Arşivlerde Ne Tür Belgeler Saklanır?

Arşivlerde bulunan belgeler ise eski bir hatırat, mektup, telgraf, padişah emri, sadrazamların padişaha yaptığı arzlar, Bab-ı Ali’den çıkan evraklar, fotoğraflar, eski kitaplar gibi birçok türden belge bulunmaktadır.
Arşivlik malzeme, birim arşivine, uygunluk kontrolü yapılmış olan kayıt defterleri veya föyleri ile yapılır. Madde 14- Resmî Gazete, kitap, broşür ve benzerleri, ilgili birimlerinde muhafaza edilir. Madde 15- Arşiv ve arşivlik malzeme birim arşivlerinde işlem gördüğü tarihlerdeki aslî düzenleri bozulmadan saklanır.

Arşiv malzemesi nedir?

Her türlü yazılı evrak, defter, resim, plan, harita, proje, mühür, damga, fotoğraf, film, ses ve görüntü bandı, baskı ve benzeri belgeler ve malzemeler arşiv malzemesidir.

Arşivlerin görev ve fonksiyonları nelerdir?

Arşivin Görev ve Fonksiyonları

 • Arşiv malzemesini tespit etmek ve ayırmak,
 • Arşiv malzemesini kayba uğramaktan korumak,
 • Arşiv malzemesini gerekli şartlarda saklamak,
 • Arşiv malzemesini yararlanmaya sunmak,
 • Arşiv malzemesinin yeniden teşekkülü safhasında,bunu kontrol altına almak.
 • Kullanılan arşivleme sistemleri nelerdir?

  Arşivleme sistemi, arşive alınacak olan dosya ya da belgelerin kurum/şirket yönetmeliği veya evrensel arşivleme yöntemlerinden faydalanarak sıralanması şeklinde ele alınabilir. Büro yönetiminin önemli bir parçası olan arşivleme, belirli metotlar takip edilerek uygulanabilir.

  Arşivlerde kullanılan araçlar nelerdir?

  Arşivleme araçlarını temel olarak dolap ve raf üniteleri, dosya ve klasörler ve yardımcı araçlar şeklinde üç gruba ayırabiliriz.

  You might be interested:  Araba Iç Dikiz Aynası Hangi Tür Aynadır?

  Arşivin amacı nedir?

  Arşivciliğin amacı; genel anlamda, belgeleri korumak, aranan belgeye en kolay ve hızlı bir şekilde ulaşılmasını sağlamak, belgenin kullanımını sağlamak ve yıllarca kullanılabilecek ortamda muhafaza edebilmektir.

  Arşivin özellikleri nelerdir?

  Arşivler adeta geçmişinin koruyucusu, geleceğin kurucusudur. Arşiv, evrak ve dosyalar kadar önemlidir. Zincirin üçüncü halkası konumundadır. Konunun anlatılıp korunmasını sağlarken aynı zamanda hangi tarihler arasını kapsadığı ve kimi ilgilendirdiğini belirlemede yardımcı olur.

  Arşiv nedir çeşitleri nelerdir?

  Belli başlı arşiv türlerini sıralayacak olursak:

 • Devlet Arşivleri.
 • 1-Merkeziyetçi Tip.
 • 2-Dağınık Tip.
 • Şehir Arşivleri.
 • Noter Arşivleri.
 • Dini Arşivler.
 • Özel Arşivler.
 • Hastane Arşivleri.
 • Kartografik arşiv ne demek?

  Kartografik Arşivler: Kartografya; harita, plan ve kroki üretmek amacıyla yapılan çalışmaları kapsayan bir bilimdir. Kartografik arşiv ise bu yöndeki kartografik malzemelerden oluşan arşivlerdir.

  Arşiv kurumunun görevleri nelerdir?

  Görev ve Sorumluluklar

  Teslim alınan malzemelerin kaydını tutmak, arşiv yönetmeliğine uygun olarak muhafazasını sağlamak. Arşivlenmesi yönetmeliğe uygun olmayan dosyaların yönetmeliğe uygun hale getirilmesi için ilgili birime iade etmek. Birim arşivinde beş yılını dolduran malzemeleri kurum arşivine devretmek.

  Arşivleme işlemleri nelerdir?

  Arşivleme ise; kişilerin veya kurumların geçmişe yönelik faaliyetlerine ait bilgi ve belgelerinin muhafaza edilmesi işlemidir. Özellikle kurumlar açısından son derece büyük öneme sahip arşivleme faaliyeti, dosyalama işlemi olarak da anılmaktadır.

  Dosyalama sistemi türleri nelerdir?

  Dosyalama sistemlerini alfabetik dosyalama sistemi, kronolojik dosyalama sistemi, bölgesel dosyalama sistemi, numaralı dosyalama sistemi, konu esaslarına göre dosyalama sistemi, karma dosyalama sistemi ve sanal dosyalama sistemi şeklinde yedi başlık altında ele almak mümkün.

  Dosyalama ve arşivleme teknikleri nelerdir?

  Hukuk büronuzda kullanabileceğiniz belli başlı dosyalama teknikleri alfabetik, numaralı, kronolojik, karma ve alfanumerik şeklindedir.

 • Alfabetik Dosyalama Sistemi.
 • Konu Adlarına Göre Dosyalama Sistemi.
 • Coğrafik Bölgelere Göre Dosyalama Sistemi.
 • Numaralı Dosyalama Sistemi.
 • Alfanumerik Dosyalama Sistemi.
 • You might be interested:  Simyanın Kimya Bilimine Ne Tür Katkıları Olmuştur?

  Belge ve çeşitleri nelerdir?

  BELGE ÇEŞİTLERİ

 • Analiz Raporu – (Certificate of Analysis)
 • A.T.A Karnesi – (A.T.A Carnet)
 • A.TR.
 • Bitki Sağlık Sertifikası – (Phytosanitary Certificate)
 • Çeki Listesi – (Weight List)
 • Koli/Ambalaj Listesi – (Packing List)
 • EUR.1 Dolaşım Belgesi – (Movement Certificate)
 • Ticari Fatura – (Commercial Invoice)
 • Örgüt nedir bir örgütte bulunan birimler nelerdir?

  Yeteri büyüklükte olan bir örgütte, gördükleri hizmetler bakımından üç değişik nitelikte ve yapıda birimler bulunur. Bunlar; Ana Hizmet Birimleri, Yardımcı (Destek) Birimler ve Danışma ve Denetim Birimleridir.

  Kuruluşa belgeler hangi araçla gelir Megep?

  GELEN BELGELER

  Kuruluşlara gelen belgeler, ➢ PTT kanalıyla, ➢ Çeşitli kuruluşların kuryeleri veya iş sahibi kişiler eliyle, ➢ Faks, Teleksle, ➢ Kargo ile, ➢ E-posta (E-mail) gibi özel haberleşme araçları ile gelmektedir.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *