Doğal Çevreyi Korumak Için Ne Tür Tedbirler Alınabilir?

Doğal çevreyi korumak için şunları yapmalıyız:

 • Çevre kirlilikleriyle mücadele etmeliyiz.
 • Atıklarımızı ayrıştırmalıyız.
 • Geri dönüşüm faaliyetlerine destek olmalıyız.
 • Çevremizi korumalıyız.
 • Yanlış şehirleşme ve sanayileşmeyle mücadele etmeliyiz.
 • Çevre konusunda bilinçlendirme çalışmaları yapmalıyız.
 • Doğal çevreyi korumak için ne gibi tedbirler alabiliriz?

  » Zehirli atıklar doğaya bırakılmamalıdır. Bu atıkları bırakanlar şikayet edilmelidir. » Geri dönüşüm tesisleri kurulmalı ve kağıt, metal, plastik gibi pek çok malzeme geri dönüşüm sonrası yeniden kullanılmalıdır. » Yeraltı suları ve kaynak suları bilinçsiz kullanılmamalı, tasarruflu ve düzenli kullanılmalıdır.

  Doğayı ve çevreyi korumak için sorumluluklarımız nelerdir?

  Topluma düşen sorumluluklar şu şekildedir:

 • Çevre kirliliklerinin önlenmesi gerekir.
 • Atıkların ayrıştırılması gerekir.
 • Atıkların geri dönüşüm ve geri kazanım sistemlerine aktarılması gerekir.
 • Çevre bilincinin oluşması için eğitim faaliyetleri yapılmalıdır.
 • Çevre konulu toplantılar yapılmalıdır.
 • Doğal çevreyi korumazsak ne olur?

  Nüfus artışı, insanların doğal kaynakları aşırı ve yanlış kullanımı sonucu çevre sorunları giderek artıyor. Doğanın temel unsurları olan hava, su ve toprağın yapısı bozuluyor. Bundan da insanlar ve tüm canlı varlıklar zarar görüyor.

  You might be interested:  !f İstanbul bağımsız film festivali başlıyor

  3 sınıf doğal çevreyi nasıl koruruz?

  Doğayı korumak adına yapabileceğimiz bir diğer şey de plastik, cam, metal ve kağıt çöplerimizi ayrı geri dönüşüm kutularına doğru şekilde atmaktan geçmektedir. Bu sayede geri dönüşme destek verebilir ve doğanın korunmasına katkıda bulunabiliriz. Doğayı korumak için pilleri çöpe değil, pil kumbaralarına da atabiliriz.

  Doğaya zarar vermemek için neler yapmalıyız?

  -Yeryüzünde bulunan tüm sular, insan ve hayvan artıkları, çöp ve benzeri malzemeler ile kirletilmemelidir. -Zararlı hayvanların, böceklerin özellikle, karasinek ve sivrisineklerin üreyip çoğalmaları engellenmelidir. Bazı hayvanlar doğanın dengesini bozmaktadır ve bu hayvanların üremesinin önüne geçilmelidir.

  Ağaç dikmek ve doğal çevreyi korumak arasında nasıl bir ilişki vardır?

  1- Ağaçlandırma yapılmalı: Herkes imkanları dahilinde yaşadığı çevreye fide dikmeli ve o fideleri düzenli aralıklarla sulamalı. Ağaçlar sadece çevreyi güzelleştirmez. Aynı zamanda dünyadaki canlıların oksijen ihtiyacını karşılar. Sıcak yaz günlerinde serinlik sağlayarak canlıların rahatlamasını sağlar.

  Çevremizi temiz tutmak için neler yapmalıyız 10 madde?

  *Tuvaletimizi(büyük-küçük)dışarıya yapmamalıyız. *Biten Pilleri pil kutusuna atmalıyız. *Piknikten sonra ateşimizi söndürmeliyiz ve asla yerde çop bırakmamalıyız. *Kağıt,teneke,cam,pil gibi geri dönüşümü olan maddeleri geri dönüşüm kutularına atmalıyız.

  Çevre ve çevre kirliliği nedir?

  Çevrenin canlı ve cansız öğelerini olumsuz yönde etkileyen, üzerinde yapısal zararlar meydana getiren ve niteliklerini bozan yabancı maddelerin hava, su ve toprağa yoğun bir şekilde karışması olayına “çevre kirliliği” adı verilmektedir.

  Çevreyi korumaya yönelik dernek ve vakıflar nedir?

  TEMA (Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı): 1992 yılında İstanbul’da kurulmuştur. Ağaçlandırma, orman kurma, fidan dikme projesiyle Türkiye’de kuraklık tehlikesine karşı mücadele ederler. ÇEKÜL (Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı): 1990’da İstanbul’da kurulmuştur.

  Doğal çevrenin anlamı nedir?

  Doğal çevre insan eliyle yapılmayan ve doğal şartlarla oluşan ortamdır. Yapay çevre ise insanların kendi elleriyle, malzemeler kullanarak yaptıkları doğal olmayan ortamdır. İçinde bulunduğunuz, yaşadığınız ve diğer canlılarla etkileşimde bulunduğunuz ortam sizin çevrenizi oluşturuyor.

  You might be interested:  Konyada Tur Otobusu Devrildi Hangi Tur?

  Neden çevremizi temiz tutmalıyız?

  Çevremizi temiz tutmak hem kendi sağlığımız hem de ailemizin sağlığı için çok önemlidir. Aynı zamanda yaşamamızı sorunsuz ve güzel biçimde devam ettirebilmek adına, evimiz her zaman temiz olmalıdır. Eğer çevremiz kirli olursa pek çok hastalık ile karşı karşıya kalabiliriz.

  Çevre Koruma neden yapılır?

  Bu çevre bizim hayatımızı ne kadar kaliteli sürdürebileceğimizin en önemli destekçisidir. Çünkü çevredeki bu varlıklar zarar gördükçe dünyada bulunan ekosistem bozulabilir ve böylece bir çok doğal afetle karşılaşabiliriz. Bu yüzden insanların içinde yaşadığı çevreye saygı duyması lazım.

  3 sınıf geri dönüşüm nedir?

  Geri dönüşüm metal, cam, plastik ve kağıt gibi kullanılmış maddelerin tekrar işlenmesidir. Bu sayede bu ürünler tekrar kullanılabilir ve yeni üretimler gerçekleştirilebilir. Bu işlem fabrikalarda gerçekleştirilmektedir. Geri dönüşüme dahil olan bu maddeler toplanarak fabrikalara götürülür.

  Doğal çevrenin önemini kısaca nedir?

  Cevap: DOĞAL çevre önemi:Canlıların yaşayabilmesi için hava,su,toprak,besin ve birbirlerine ihtiyaçları vardır.Bir canlının yaşadığı ve ihtiyaçlarını karşıladığı ortama DOĞAL ÇEVRE denir.Doğal çevrenin zarar görmesi o çevrede yaşayan canlıların zarar görmesine yol açar.Doğal çevre bu yüzden önemlidir.

  3 sınıf doğa olayları nelerdir?

  Doğal afet, can ve mal kaybına neden olan doğa olaylarıdır. Sel, heyelan, çığ, fırtına, hortum ve deprem doğal afetlerdir.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *