Türkiye’De Ne Tür Toplantılar Vardır?

Bilgilendirmek amacıyla, alanında uzman olan bir kişinin topluluk karşısında yaptığı konuşmadır.

Toplantı Türleri:

 • Konferans,
 • Panel,
 • Seminer,
 • Şirket içi ve dışı toplantılar,
 • Bütçe toplantıları,
 • Yıl sonu toplantıları,
 • Ürün, hizmet ve teknoloji toplantıları,
 • AR-GE toplantıları,
 • Türkiye’de ne tür toplantılar var?

  Toplantı kapsamında konferans, sempozyum, kongre, kurultay, forum, seminer gibi çeşitli etkinlik türlerinden söz edilebilmektedir. Toplantılar; amaçlarına, konularına, düzenlendikleri yere, katılımcı sayısına ve düzenlenme sıklığına bağlı olarak sınıflandırılabilir.

  Toplantının amacı nedir?

  İş yaşamında yapılan toplantıların temel amacı verimliliği ve üretkenliği arttırmaktır. Bireysellikten çok takım çalışmalarının önem kazandığı günümüzde, doğru planlanan ve yürütülen toplantıların, iletişim, grup-ekip dinamiği, sorun çözme, motivasyon ve işleyişe katkısı büyüktür.

  Toplantının tanımı nedir?

  TOPLANTI TANIMI; Birden çok kişinin, bir sorun, bir olay veya olgu üzerinde görüşme yapmak amacıyla bir araya gelmelerine denir. Toplantı, yönetimin haberleşme ve koordinasyon kaynağıdır.

  Bilgilendirme amaçlı toplantılar nedir?

  Toplantılar, bilgi verme veya sorun çözme amaçlarına dayanır. Bilgi verici toplantılar personeli eğitmek, lider veya çalışanları işleri konusunda bilgilendirmek amacıyla yapılır. Sorun çözücü toplantılar ise sorunun ne olduğunu tanımlamak, çözüm üretmek, karar vermek ve alınan kararları uygulamak amacıyla yapılır.

  Uzlaşma amacıyla yapılan toplantı nedir?

  Pazarlık Toplantıları: Pazarlık toplantılarında kararlar oylamadan çok, bir pazarlık ve uzlaşma temeline dayanmaktadır. Her iki tarafın farklı amaçları, ancak ortak çıkarları vardır.

  You might be interested:  Seyahat Yasagı Ne Zaman Başlıyor?

  Toplantıda nasıl davranmalı?

  Başarılı bir toplantı için 7 öneri

  1. Toplantı Yapmanız Gerçekten Gerekiyor Mu?
  2. Toplantılarınızda Gündeminiz Olsun!
  3. Toplantılarda Vaktinizi Belirleyin!
  4. Toplantıda Liderlerin Olması Ayrıcalıktır!
  5. Toplantı Yerini İyi Ayarlayın!
  6. Toplantıda Çalışanlara Söz Hakkı Verin!
  7. Toplantının Başında ve Sonunda…

  Toplantılar neden önemlidir?

  Toplantıda özellikle her iki tarafın çözüm üretebilmesi, fikir birliğini sağlayabilmesi, anlaşma ve motivasyon sebebiyle çok önemlidir.Toplantı organziasyonları bilgi paylaşmak maksadıyla yapılmaktadır. Ancak toplantı yapmanın tek amacı bilgi paylaşımı değildir.

  Toplantının gerekli olup olmadığına nasıl karar verilir?

  Toplantının kaçınılmaz olup olmadığına kara verilmelidir. Toplantıya katılanların sayısı sınırlı tutulmalıdır. Toplantı saatinin belirlenmesinde öğle yemeğinin hemen ardından ve mesai bitimi toplantı yapılmaması gibi özellikler dikkate alınmalıdır.

  Toplantının diğer adı nedir?

  Bir kuruluşun, temel sorunları konuşmak üzere belli sürelerle yaptığı genel toplantı, kurultay.

  Toplantının gündemini belirleme sorumluluğu kime aittir?

  Toplantı çağrısını yapan o toplantının sahibidir; toplantının gündeme uygun ilerlemesinden, konuların tamamının konuşulmasından ve toplantının belirtilen sürede bitirilmesinden sorumludur. Toplantının ne kadar süreceğinin önceden belirtilmesi ve buna kesinlikle uyulması şarttır.

  Sorun çözme toplantıları nedir?

  Sorun çözme toplantıları :Bir örgütte görülen sorunları, ilgililerin ve örgüt üyelerinin de katılımıyla çözümü için ortak noktaları ve çözüm yollarını ortaya koymak amacıyla yapılan toplantılardır.

  Emir toplantısı ne demek?

  Yöneticiler tarafından astlarına belli bir görev vermek veya gelecekteki davranışları yönlendirecek kuralları bildirmek için yapılır. Böyle toplantılarda kararları yönetici verir, sonuçlarından da o sorumludur.

  Toplantı gündemi ne demek?

  Toplantının amacını ve sonunda varmayı umduğunuz sonucu veya kararı belirtir. Katılan herkesin neyi başarmaya çalıştığınızı ve katılımlarına neden değer verildiğini net bir şekilde anlamasını sağlar.

  Koordinasyon toplantısı ne demek?

  Koordinasyon toplantısı ise bir işin yapılmasında çalışacak ekibin yapacagı işlerin yaylaştırıldığı, görev dağılımının yapıldığı toplantılardır.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *