Tek Tür Tanecik Içerir Ne Demek?

İçerisinde aynı tür element veya bileşik olan maddeye tek cins tanecik denir. Saf maddelerde tek tür tanecik bulunur. Aynı tür tanecik ile tek tür tanecik eş anlamlıdır. Tanecik, atom veya molekül olabilir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *