Tür Yönüyle Farklıdır Ne Demek?

Tür bakımından farklı olan iki kelimedir. Tür bakımından ele alınacak kelimelerin, hangi özelliklere sahip olduğu ayırt etmek için oldukça önemlidir. Kelimelerin anlamları ele alındığında, hangi kategoride yer aldığı ortaya çıkacaktır. Kapı ve kırmızı kelimeleri, tür bakımından yine farklı olan kelimelerdir.

Tür sorulursa neye bakılır?

YGS-LYS (=TYT-AYT) Türkçe sorularında ne sorulursa neye bakılır?

 • Sözcüğün yapısı sorulursa; basit mi, türemiş mi, bileşik mi olduğuna bak.
 • Sözcüğün görevi sorulursa; sözcük türüne bak.
 • Sözcüğün türü belirtilip de görevi sorulursa; sözcüğün öğelik görevine (hangi öğe olduğuna ) bak.
 • Kaç tane sözcük türü vardır?

  Yukarıdaki şekilden de anlaşılacağı gibi Türkçe’de dokuz çeşit kelime vardır. Bunlardan yedisi isim soylu, ikisi fiil soyludur.

  Sözcük türü bakımından ne demek?

  Türkçede kelimeler tür bakımından sekize ayrılır. Canlı ve cansız tüm varlıkları adlandırmak için kullanılan sözcüklere isim denir. İsimler de kendi içinde basit, birleşik ve türemiş olmak üzere üç ana grupta toplanır. Tür bakımından sözcükler cümle içerisinde sıfat ve zamir olarak da kullanılabilir.

  Sözcük türleri nelerdir?

  Sözcük türlerini görevlerine göre; isimler yani adlar, sıfatlar, zamirler, zarflar, edatlar, bağlaçlar, ünlemler, fiiller ve fiilimsiler olarak gruplara ayrılabilir.

  Yüklemin türüne göre ne demek?

  Yüklemi gitmek, bırakmak, okumak gibi fiil soylu kelimelerden türetilmiş olan cümlelere fiil cümlesi denir. Yüklemi isim soylu kelimelerden oluşan cümleler ise ”isim cümlesi” olarak adlandırılır.

  You might be interested:  Seyahat Izin Belgesi Kim Alabilir?

  Sözcükte yapı hangi konuları kapsar?

  Sözcükte yapı, sözcüklerin oluştuğu, yapıldığı, türetildiği bu parçaları; sözcüklere gelen eklerin çeşitlerini, kullanım amaçlarını inceler. Sözcük yapısı, kapsamı geniş bir konudur. Bu yüzden bu konunun ana başlıklarını ayrı ayrı sayfalar halinde veriyoruz.

  Sözcük türleri kaça ayrılır?

  Dilimizde sözcükler türleri bakımından sekize ayrılır. Bunlar Adlar (İsim), Sıfatlar (Önad), Zamirler (Adıl), Zarflar (Belirteç), Edatlar (İlgeç), Ünlemler, Bağlaçlar ve Fiillerdir.

  Sözcük türleri nasıl sınıflandırılır?

  Dilimizdeki kelimeleri anlamlarına veya görevlerine göre isimler (isim, sıfat, zarf, zamir), fiiller ve edatlar (çekim edatları, bağlama edatları, ünlem edatları) olmak üzere üç ana grupta toplamak mümkündür.

  Kelime grupları nelerdir?

  Yan yana dizilen kelimeler, ya yargı bildirerek cümleyi, ya da varlık ve hareketleri karşılayarak kelime gruplarını meydana getirirler.

  Kelime (Sözcük) Grupları

 • İsim Tamlamaları
 • Sıfat Tamlaması
 • İsim – Fiil Grubu.
 • Sıfat – Fiil Grubu.
 • Zarf – Fiil Grubu.
 • Tekrar Grubu (İkilemeler)
 • Edat Grubu.
 • Sözcükler yapı bakımından nasıl incelenir?

  Buna göre, Türkçede sözcükler, yapı bakımından üçe ayrılır.

 • Basit Sözcük.
 • Türemiş Sözcük.
 • Birleşik Sözcük.
 • Kökü türü ne demek?

  Türkçede kökler isim, fiil, sesteş ve ortak kök olmak üzere dörde ayrılır. Çekim ekleri kelimenin anlamını değiştirmez. Yapım ekleri ise sonuna eklendiği kelimenin anlamını tamamen değiştirir.

  Sözcük yapısı nasıl bulunur?

  Buna göre, Türkçede sözcükler, yapı bakımından üçe ayrılır:

  1. Basit Sözcük. Hiçbir yapım eki almamış sözcüktür. Basit sözcükler çekim eki alabilir. Bahçede pembe güller açmış.
  2. Türemiş Sözcük. En az bir yapım eki almış sözcüktür. Türemiş sözcükler çekim eki de alabilir. Yaşamda zorluklarla karşılaşılır.
  3. Bileşik Sözcük.

  Sözcük türleri birbirinden nasıl ayırt edilir?

  Şöyle ki:

  1. Sözcük Türleri.
  2. İsim ve fiili ayırt etmek için taktik:
  3. Yöntem: Bir sözcüğün isim veya fiil olduğunu ayırt etmek için sözcüğe “-mak / -mek” mastar eki getirilir. Eğer sözcük anlamlı oluyorsa o sözcük fiildir.
  4. Yöntem: İkinci yöntemde de sözcüğe olumsuzluk eki olan “-ma, -me” getirilir.
  You might be interested:  Kös Ne Tür Bir Çalgı?

  Sözcük türleri nelerdir TYT?

  İsim Soylu Sözcükler (Ad Soylu Kelimeler)

 • İsim (Ad)
 • Sıfat (Ön Ad)
 • Zamir (Adıl)
 • Zarf (Belirteç)
 • Edat (ilgeç)
 • Bağlaç
 • Ünlem.
 • Edatlar nelerdir?

  Edat veya ilgeç; farklı tür ve görevdeki kelimeler ve kavramlar arasında anlam ilgisi kurmaya yarayan yardımcı kelime. Edatların tek başına anlamı yoktur; diğer kelimelerle birlikte, cümle içinde görev kazanır. Bazı kaynaklarda ünlemler ve bağlaçlar da edat kabul edilir.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *