Boşanma Davası Ne Tür Bir Davadır?

Boşanma davası aile mahkemelerinde yürütülen bir davadır. Anlaşmalı boşanma veya çekişmeli boşanma olarak 2 farklı seçeneği vardır. Boşanma Davası Kaç Yılda Bir Açılır?
Boşanma davası, evlilik birliğinin mahkemenin boşanma kararıyla sona erdirilmesi için açılan inşai nitelikte bir dava türüdür. Boşanma davaları, anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davası olmak üzere iki farklı şekilde açılabilir.

. . Boşanma davasının açılması gerekir?

Boşanma davası, aile mahkemesinde diğer özel hukuk davalarından farklı usul kuralları uygulanarak yürütülen bir dava türüdür. Boşanma davasının açılması ile birlikte, nafaka, maddi ve manevi tazminat, ev eşyalarının paylaşımı vb. gibi boşanmanın eki niteliğindeki hukuki sorunların da çözülmesi gerekir.

Yasal boşanma davası nasıl yapılır?

Resmi memur önünde yapılan evlilik, yasal boşanma sebepleri varsa anlaşmalı veya çekişmeli boşanma davası açılarak ancak hakim kararı ile sona erdirilebilir. Boşanma davası, aile mahkemesinde diğer özel hukuk davalarından farklı usul kuralları uygulanarak yürütülen bir dava türüdür.

You might be interested:  Bts Ne Tür Müzik Yapıyor?

Çekişmeli boşanma davası adı verilen bir dava türüdür.?

Çekişmeli boşanma davası ise, taraflar arasında boşanmada hangi tarafın kusurlu olduğu, maddi ve manevi tazminat, nafaka, velayet, ev eşyalarının paylaşımı vb. gibi konularda belli bir çekişmenin yaşandığı bir dava türüdür. Çekişmeli boşanma davası, genel veya özel boşanma sebepleri olmak üzere iki kategorik sebebe dayanılarak açılabilir:

Peki, boşanma davasının açıldığı tarih?

Örneğin, boşanma davasının açıldığı tarih eşler arasındaki mal rejiminin tasfiye tarihi olarak kabul edildiğinden, boşanma davasının açılmasından sonra edinilen mallar eşler arasında yapılacak mal paylaşımına dahil edilmez.

Boşanma davası hangi mahkeme?

Boşanma Davası Hangi Mahkemede Açılır? Boşanma davaları “Aile Mahkemeleri”nde açılıp görülmektedir. Aile mahkemesinin bulunmadığı yerlerde ise; Asliye Hukuk Mahkemelerinde açılır.

Hamile boşanabilir mi?

Kadın hamile iken boşanma davası açmasında herhangi bir engel yoktur, hamile iken boşanma davası açabilir. Hamile olan kişi hem çekişmeli boşanma ile hem de anlaşmalı boşanma ile boşanabilecektir. Taraflar arasındaki evlilik 1 yılı doldurmuş ise anlaşmalı boşanma ile boşanmaları mümkündür.

Çekişmeli dava ne kadar sürer?

Çekişmeli boşanma davaları 5 ya da 6 celsede sonuçlanabilir. Bu süreç yaklaşık olarak 1 ila 1,5 yıl arasında sürer.

Boşanma davasında mahkemeye gitmesem ne olur?

Boşanma davalarında duruşmalara gidilmemesi durumunda hukuki bir yaptırım uygulanmaz. Boşanma davasını açan taraf mahkeme görüleceği zaman orada bulunmazsa bu durum davanın düşmesine neden olabilir. Dava açılan karşı taraf, davaya katılmadığı takdirde ise süreçler uzamakta ve dava neticelenememektedir.

Çekişmeli boşanma davası hangi mahkemeye açılır?

Boşanma davalarının görüleceği mahkemeler Aile Mahkemeleri’dir. Bundan önce boşanma davaları Asliye Hukuk Mahkemeleri’nde görülmekteydi. Kişilerin yaşadıkları bölgede bir Aile Mahkemesi yoksa, -Aile Mahkemeleri artık her yerde bulunmaktadır- Asliye Hukuk Mahkemesi’ne de dava açılabilir.

You might be interested:  Schengen vizesi ne kadar zamanda Çıkar

Hangi hallerde boşanma olmaz?

Hangi hallerde boşanma olmaz;

Eşlerin belirtmiş olduğu anlaşmadan vazgeçmesi, Davacı tarafın ya da her iki tarafın da mahkemeye gelmemesi, Davalı olan eşin haklı nedenler sunarak davayı kazanması (Yapılan suçlamalrın geçersiz olduğunu kanıtlaması) gibi durumlarda boşanma reddedilir.

Devlet boşanan annelere para yardimi yapiyor mu?

Bu teşvik ve destek ödemeleri 2021 yılında da devam etmektedir. Devlet tarafından boşanan kadınlar için boşandıkları anda bağlanan maddi bir yardım bulunmaktadır. Bu yardımlar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığı ile sağlanmaktadır.

Boşanma dava ücreti ne kadar?

Buna göre anlaşmalı boşanma davaları 12.500 TL; çekişmeli boşanma davaları 19.000 TL üzerinden ücretlendirilebilir. Boşanma davasına konu maddi ve manevi tazminat talepleri olması halinde avukatlık ücreti 19.000 TL’den az olmamak üzere dava değerinin en az %15’i oranında olmalıdır.

Çekişmeli boşanma davasında hakim ne sorar?

Özellikle davanın açılma sebebi hâkimin yönelmesi gereken konuları belirler ve hâkim buna göre belirli konulara dikkat eder. Örneğin; Ortada şiddet olayı varsa konuyla ilgili şahitler dinlenir, sağlık raporu varsa incelenir ve şiddete yönelik detaylı sorular sorulur.

Çekişmeli boşanma davası ilk celsede biter mi?

Ancak diğer boşanma davası türü olan çekişmeli boşanma davasının tek celsede sona ermesi mümkün değildir, birden fazla duruşma sonucunda mahkeme tarafların evlilik birliğinin sona erdiğine dair delilleri değerlendirerek boşanmalarına karar verir.

Çekişmeli boşanma davasında karar ne zaman kesinleşir?

Boşanma kararının kesinleşmesi ve temyiz 15 gün içerisinde gerçekleşmektedir. Hakimin vermiş olduğu gerekçeli karar taraflara tebliğ edilir. Temyiz edilmemesi halinde ise, boşanma kararı resme kesinleşmiş olur. Yani süreç incelenecek olursa; ilk olarak mahkeme tarafından boşanma kararı gelir.

You might be interested:  Suç Ve Ceza Ne Tür Romandır?

Boşanma davasında davalı ilk duruşmaya gelmezse ne olur?

Kanun maddesinden de anlaşıldığı üzere karşı tarafın boşanma davasında ilk duruşmaya gelmemesi halinde, eğer gelen taraf yargılamaya devam etmek isterse yargılama devam eder ancak gelmeyen taraf yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemez.

Her iki taraf mahkemeye gitmezse ne olur?

2- Usulüne uygun şekilde davet edilmiş olan taraflardan biri duruşmaya gelir, diğeri gelmezse, gelen tarafın talebi üzerine, yargılamaya gelmeyen tarafın yokluğunda devam edilir veya dosya işlemden kaldırılır. Geçerli bir özrü olmaksızın duruşmaya gelmeyen taraf, yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemez

Eşlerden biri boşanmak istemezse dava ne kadar sürer?

Boşanmanın rededilmesi durumunda ise aynı boşanma nedeniyle 3 yıl tekrar boşanma davası açılması mümkün olmayacaktır. 3 yıl beklenmesi durumunda eşler tekrar bir araya gelmemişler ise, kusuru aranmaksızın aile mahkemesince boşanmaya karar verilir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *