Hangi Tür Davranışlar Erdemli Olarak Nitelendirilir?

Erdemli davranış, bir kişinin sosyal hayatta yapması gereken ve toplum tarafından da yapıldığında takdir edilen davranışlara denir. Güvenilir olmak, dürüst olmak, güzel ahlaklı olmak, alçak gönüllü olmak gibi davranışlar erdemli davranışlardandır.

Erdemli davranış nedir hangi tür davranışlar erdemli olarak nitelendirilir Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız?

Erdemli olmak kişilere göre yaklaşım ve bakış acılarına göre değişik manalara gelebilmektedir. Kimilerine göre tüm insanlara yardımcı olmak, kimilerine göre şerefli bir kazanç yoluyla yaşamak, kimine göre Allah’a ve onun buyruklarına sadık olmak, kimine dürüst ve güzel ahlaklı olmak diye yorumlanabilmektedir.

Erdemli davranışlar nelerdir örnekler?

Kültürlere göre erdem kavramı

 • Yalan söylememek, yalan yere yemin etmemek, dedikodu yapmamak, iftira etmemeyi içeren “doğru söz prensibi”
 • Hırsızlık yapmamak, içki içmemek, uyuşturucu madde kullanmamak, canlı öldürmemek, varlıklara zarar vermeme konularını kapsayan “doğru iş prensibi”
 • Davranış nedir örnekler?

  – Davranış, uyarı ve tepkinin bir sonucu olarak ortaya çıkar. – Örnekler: 1. Besin kokusu uyarı; Besin kokusunu alan köpeğin tükürük salgısının artması fizyolojik bir tepkidir. Bu tepkiyle birlikte kasların hareketi sonucu köpeğin besini bulmaya çalışması ise bir davranıştır.

  Insanı erdemli yapan davranışlar nelerdir?

  Erdem; yiğitlik, doğruluk, dürüstlük, bilgi sahibi olmak, güvenilir olmak, kararlılık, cesaret, ölçülü ve dengeli olmak, kendini bilmek gibi toplum tarafından kabul edilen doğru, güzel, iyi davranış kalıplarının benimsenmesi ve ona uygun davranılmasıdır. Erdemlilik, aptallık da değildir.

  You might be interested:  Merkezi Arza Seyahat Kimin Eseri?

  Erdemli ne demek örnek?

  Erdemli olmak ne demek TDK? 2. felsefe terimi insanın ahlaksal olarak iyiye yönelmesi, ruhsal yetkinlik. 3. adAhlakın övdüğü iyi olma, alçak gönüllülük, yiğitlik, doğruluk vb. niteliklerin genel adı, fazilet: Spor, alçak gönüllülük gibi bir erdem aşılar sporcuya. -N. felsefe İnsanın ruhsal olgunluğu.

  Erdem nedir erdemli insan nasıl olur?

  Erdemli insan, iyi ve güzel olana yönelen, kötü ve çirkin olandan sakınan ve iyiliği yaymaya çalışan insandır. Doğruluk, güvenilirlik, cesaret gibi güzel özelliklere sahip ve aynı zamanda duyarlı, samimi, iyi yürekli, ölçülü ve tevazu sahibi olan insandır.

  Erdem ve fazilet ne demek?

  Erdem veya fazilet, Ahlaki olarak doğru olan şeyi yapıp yanlış olanı yapmamaktır. Erdem kavramı, felsefe tarihinin başlangıcından beri yer alır. ‘İnsanın ve yaşamın anlamı nedir?’ sorusuna verilen felsefi cevap başlangıçta ‘erdemli olmak’ olarak belirtilmiştir.

  Davranışın tanımı nedir?

  Yaşayan bütün organizmaların dış dünyada karşılaştığı uyaranlara karşı duygusal, bilişsel yada fiziksel olarak verdikleri tepkiye davranış denir. Birçok sebep ve karmaşık özellikleri içinde barındıran davranış, çevresel uyaranlara belli bir tepki vermektir.

  Davranış deyince akla ne gelir?

  tutum, hareket anlamindaki insandan insana, durumdan duruma gore degisen bir nevi tepki. tavır, yaklaşım. bir varlığın ya da sistemin çevreye ya da içinde bulunduğu koşullara göre, tepkisi ve eylemi.

  Davranış biçimleri nelerdir?

  Sosyal bir varlık olan insan sürekli diğer insanlarla etkileşim halindedir. Kişiler arası ilişkilerde, etkileşim sürecindeki insan davranışı pasif, saldırgan, manipülatif ve atılgan davranış olmak üzere dört farklı şekilde ele alınmaktadır.

  Erdemli olmak insana neler kazandırır?

  Erdemli insanlar mutludur. Çünkü yaşamları boyunca doğru, dürüst, tutarlı, adil, namuslu bir hayat sürmüşlerdir. Hayatlarını alın teriyle kazanmış, kimsenin hakkına göz dikmemişlerdir. Birlikte yaşadığımız topluma, çevreye ve olaylara karşı daha hassas ve duyarlı olmuş, birleştirici rol oynamışlardır.

  You might be interested:  Kuala lumpurda görülmesi gereken yerler

  Insanı erdemli kılan özellikler nelerdir?

  Antik Yunan’da, erdemli bir insanın 12 temel özelliği olduğuna inanılırmış. Bu temel özelliklerin on biri şunlarmış; Azim, Nezaket, Cömertlik, Doğruluk, İhtişam, Saygı, Adalet, Sağduyu, Zekâ, Cesaret ve Cazibe.

  Hz Muhammedin erdemli davranışları sizin için ne anlam ifade ediyor?

  Kötü olan tüm davranışlardan uzak dururdu. Emanete sahip çıkar, emanet edilen şeylere hıyanet etmezdi. Haksızlıkların karşısında dururdu. Küçüklerine karşı çok şefkatliydi.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *