Olayın Geçtiği Döneme Ait Belge Ve Buluntular Hangi Tür Kaynaklardır?

Kaynaklar; ana kaynaklar (Birinci elden kay-naklar) ve ikinci elden kaynaklar olmak üzere iki gruba ayrılır. Niteliğine Göre Kaynaklar Ana Kaynaklar: Olayın geçtiği döneme ait belge ve buluntular-dır: Örneğin; Seyahatnameler, kitabeler, paralar, dev-letlerin resmî evrakları ana kaynaklar arasında yer almaktadır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *