarınca verilen hizmeti yerine getirir ve bu acentaların ürünlerini tanıtır, pazarlar veya satar.

Seyahat acenteleri kaç gruba ayrılır?

a) A Grubu Seyahat Acentası: Tüm seyahat acentalığı hizmetlerini yapar. b) B Grubu Seyahat Acentası: Kara, deniz ve hava ulaştırma araçlarına ilişkin rezervasyon ve bilet satışı hizmetleri ile A grubu seyahat acentalarının düzenledikleri turların biletlerinin rezervasyonunu ve satışını yapar.

Seyahat acentalarının bölümleri nelerdir?

Seyahat acentaları, kâr amacı ile turistlere turizm ile ilgili bilgiler vermeye, paket turları ve turları oluşturmaya, turizm amaçlı konaklama, ulaştırma, gezi, spor ve eğlence hizmetlerini görmeye yetkili olan, oluşturduğu ürünü kendi veya diğer seyahat acentaları vasıtası ile pazarlayabilen ticarî kuruluşlardır.

TÜRSAB ne iş yapar?

TÜRSAB’ın amacı, seyahat acentelığı mesleğinin ve faaliyet alanının temeli olan Türk Turizm sektörünün gelişimine katkıda bulunmaktır. Seyahat acenteları konusunda şikayeti olan tüketiciler TÜRSAB’a başvurarak çok kısa sürede sonuç alabilmektedir.

You might be interested:  Skyrim Ne Tür Bir Oyun?

A grubu B grubu ve C grubu seyahat acentaları Kültür ve turizm Bakanlığına ne kadar kuruluş teminatı ödemektedir?

Kültür ve Turizm Bakanlığından alınan acenta unvanının yazılması zorunludur.) A grubu için : 7.000,00.-TL (yedibin Türk Lirası) B grubu için : 6.000,00.-TL (altıbin Türk Lirası) C grubu için : 5.000,00.-TL (beşbin Türk Lirası)

Acentacı ne kadar maaş alır?

2021 Seyahat Acentesi Satış Görevlisi Maaşları Seyahat Acentesi Satış Görevlisi maaşı ortalama aylık 3.060 – TL’dir. En düşük Seyahat Acentesi Satış Görevlisi maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 3.300 – TL’dir.

1618 sayılı Seyahat Acenteleri Kanunu’na göre seyahat acenteleri kaç gruptur?

Seyahat acentaları gördükleri hizmetlere göre üç grupta toplanırlar: A) (A) Grubu seyahat acentaları – 1 inci maddede söz konusu olan tüm seyahat acentalığı hizmetlerini görürler.

Tur çeşitleri nelerdir?

Türkiye ‘de Turizm Çeşitleri

 1. Sağlık Turizmi ve Termal Turizm.
 2. Kış Sporları Turizmi.
 3. Yayla Turizmi.
 4. Akarsu Turizmi.
 5. Botanik Turizmi.
 6. Dağcılık.
 7. Golf Turizmi.
 8. Hava Sporları

Karşılayıcı acentalar nedir?

Karşılayıcı acentalar:

Yurtdışından gelen turistlere yönelik karşılayıcı acenta hizmeti vermektedirler. Turizm literatüründe incoming acentalar olarak adlandırılırlar.

Acentalar hangi hizmetlerden gelir elde etmez?

Seyahat Acentelerinin yurt dışı turlarda müşterilerine verdikleri önemli bir hizmet de gümrük ve vize işlemlerinin müşteri adına takip edilmesidir. Acenteler bu hizmetten ayrıca gelir elde etmezler.

Seyahat acentaları tarafından düzenlenen belgeler nelerdir?

Seyahat Acentası Kuruluş Belgeleri Nelerdir?

 • Başvuru dilekçesi.
 • Başvuru sahibi tüzel kişinin iştigal konusu olarak turizm veya seyahat acentalığı faaliyetinin de yer aldığı şirket ana sözleşmesinin yayımlatıldığı Ticaret Sicil Gazetesi’nin tarih ve sayısının belirtildiği beyanı
 • Seyahat acentalarının bölgeye faydaları nelerdir?

  Bu uygulamalar acen- taların kar marjlarını arttırabilmekte ve uzun dönem- de iş çevresini geliştirebilmektedir. Örneğin, acentalar otellerin kontrollerini sadece hizmet kalitesiyle değil, aynı zamanda daha çok ekolojik ve sağlık şartları ko- nusunda da gerçekleştirmektedir (Cavlek, 2002: 51- 52).

  You might be interested:  Benim Adım Mıknatıs Hangi Tür Maddeleri Kendime Çekerim?

  TÜRSAB belgesini kimler alabilir?

  Şirket Müdürü Seyahat Acentası personeli, (Seyahat Acentaları Yönetmeliğinin 35. maddesinde tanımlanan) Sigortalı çalışanı, (Aylık Prim ve Hizmet Belgesi ibrazı gerekmektedir.) Vekaletname ile yetki verilen kişi olması koşulu ile yapılabilir.”

  TÜRSAB cezası ne kadar?

  Rekabet Kurulu, hac kayıtlarında kontenjan paylaşımı yaparak rekabeti ihlal ettiği gerekçesiyle Türkiye Seyahat Acentaları Birliğine (TÜRSAB) 112 bin 484 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

  TÜRSAB belgesi nedir ne işe yarar?

  TÜRSAB, belge başvurusuna ilişkin dosyayı inceler ve bildirilen merkez veya şube adresinde seyahat acentası iş yerinin Seyahat Acentaları Yönetmeliği’nin 17’nci maddesinde belirtilen niteliklere haiz olup olmadığı, personele ilişkin kayıtların tutulup tutulmadığı hususlarında denetleme ve değerlendirme yapar.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *