Tor Topoğrafyası Hangi Tür Kayaçtır?

Kütle halindeki granitler, fiziksel ve kimyasal ayrışmaya uğradıklarında değişik boyut ve şekillerde bloklara dönüşür. Granitlerin ayrışması sonucu yer yer birbiri üzerinde köşeleri yuvarlaklaştırılmış bloklardan oluşan bir topografya şekli meydana gelir. Buna tor topografyası denir.

Katılaşım kayaçlar nedir?

* Katılaşım kayaçları magmanın yeryüzünün farklı kısımlarında soğuması ile oluşurlar. * Genellikle kristalli bir yapıya sahiptirler. * Soğuma sürelerinin farklı olmasına bağlı olarak iri veya ince kristalli olabilirler. * Hava ile temas derecelerine bağlı olarak açık veya koyu renkli olabilirler.

Granit kayaç türü nedir?

Magmatik kayaçlar, magmanın veya lavların soğuması ve katılaşması sonucu oluşan kayalardır. Magmanın soğuması ve katılaşması derinlerde meydana gelirse ortaya çıkan kayaçlara plütonik kayaçlar (derinlik kayaçları) denir (Örnek: Granit).

Kalker kayaç türü nedir?

Kalker yani kireç taşı, alçı taşı yani jips, kaya tuzu, dikitler ve sarkıtlar, travertenler kimyasal tortul kayaçlara örnektir. Organik Tortul Kayaçlar: Hayvan ve bitki kalıntılarının tortul kayaç bölgelerinde birikmesi ile meydana gelir. Kehribar, tebeşir, kömür, mercankaya organik tortul kayaçlara örnektir.

Turba Organik tortul mu?

3- ORGANİK TORTUL KAYAÇLAR

Karbon miktarı % 60 ise turba oluşur.

Traverten kayaç türü nedir?

Travertenler, kalsiyum karbonat (CaCO3) bileşimindeki kimyasal tortul kayaçlardır. Yer altı sularının içlerindeki kalsiyum karbonatın belirli koşullar altında çökmesi sonucu meydana gelirler.

You might be interested:  Ne Tür Pasaport Almalıyım?

Magmatik kayaç türleri nelerdir?

Magmatik Kayaçlar

 • Aglomera.
 • Andezit.
 • Asit Lav.
 • Bazalt.
 • Bazalt Kaması
 • Bazalt Tüfü
 • Benekli Andezit.
 • Benekli Obsidyen.
 • Hangi kayaç granit metamorfizmaya uğraması ile oluşur?

  Örneğin Granitler şeyl parçalarını ya da bazalt parçalarını emebilirler. Bunun sonucunda magmatik veya tortul kayaç özellikleri barındırmayan skan adı verilen ‘hibrit kayalar’ ortaya çıkar.

  Gnays kayaç türü nedir?

  Gnays, yaygın bir başkalaşım kayacı türüdür. Gnays, magmatik veya tortul kayaçlardan oluşan oluşumlara etki eden yüksek sıcaklık ve yüksek basınçlı başkalaşım süreçleriyle oluşur. Gnays, şistten daha yüksek sıcaklık ve basınçlarda oluşur.

  Granitin yüzey kayacı nedir?

  Riyolit açık renkli bir kayaç olup, mineralojik bileşimi granite benzer. Granitin yüzey kayacıdır.

  Kalker kimyasal tortul mu?

  Kimyasal tortul kayaçların en çok bilinen örnekleri kireç taşı (kalker), jips, (alçı taşı) kayatuzudur.

  Püskürük kayaçlar nedir kaça ayrılır?

  Püskürük kayaçlar oluşumuna göre ikiye ayrılır:

 • İç püskürük kayaçlar.
 • Dış püskürük kayaçlar.
 • Püskürük kayaçlar nelerdir?

  Magma, yerin derinliklerinden yeryüzüne doğru çıkarak zamanla soğur ve katılaşır. Bu sayede de dış püskürük kayaçlar meydana gelmeye başlar. Andezit, bazalt dış püskürük kayaçlar arasında yer alır.

  Organik tortul kayaçlar nelerdir?

  Organik tortullar

  Bitki ya da hayvan kalıntılarının belli ortamlarda birikmesi ve zamanla taşlaşması sonucu oluşur. Organik tortul taşların en tanınmış örnekleri kireç taşı, mercan kalkeri, tebeşir ve kömürdür.

  Bazalt iç püskürük mü?

  Bazalt : Koyu gri ve siyah renklerde olan dış püskürük bir taştır. Mineralleri ince taneli olduğu için ancak mikroskopla görülebilir.

  Coğrafya tortul ne demek?

  TORTUL KAYAÇLARYer kabuğunu oluşturan kayaçlar, su, rüzgâr, sıcaklık gibi dış etkilerle parçalanıp dağılır. Bu parçalar su ve rüzgârla sürüklenerek, deniz ve göl diplerinde, karalar üzerindeki çukur yerlerde birikir ve çökelir. Bu birikme ve çökelme uzun yıllar sürer ve sonuçta tortul kayaçlar oluşur.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *