Tür Kavramını Ilk Kez Kim Kullanmıştır?

Biyolojik tür; Tür kavramı hakkında ayrıntılı ve bilimsel bir tanım ilk kez Ernst MAYR tarafından 1940 yılında yapılmıştır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *