Seyahat Name Kimin Eseridir?

Evliya Çelebi’nin on ciltlik Seyahatname’si, bütün görmüş ve gezmiş olduğu memleketler hakkında oldukça önemli bilgiler içermektedir. Eser bu yönden Türk kültür tarihi ve gezi edebiyatı açısından önemli bir yere sahiptir.

Evliya Çelebi hangi şehirleri gezmiştir?

70 yılı aşkın bir hayat yaşamış ve bu sürenin 50 yılını seyahatlerde geçirmiş olan ünlü seyyah, tam 47 ülke gezdi; Almanya, Arabistan, Arnavutluk, Avusturya, Azerbaycan, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Cibuti, Çek, Çeçenistan, Dağıstan, Eritre, Ermenistan, Filistin, Güney Sudan, Gürcistan, Habeşistan (Etopya), Hırvatistan,

Seyahatnâme kaç ciltlik?

Evliya Çelebi’nin bir rüyadaki niyazıyla başlayan seyahati O’nu ebediyete kadar yaşatacak seyahatnamesini bırakarak Hakka yürümesine vesile oldu.

Evliya Çelebi Seyahatnameyi nasıl yazmıştır?

Seyahatname, Evliya Çelebi tarafından 17. yüzyılda yazılmış olan bir gezi kitabıdır. 10 ciltten oluşur. Gerçekçi bir gözle izlenen olaylar, yalın ve duru, zaman zaman da fantastik bir anlatım içinde, halkın anlayacağı şekilde yazılmış, yine halkın anlayacağı deyimler çokça kullanılmıştır.

Seyahatnâme nerede başlar?

Evliyâ Çelebi ilk faaliyeti olan İstanbul gezileri neticesinde başlı başına bir İstanbul tarihi sayılabilecek Seyahatnâme’nin birinci cildini yazdı. Babasının muhalefetine rağmen 29 yaşında ilk seyahatini Bursa’ya yaptı. Sonra Trabzon ve Kırım’a gitti. Girit seferine katıldı.

You might be interested:  Turbo Ne Tür Bir Film?

Evliya Çelebi gezileri kaç yıl sürdü?

EVLİYA ÇELEBİ KİMDİR? Evliyâ Çelebi (Osmanlı Türkçesi: d. 25 Mart 1611, İstanbul – ö. 1682), 17. yüzyılın önde gelen gezginlerindendir. Elli yılı aşkın süreyle Osmanlı topraklarını gezmiş ve gördüklerini Seyahatnâme adlı eserinde toplamıştır.

Evliya Çelebi hangi padişah döneminde yaşamıştır?

Altı padişah eskitti

Yaşadığı dönem Osmanlı’nın 1683 Viyana bozgununun hemen öncesidir. Evliya Çelebi, 1611’den 1682’ye kadar tam altı padişah eskitmiştir: I. Ahmed (1603-1617), I. Mustafa (1617-1623), II. Osman (1618-1622), IV. Murat (1623-1640), I. İbrahim (1640-1648) ve IV.

Katip Çelebi’nin en önemli eseri nedir?

Kâtib Çelebi’nin Batı’da tanınan en ünlü yapıtı Keşfü’z-Zünun an Esamü’l-Kütübi ve’l-Fünun’dur. Arapça bir bibliyografya sözlüğü olan yapıtta 14.500 kitap ve risalenin adı ve yazarı verilir.

Evliya Çelebi mezarı nerede?

Evliya Çelebi, 1682 yılından vefat etti. Ölüm yeri ve mezarı bilinmemektedir. Kabri bir ihtimal, şimdi Lohusa Sultan Türbesi yanındaki Meyyit Mezarlığı’nda, ailesi yanındadır.

Evliya Çelebi Seyahatnâme gerçek mi?

Evliya Çelebi’nin hakkında bilinenler yazdığı 10 ciltlik ”Seyahatname”de kendisi hakkında verdiği bilgilere dayanır. Tam ve gerçek adı bilinmemekle birlikte Evliya Çelebi ismi, hocası İmam Evliya Mehmed Efendi’den alınmış olmalıdır.

Evliya Çelebi Trabzon için ne demiş?

Evliya Çelebi Trabzon için şöyle demiş: – Bu şehre küçük İstanbul denilse yeridir. İrem bağları gibi süslü bir şehirdir burası.

Evliya Çelebi hangi kalelerin fethine katılmıştır?

Paşanın yanında deniz yoluyla Trabzon’a, oradan da Anapa’ya gitti. Burada iken Azak Kalesi’nin geri alınması için Serdar Hüseyin Paşa kumandasında yapılan sefere katıldı (1641). Seferin neticesiz kalması üzerine Kırım’a gidip Bahadır Han’a misafir oldu. Kışı Bahçesaray’da geçirdi, baharda Azak’ın fethine iştirak etti.

Evliya Çelebi gün boyunca ne yapar?

50 yıl boyunca Hicaz, Mısır, Sudan, Habeşistan, Dağıstan gibi ülkelere gezilere çıkan ve bu gezilerin bazılarında yakınlık kurduğu bazı devlet büyükleriyle beraber olan Evliya Çelebi, gezilerde önemli mektuplar götürmek ya da savaşa katılmak gibi çeşitli hizmetlerde bulunuyordu.

You might be interested:  Saray Ve Ötesi Hangi Tür?

Seyahatname orjinali nerede?

Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nin Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi’nde bulunan 1-8. ciltleri yazarın el yazısı olduğu kabul edilmektedir.

Seyahatname Anadolu dışında nerelerin geçmişine ışık tutmaktadır?

Cevap: Seyahatname, Anadolu’nun dışında Bursa, İzmit, Trabzon ve Erzurum’un geçmişine ışık tutmaktadır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *