Ibadetle Temizlik Arasında Ne Tür Bir Ilişki Vardır?

İbadetle temizlik arasında kopmaz bir ilişki bulunmaktadır. Temizlik bir iman meselesi olarak ibadetlerin gerçekleşmesinde bir temel oluşturmaktadır. İbadetler için temizlik farzdır. Temizlikler ibadetlerde iki türlü gerçekleşmektedir. Birincisi beden temizliği ikincisi ise ibadet alanı temizliğidir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *