Evliya Çelebi Nasıl Seyahat Etti?

Evliya Çelebi, at sırtında 47 ülkede gerçekleştirdiği yolculuğunda 257 şehir değiştirdi; adım attığı her yerden kendi yorumlarını da katarak bilgi verirken, gözlemlediği her şeyi altı metre uzunluğundaki haritayla ölümsüzleştirdi. Osmanlı’da gezip gördüklerini kaleme alan isim çok az.

Evliya Çelebi Seyahatnamesi?

Evliya Çelebi Seyahatnamesi, Evliya Çelebi isminin günümüze kadar ulaşmasında en büyük paya sahip olan eser. Evliya Çelebi ile ilgili kişisel bilgiler çoğunlukla kendi eseri olan Seyahatname’den elde edilmiş. Bu eserde de adı Evliya Çelebi olarak geçtiği için, bunun dışında bir adı olup olmadığı bilinmiyor.

Evliya Çelebi Seyahatnâme’de gördüğün bilgileri nelerdir?

Evliya Çelebi Seyahatnâme’de görüp yaşadıklarından ve işittiklerinden edindiği bilgilerin yanı sıra yazılı kaynakları da kullanmıştır. Ancak bunların adını kimi zaman vermemiş, hatta kaynaktaki cümleleri bazı kelimeleri değiştirerek kendi tesbitleri gibi aynen nakletmiştir.

Evliya Çelebi Batı Avrupa yolculuğunu anlatıyor.?

Evliya Çelebi Batı Avrupa yolculuğunu kurmaca yolculuk olarak anlatır. Birinci defa 1074’te (1663-64) Uyvar’ın fethinden sonra köleleriyle birlikte yola çıkıp Amsterdam’a kadar gider, ancak şehre giremeyip bir günlük yol mesafesinden döner (VI, vr. 125 b -126 a ).

Evliya Çelebi’nin kimliği hakkında bilgi yoktur?

Evliya Çelebi eserini hayatının son yıllarını geçirdiği Mısır’da yazmış, eser 1742’de Mısır’dan İstanbul’a Hacı Beşir Ağa’ya gönderilmiş ve onun tarafından çoğalttırılmıştır. Seyahatnâmesini bir nevi hâtırat şeklinde düzenleyen Evliya Çelebi’nin kimliği hakkında kaynaklarda ve resmî kayıtlarda bilgi yoktur.

You might be interested:  Seyahat Izin Belgesi Hangi Durumlarda Verilir 2021?

Evliya Çelebi gezileri kaç yıl sürdü?

Evliya Çelebi’nin 10 ciltlik Seyahatnâmesi, bütün görmüş ve gezmiş olduğu memleketler hakkında oldukça önemli bilgiler içermektedir. Eser bu yönden Türk Kültür tarihi ve gezi edebiyat açısından önemli bir yere sahip olmuştur. 42 yıl boyunca yaptığı seyahatleri 10 cilt olan Seyahatname eserinde ele almıştır.

Evliya Çelebi evlendi mi?

Evliya Çelebi, iyi bin eğitim almanın yanı sıra zamanının geçerli yabancı dilleri olan Arapça ve Farsçayı öğrendikten sonra babasının komşusu kuyumcu Simyon’dan Rumca öğrenmiş, bir miktar da Latince dersi görmüştür. Yazarımız hiç evlenmemiştir. Ömrünü bekâr olarak geçirmiştir.

Evliya Çelebi Trabzon için ne demiş?

Evliya Çelebi Trabzon için şöyle demiş: – Bu şehre küçük İstanbul denilse yeridir. İrem bağları gibi süslü bir şehirdir burası.

Evliya Çelebi gün içinde genellikle ne yapardı?

50 yıl boyunca Hicaz, Mısır, Sudan, Habeşistan, Dağıstan gibi ülkelere gezilere çıkan ve bu gezilerin bazılarında yakınlık kurduğu bazı devlet büyükleriyle beraber olan Evliya Çelebi, gezilerde önemli mektuplar götürmek ya da savaşa katılmak gibi çeşitli hizmetlerde bulunuyordu.

Evliya Çelebi kimdir hangi padişah döneminde yaşadı?

Altı padişah eskitti

Yaşadığı dönem Osmanlı’nın 1683 Viyana bozgununun hemen öncesidir. Evliya Çelebi, 1611’den 1682’ye kadar tam altı padişah eskitmiştir: I. Ahmed (1603-1617), I. Mustafa (1617-1623), II. Osman (1618-1622), IV. Murat (1623-1640), I. İbrahim (1640-1648) ve IV.

Evliya Çelebi hangi kalelerin fethine katılmıştır?

Paşanın yanında deniz yoluyla Trabzon’a, oradan da Anapa’ya gitti. Burada iken Azak Kalesi’nin geri alınması için Serdar Hüseyin Paşa kumandasında yapılan sefere katıldı (1641). Seferin neticesiz kalması üzerine Kırım’a gidip Bahadır Han’a misafir oldu. Kışı Bahçesaray’da geçirdi, baharda Azak’ın fethine iştirak etti.

You might be interested:  Uçak Seyahat Izni Nasıl Alınır?

Evliya Çelebi Konya hakkında ne demiştir?

Evliya Çelebi, “Bu büyük şehir Meram Dağı’nın doğu tarafında bir düz ovada kurulmuş olup İrem gibi Meram Dağı bu şehrin batı tarafında (…) saat uzak mesafededir. Bu şehrin içinde ve dışında küçük ve büyük (…) ile örtülü güzel evler vardır.”diye şehri anlatmaya başlamadan önce uzunca bir Selçuklu tarihi kaydeder.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *