Duman Ne Tür Karışımdır?

Duman görüntü bakımından tek bir madde gibi görünse de heterojen bir karışım olduğu bilinmektedir. Yani karışımı oluşturan maddeler her yere eşit şekilde dağılmamıştır. Bu yüzden de dumanın heterojen karışım olması kaçınılmazdır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *