Anayasamızın 27. Maddesi Bilim Ve Sanat Alanında Çalışanlara Ne Tür Haklar Tanınmıştır?

Madde 27 – Herkes, bilim ve sanatı serbestçe öğrenme ve öğretme, açıklama, yayma ve bu alanlarda her türlü araştırma hakkına sahiptir. Yayma hakkı, Anayasanın 1 inci, 2 nci ve 3 üncü maddeleri hükümlerinin değiştirilmesini sağlamak amacıyla kullanılamaz.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *