Nutuk Ne Tür Bir Kitaptır?

Söylev türünde yazılan Nutuk kitabı cilt halinde de satılmaktadır. Nutuk pek çok kişi tarafından satın alınan bir kitaptır. Eski Türkçe dili ile yazılmıştır.

Nutuk roman mı?

“Büyük Atatürk’ün Nutuk eserinin gençler için çizgi roman halinde sunulma fikri güzel. Nutuk, Mustafa Kemal Atatürk’ün 1927’de İstiklal Savaşı ve Cumhuriyet’in kuruluş yıllarını Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine altı gün boyunca okumasından meydana gelen bir ‘res gestae’, bir otobiyografidir.

Nutuk nasıl bir kitaptır?

Bizzat tarih yapanın kaleminden çıkmış tarih kitabı. Milli mücadele yıllarını anlatıldığı kitapta Atatürk şahidi olduğu veya tarafı olduğu birçok olayı burada anlatmış. Samsun’a çıkmasıyla başlayan serüven Cumhuriyetin kurulması ve ardından gerçekleşen devrimlerle devam etmiş.

Nutuk nedir özellikleri nelerdir?

Bir topluluk önünde bilgi vermek, bir sorunu tartışmak için yapılan coşkulandırıcı, etkili ve inandırıcı konuşmalara nutuk denir. Nutuk (hitabet, söylev) türünde konuşma yapan kişiye hatip (söylevci) denir. Siyasi, askerî, akademik, dinsel veya hukuksal söylevler vardır.

Nutuk birinci elden bir kaynak mıdır?

Yurdumuzun parçalanıp işgal edildiği günlerden başlayarak, Türk tarihinde bir dönüm noktası olan İstiklâl Savaşı’nı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunu ve inkılâpların yapılışını anlatan Nutuk, siyasî ve millî tarihimizin birinci elden, pek değerli bir kaynak eseridir.

You might be interested:  Ülkemizin mimarisiyle göz dolduran 10 köy ve kasabası

Nutuk konusu nedir kısaca?

Nutuk, Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı dönemini birinci ağızdan aktardığı, Cumhuriyet tarihi açısından önemli bir eserdir. Atatürk, Nutuk ile geçmişi anlatıp aynı zamanda gelecekte olabilecek tehlikelerin önceden sezilebilmesi için alınacak derslerden bahsetmektedir.

Edebiyatta Nutuk ne demek?

Nutuk, bir topluluğa, hedef kitleye, söylevde bulunmak için, hitabet sanatını da kullanarak, edebi anlamda değeri bulunan türlere denmektedir. Yani nutuk türünün temel amacı belli bir topluluğa hitap etmesidir.

Nutuk ne ile başlar ve biter?

Nutuk, durumu özetleyerek başlar ve Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi ile biter. Bu hitabe de biraz dikkatli okunduğunda içinde bugüne dair pek çok dersi barındırmaktadır.

Atatürk Nutuk ne anlatıyor?

Atatürk Nutuk’ta 1919-1927 arasındaki ‘kurtuluş’ ve ‘kuruluş’ yıllarında yaşananları anlatmıştır. Atatürk’ün, 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkışından başlayarak 1927 yılına kadar gelişen olayları, bu olayların tam merkezindeki kişi olarak tarihsel sıra içinde anlattığı Nutuk üç bölümden oluşmaktadır.

Mustafa Kemal Atatürk Nutuk kaç sayfa?

Nutuk Kitap Açıklaması

Nutuk’un Arap harfli ilk baskısının metni 627, belgeleri ise 303 sayfaydı. 1934 yılındaki ilk Latin harfli yayını belgeler dâhil üç cilt yapılmış, Milli Eğitim Bakanlığı daha sonraki baskılarda eseri çoğunlukla üç cilt halinde yayımlamıştı.

Nutuk çeşitleri nelerdir?

Nutuk Türleri :

 • Askeri-Siyasi Söylev.
 • Dini Söylev.
 • Hukuki Söylev.
 • Akademik Söylev.
 • Bilimsel ve Kültürel Söylev.
 • Nutuk’ta yer alan konular nelerdir?

  Nutuk’ta Nelerden Bahsedilir?

 • Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a çıkışı,
 • Osmanlı Devletinin genel durumu,
 • Milli Mücadele çalışmaları,
 • Milli Mücadele’yi içeriden ve dışarıdan engelleme çabaları,
 • Kongreler,
 • Mustafa Kemal’in şahsına ve Heyet-i Temsiliye’ye karşı ortaya çıkan tepkiler ve.
 • TBMM’yi açma çalışmalarından bahseder.
 • Nutuk nedir 7 sınıf?

  Dinleyenleri coşturmak ve belli bir amaca yöneltmek; onlara bir duyguyu, bir düşünceyi, bir isteği, bir ülküyü aşılamak; önemli açıklamalarda bulunmak için yapılan etkili, coşkulu konuşmalara Söylev (Nutuk) denir.

  You might be interested:  Otel Parası Ne Zaman Ödenir?

  Birinci elden kaynak ne demek?

  Tarihçilerin en çok önem verdiği kaynaklar birinci elden kaynaklardır ve diğer kaynakların önüne geçerler. Bu tür kaynaklar, genellikle olayın içerisinde bulunan, tanık olan ya da yakından takip eden kişilerin kaleme aldığı kaynaklardır.

  Birinci elden kaynaklar nelerdir örnekler?

  Birinci elden olan kaynaklara Orhun Kitabeleri örnek verilebilir. Çünkü zamanını anlatan bir kaynaktır. Örneğin geçmişte yaptığı bir saldırıyla veya yaptığı kötü bir şeyle alakalı çıkarıldığı mahkemede konuşulanların yazıldığı mahkeme kağıtları da birinci elden kaynaklar olarak sayılır.

  Nutukta ağır ve sanatlı bir dil kullanılmalı mı?

  Günümüz Türkçesine göre ağır ve anlaşılması zor görülse de aslında Atatürk’ün yetiştiği dönemin milliyetçi aydınlarının kullandığı sade ve akıcı bir dille yazılmıştır.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *