Otel Işletme Belgesi Nasıl Alınır?

Turizm İşletme Belgesi için Gerekli Evraklar Nelerdir?

  1. Adımıza düzenlenmiş noter onaylı vekaletname.
  2. Şirketi temsil ve ilzama yetkili kişilere ait noter tasdikli imza sirküleri.
  3. Ticaret Sicil Gazetesi.
  4. Tapu fotokopisi.
  5. Başvuru Ücreti Dekontu.
  6. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı (Noter Onaylı)

Basit Konaklama turizm işletme belgesi nasıl alınır?

Basit Konaklama Belgesi Nedir? İdaresinden alınmış işyeri açma ve çalışma ruhsatı ile faaliyette bulunan ve turizm işletmesi belgesi bulunmayan konaklama tesislerine, kanun teklifi yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde Bakanlığa başvurmaları halinde basit konaklama turizm işletmesi belgesi verilecek.

Turizm işletme belgesi ne zaman alınır?

TURİZM İŞLETMESİ BELGESİ BAŞVURUSU

İlgili yönetmelikçe istenen belgelerle birlikte bakanlığa başvurulması halinde Başvurular, başvuru belgelerinin eksiksiz olarak Bakanlığa tesliminden itibaren altmış gün içinde sonuçlandırılır.

Turizm işletme belgesi alınması zorunlu mudur?

Turizm sektöründe; bu Kanun ve diğer mevzuatta yer alan teşvik tedbirleri ile istisna, muafiyet ve haklardan yararlanabilmek için Bakanlıktan turizm yatırımı belgesi veya turizm işletmesi belgesi alınması zorunludur. Belgeli yatırımların, Bakanlıkça belirlenen süreler içinde tamamlanarak işletmeye açılması zorunludur.

Turizm işletme belgesi neden alınır?

Turizm İşletme Belgesi; Turizm sektörü yatırımlarında, Turizm tesislerinin yatırımlarının tamamlanıp işletmeye geçildiği anda alınacak bir belgedir. Turizm İşletme Belgesi Turistik tesisin mevzuata uygun niteliklerde yapıldığını ve en uygun şekilde işletmeye geçildiğini gösterir bir belgedir.

You might be interested:  Sakız adasında tadılacak lezzetler

Basit konaklama belgesi zorunlu mu?

Söz konusu konaklama tesislerinin, basit konaklama turizm işletme belge başvurularının Düzce İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne başvuru yapması ve en geç 18.07.2022 tarihine kadar ‘Basit Konaklama Turizm İşletme Belgesi’ alması zorunludur.

Özel konaklama tesisi nedir?

MADDE 22- (1) Özel konaklama tesisleri, ülke turizmine katkı sağlayan ve Bakanlık tarafından desteklenmeleri uygun görülen, yer aldığı yapı veya bulunduğu bölge itibarıyla aşağıda belirtilen özelliklerden en az birini taşıyan nitelikli tesislerdir: a) Mimari özgünlük. b) Tarihi değer. c) Doğaya ait özellik.

Turizm sertifikası nereden alınır?

Güvenli turizm sertifikası almak isteyen işletmeler https://tga.gov.tr/ adresinden gerekli başvuruyu yapabilmektedir.

Otel işletme ruhsatı nereden alınır?

Oda faaliyet belgesi, Sicil tasdiknamesi, Sabıka kaydı, nüfus cüzdanı fotokopisi gibi evrakları hazırlayarak otel ruhsatı için belediyeye başvurmanız gerekir.

Turizm işletme belgesi başvuru ücreti nereye yatırılır?

Turistik Müessese Harcı Ankara için Veraset ve Harçlar Vergi Dairesine, diğer iller için herhangi bir vergi dairesine yatırılır Belge harcı, plaket harcı, başvuru harcı ise ZİRAAT BANKASI ANKARA KAMU KURUMSAL ŞB. TR350001001745034831705539 hesap numarasına yatırılır.

Turizm belgesi ne kadar?

2022 YILI TURİSTİK TESİSLERİN HARÇLARI BELGE – PLAKET – BAŞVURU

BELGE TÜRÜ BELGE 2022 MÜESSESE HARCI
TURİZM KENTLERİ 50.000 2.076,70
TATİL SİTELERİ VE VİLLALARI 50.000 2.076,70
ZİNCİR TESİSLER 50.000 2.076,70
PERSONEL EĞİTİM TESİSLERİ 14.000 2.076,70

Turizm yatırım belgesi ne işe yarar?

TURİZM YATIRIM BELGESİ NE İŞE YARAR

En az 40 odalı olmak şartıyla otel yatırımınız bitince SGK pirimi işveren hissesi desteği ve kurumlar vergisi muafiyeti hakkı kazanırsınız. Turizm yatırım belgesi aynı zamanda turizm yatırımınızın resmi olarak bilinmesi anlamına da gelir.

Turizm işletme belgeli tesis nedir?

Turizm İşletme Belgesi, isminden de anlaşılacağı gibi Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından çeşitli şartlar ve denetim sonrasında verilen bir belgedir. Turizm İşletme Belgesi, bakanlığın belirlediği kriterlere göre ve başvuru aşamasındaki raporlara göre yönlendirme yapılarak alınabilmektedir.

You might be interested:  Kaya Ramada Otel Kimin?

İşletme belgesi ne işe yarar?

İşyerinin söz konusu belgelere ve iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuat hükümlerine uygun kurulduğu ve iş yerinde iş sağlığı ve güvenliği bakımından noksanlık bulunmadığı tespit edildiği takdirde işyerine kurma izni ve işletme belgesi birlikte verilir.

Turizm işletmesi ne demek?

Turizm işletmeleri, geçici bir süre için yer değiştirme hareketinin doğurduğu seyahat, konaklama ihtiyaçlarının, buna bağlı diğer ihtiyaçların karşılanmasına yarayan mal ve hizmetlerin üretilmesini ve pazarlanmasını sağlayan ekonomik birimler olarak tanımlanır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *