Bina Aidatını Ödemeyen Hakkında Ne Tür Işlemler Yapılabilir?

Bu aidatların ödenmemesi durumunda ise kat malikleri kanunu çeşitli yaptırımları da beraberinde getiriyor. Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından dava açılabiliyor ve icra takibi yapılabiliyor. Üstelik aylık yüzde 5 faiz de buna dahil.

Apartman aidatı en fazla kaç ay ödenmezse icra gelir?

Tüm kat malikleri otursalar da oturmasalar da aidat ödemekle yükümlüdürler. Kat Mülkiyeti Kanunu’nda herhangi bir süre belirtilmediğinden tamamen diğer kat maliklerinin veya yöneticinin vicdanına kalmıştır bu konu. Yani 1 ay ödenmese dahi söz konusu aidat borcu icra takibine konu edilebilir.

Apartman aidatı ödenmezse ne olur?

Konut sahipleri ise 3 ay aidatlarını ödemedikleri takdirde haklarında yasal işlem başlatılıyor ve evleri yetkililer tarafından satışa çıkartılmaya başlanıyor. Ayrıca aidatlarını düzenli olarak ödeyen fakat karşılığında yeterli hizmeti alamayan konut sahipleri de evlerini kendi istekleriyle satışa çıkartıyor.

Apartman aidatı vermeyenler için icra takibi nasıl yapılır?

Ödenmeyen aidat alacağı avukat ile nasıl takip edilir? Ödenmeyen aidat alacağı (borcu) tahsili için apartman veya site yöneticiliği tarafından bu hususta yöneticiliğe ait karar defterine bir karar alınır. Alınan bu karar doğrultusunda gerekli vekaletname ilgili avukat adına düzenlenerek kendisine teslim edilir.

You might be interested:  Otel Rezervasyonu Nasıl Iptal Edilir?

Aidat ödemeyen nereye şikayet edilir?

KMK hükümlerine göre “yönetici” sıfatıyla kendisi ya da diğer kat maliklerinin her biri aidat ödemeyen dairelerin aleyhine, bulundukları yerdeki sulh hukuk mahkemesine başvurabilirler.

Aidat ödemeyen ev sahibine ne yapılabilir?

Apartman aidatını ödemeyen ev sahibine ne yapılır Haberi

Kanunun 20.maddesine dayanarak gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından, yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir.

Ödenmeyen apartman aidatları nasıl tahsil edilir?

Ödenmeyen aidat alacağı (borcu) tahsili için apartman veya site yöneticiliği tarafından bu hususta yöneticiliğe ait karar defterine bir karar alınır. Alınan bu karar doğrultusunda gerekli vekaletname ilgili avukat adına düzenlenerek teslim edilir.

Apartman aidatı ödememek suç mu?

Her kat maliki sahibi olduğu konutun ortak gider aidatlarını ödemekle yükümlü. Aksi takdirde aidat ödemeyen her kişi için hukuki takip başlatılabiliyor.

Aidat borcundan kim sorumlu?

Kiracı da kiracı olarak evde oturduğu sürece aidat ödemekten ev sahibi ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur. Ev sahibinden alınamayan aidat borcu kiracıdan istenir. Bu sorumluluk kira sözleşmesi gereği değil Kat Mülkiyeti Kanununun 22nci maddesi gereğidir.

Apartman aidatı ödemek zorunlu mu?

Kat Mülkiyeti Kanunu’na (KMK) göre evsahibi de kiracı da olsanız, dairenize hiç uğramasanız da düzenli aidat ödemek zorundasınız. Çünkü bu KMK ile getirilen bir yükümlülük.

Aidat icra takibi nasıl yapılır?

İcra müdürlüğüne borcun yani aidatın ödenmemesiyle ilgili ilamsız icra takibi başlatılarak aidatı ödemeyen apartman sakininden aidatını ödemesi talep edilmektedir. İcra müdürlüğü borçluya ödeme emri göndererek borcunu ödemesini ister.

Yönetici icra takibi yapabilir mi?

Apartman yöneticiliği hakkında verilmiş hüküm gereği kat maliklerine icra takibi yapılabilir. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu – 2017/1677 E., 2019/1422 K.

You might be interested:  Yüzüklerin Efendisi Ne Tür Film?

Aidat borcunu ödememek tahliye sebebi mi?

AİDAT BORCUNU ÖDEMEYEN KİRACI TAŞINMAZDAN TAHLİYE EDİLİR

Kiracı kiraladığı süre boyunca taşınmazın yan giderlerine katlanmakla yükümlüdür. Yan giderleri ödemeyen kiracının temerrüt nedeniyle kiralayan alacaklı tarafından akdin feshi istenebilir. Ayrıca bu durum kiraya veren için de haklı bir tahliye nedenidir.

Aidat vermeyen apartman sakini nereye şikayet edilir?

Cevap: Apartmanınızın bulunduğu belediyeye gidip şikayet dilekçesi vermelisiniz. Ayrıca belediye makamının bir üst makamı olan Kaymakamlık’a da ilgili konu için dilekçe verebilirsiniz.

Apartman düzenini bozan kisi hakkinda ne yapilmali?

Eğer sorun devam ediyorsa apartman dairesinde yaşayan kişiler toplanarak toplu bir şikayette bulunarak cezai yaptırımda bulunulmasını sağlayabilirler. devredilmesini hakimden isteyebilirler. Bunun için kat mülkiyeti kanununda uzmanlaşmış bir avukata başvurmanız gerekmektedir.

Apartmandan birini atmak için ne yapmalı?

Kat maliklerinin hakları arasında, kendi haklarını çekilmez hale gelecek derecede kısıtlayan malikleri apartmandan attırma hakkı da bulunuyor. Bunun için malikler, o kat malikinin müstakil bölümü üzerindeki mülkiyet hakkının kendilerine devredilmesini hakimden istiyebilirler.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *