Aynı Tür Iki Canlının Hangi Özellikleri Kesinlikle Aynıdır?

Yani yavrularının da kısır olmamalarıdır. Genellikle aynı türün kromozom sayıları aynıdır. Ama kromozom sayısı aynı olan iki canlı aynı türden olmayabilir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *