Bayilik Sözleşmesi Hangi Tür Edimdir?

Bayilik sözleşmesi, çerçeve niteliğinde bir sözleşmeye dayalı olarak sözleşme süresince belli dönemlerle bayinin alıcıdan belli miktarda malı almayı taahhüt ettiği sözleşmedir.

Bayilik sözleşmesi nedir?

Bayilik Sözleşmesi Nedir? Bayilik sözleşmesi hukuki niteliği olan; bayilik alan tarafla bayilik veren firma arasındaki ticari ilişkileri resmileştiren; tarafların birbirlerine karşı yükümlülüklerini açıkça belirtip tarafların haklarının korunmasını amaçlayan yasal bir belgedir.

Bayilik sözleşmesindeki maddeler nelerdir?

Bayilik sözleşme örnekleri incelendiğinde bayilik sözleşmesi hazırlayacak olan firmalar da işbirliği yapmak isteyen girişimcilerde genel hatlarıyla sözleşme kapsamını anlayabilirler. Bayilik sözleşmesindeki maddeler az önce de belirtildiği gibi sektörel farklılıklar doğrultusunda değişiklik gösterebilir.

Bayilik sözleşmesinin geçerliliği nelerdir?

Bayilik sözleşmesinin geçerliliği tarafların her ikisinin de imzalarını atması durumunda netlik kazanır. Sözleşme maddelerinin mutlaka kapsamlı bir şekilde incelenmesi gerekir. Bayilik sözleşmesini yeterince incelemeyen; öncesinde bayilik sözleşmesi örneği araştırması yapmayan girişimciler ilerleyen dönemlerde hak kaybına uğrayabilirler.

Bayilik sözleşmesi hazırlanırken hak ve yükümlülüklerin belirlenmesi gerekir.?

Bayilik sözleşmesi hazırlanırken sözleşmenin şekil şartlarının yerine getirilmesi, bayilik iş modelinin taraflarının hak ve yükümlülüklerinin net bir şekilde belirlenmesi ve olası anlaşmazlıklar durumunda takip edilmesi gereken yasal sürecin belirtilmesi gerekir.

Alt bayilik sözleşmesi nedir?

Madde 5- Alt Bayilik;

You might be interested:  Çanakkale Öğretmenevi

Bayi, kendisine ayrılan bölge içinde alt bayilikler atayabilir; bayi bir dağıtım sistemi oluşturmak zorundadır. Şu kadar ki atayacağı alt bayiliklerle ilgili olarak ŞiRKET’in yazılı onayını almak zorundadır. Bununla birlikte alt bayilere karşı ŞiRKET’in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Bayilik sözleşmesi ticari iş mi?

Her ne kadar Özel Daire bozma kararında davaya konu bayilik sözleşmelerinin ticari iş niteliğinde olduğu, bu nedenle davanın ticaret mahkemesinde görülmesi gerektiği belirtilmiş ise de, ticaret mahkemesinin görevinden, dolayısıyla işin ticari olduğundan söz edilebilmesi için sırf işin ticari nitelikte olması ve bir

Franchise alanın borçları nelerdir?

Buna karşılık franchise alanın borçları ise; mal ve/veya hizmetlerin sürümünü kendi nam ve hesabına yapma ve destekleme borcu, üretim, işletme ve pazarlama sistemindeki fikrî ve sınaî unsurları kullanma ve bunların hukukî ve fiili varlıklarının devamına katkıda bulunma ve özellikle bunlara yapılan tecavüzlerden

Asgari alım taahhüdü nedir?

Asgari alım taahhüdü klozları çoğunlukla bayilik sözleşmelerinde yer alan, bayi aleyhine getirilen sözleşmesel bir düzenlemedir. Bu düzenlemeyle bayi belli miktarda mal alımını bayilik veren şirkete karşı taahhüt etmiş olmaktadır ve bu taahhüde aykırılık halinde belli miktarda cezayı ödemeyi kabul etmektedir.

Distribütörlük anlaşması nasıl yapılır?

Distribütörlük Sözleşmesinde Gerekli Maddeler Nelerdir?

 1. Sözleşme taraflarının adres bilgileri.
 2. Sözleşmenin konusu.
 3. Ürün veya hizmetin açıklaması
 4. Ürün veya hizmetin iade ya da değişimi konularının kapsamı
 5. Ürün veya hizmetin satış ya da sunum biçimi.
 6. Sözleşmeye aykırılık durumunda cezai yaptırımlar.

Bayilik sözleşmesi nasıl yapılır?

Bayilik Sözleşmesinde Yer Alması Gereken Maddeler?

 1. Bayiliği alan taraf ve bayiliği veren taraf ile ilgili bilgiler,
 2. Bayiliği alan taraf ve veren tarafın adresleri,
 3. Sözleşmenin içeriği,
 4. Bayilikle verilecek ürün veya hizmetin tanımı,
 5. Bayilikle verilecek ürünün iadesi, değişimi ile ilgili bilgiler,
You might be interested:  Kaval Hangi Tür Müziklerde Kullanılır?

Bayi ticari işletme midir?

Bayi kendi nam ve hesabına satış yapıyor olsa da sağlayıcının dağıtım ağına dahil olması nedeniyle; basiretli bir tacir gibi hareket etmekle görevli olup, bunun yanında satış sürümlerini arttırma ve geliştirme yükümlülüğünün de bulunduğunu bu yükümlüdür.

Bayilik nasıl işler?

Bayilik esas olarak sözleşme ilişkisidir. Fakat, ilgili işletmeler ortak bir markayı paylaşmalarına rağmen, her biri yasal ve pratik anlamda farklı iş alanındadır. Bayilik verenin işi, işini genişletmek ve bayi sahiplerini desteklemek; bayinin de işi, işlerini sözleşme şartlarına göre yönetmek ve işletmektir.

Distribütörlük sözleşmesi ne demek?

Distribütörlük Anlaşması:Üretici/İhracatçı firma (tedarikçi) ile bu firmanın ürünlerinin yurtdışında dağıtımını veya pazarlamasını sağlayacak firma arasında yapılan bir anlaşma türüdür. Esası, tedarikçiden alınan malların anlaşma kuralları çerçevesinde tekrar satılmasıdır.

Franchise alanın temel sorumlulukları nelerdir?

– Franchise alan, franchise verenin marka standartlarını ve kalitesini sağlayabilmek için gerekli eğitimleri almakla ve teknik altyapıyı oluşturmakla yükümlüdür. Bu yükümlülükleri yerine getirirken gerek masrafları, gerekse ticari riskleri, kısacası tüm ticari sorumluluğu franchise alan üstlenmektedir.

Franchise sorumlulukları nelerdir?

Franchise Alanın Hakları ve Yükümlülükleri

Franchise alanın temel yükümlülüğü franchise bedelinin franchise verene ödenmesidir. Bu bedel franchise almak için başlangıçta ödenen başlangıç ücreti (Franchisee Fee) ve sözleşmede belirlenen oranlar ile yıllık ciro üzerinden ödenecek olan ücretlerden (Royalty Fee) oluşur.

Franchise sözleşmesinin unsurları nelerdir?

Franchising Sözleşmesi Unsurları Nelerdir?

 • Sürekli borç ilişkisi içeren bir sözleşme olması;
 • Franchise alan tarafın bağımsızlığı :
 • Bir Franchise Sisteminin bulunması :
 • Franchise verene belli bir ücret ödenmesi:
 • Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *